januar 2023.
  • 263

  • 333

  • 342

  • 283*

januar 2021 - decembar 2023.
Finansira Evropska unija
Ukupni budžet
40.000.000 evra

Program EU PRO Plus doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u dva regiona: Šumadiji i Zapadnoj Srbiji i Južnoj i Istočnoj Srbiji. Oslanjajući se na dobre prakse i rezultate svojih prethodnih programa - EU PROGRES i Evropski PROGRES i EU PRO, EU PRO Plus radi na poboljšanju upravljanja teritorijalnim razvojem, lokalnom ekonomskom rastu i poboljšanju društvene infrastrukture i socijalne kohezije. Program pruža podršku putem grant metodologije, i fokusira na četiri unakrsna aspekta: dobro upravljanje, digitalizacija i inovacije, aspekti životne sredine i klimatskih promena i rodna ravnopravnost. Pored toga, EU PRO Plus svojim aktivnostima, tamo gde je to relevantno i izvodljivo, nastoji da otkloni neke od negativnih efekata COVID-19.

januar 2018 - avgust 2021.
Finansira Evropska unija
Ukupni budžet
25.000.000 evra

Program EU PRO doprineo je ukupnom ekonomskom i društvenom rastu u 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije, Zapadne, Južne i Istočne Srbije. Oslanjajući se na dobre prakse i rezultate svojih prethodnih programa EU PRO se fokusirao na povećanu konkurentnost, poboljšano poslovno okruženje i jaču društvenu koheziju kroz uspešnu imlementaciju 339 grantova. Program je doprineo stvaranju investicija i radnih mesta kao i konkurentnijim preduzećima kroz direktnu podršku 203 preduzetnika i podršku 623 preduzeća u okviru projekata organizacijama za podršku poslovanja. Rad lokalnih samoupravaje podržano kroz 77 infrastrukturnih projekata za unapređenje ekonomske i socijalne infrastrukture, izradu planova detaljne regulacije i tehničkih projekata, kao i projekte uvođenja geografskih informacionih sistema. Takođe, podrška društvenom razvoju obuhvatala je 20 grantova za poboljšanje položaja ugroženih i manjinskih grupa dok su kroz Program podržani i napori Vlade da odgovori na COVID-19, kroz hitne nabavke.

maj 2014 - mart 2018.
19,6 miliona evra od Evropske unije, 4,86 miliona evra od Vlade Švajcarske
Ukupni budžet
24.460.000 evra

EU, Švajcarska i Srbija angažovale su se sa UNOPS-om na sprovođenju sveobuhvatne razvojne inicijative za 34 najsiromašnije opštine u Srbiji. Sedam miliona evra iz ukupnog budžeta izdvojeno je za prioritetne infrastrukturne projekte, sprovedene direktno preko Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) dok je Vlada Srbije preko resornih ministarstava i opština takođe učestvovala sa 787.068 evra.

Podstičući rast infrastrukture i zapošljivosti, Program je doprineo privlačenju investicija vrednih više od 10 miliona evra, doveo do otvaranja skoro 100 novih preduzeća i preko 700 novih radnih mesta i poboljšao položaj više od 9.000 ljudi iz osetljivih grupa.

jul 2010 - mart 2014.
14,1 miliona evra od Evropske unije, 3,2 miliona evra od Vlade Švajcarske i 3,6 miliona evra sufinansiranja od Vlade Srbije
Ukupni budžet
20.900.000 evra

EU PROGRES je kroz 265 projekata omogućio investicije od 30 miliona evra i omogućio zapošljavanje 300 ljudi, stvorio okruženje u kome se odluke donose kroz interakciju zainteresovanih strana, naglašavajući učešće, efektivnost i efikasnost, odgovornost i transparentnost. Program je takođe pomogao u poboljšanju opštinskih usluga i izgrađenoj komunalnoj, ekonomskoj i ekološkoj infrastrukturi.

Pregled rezultata po lokalnoj samoupravi

Za pregled saradnje programa sa pojedinačnim lokalnim samoupravama kliknite na lokalitet u okviru mape ili u pretraživanju ukucajte ime lokaliteta a zatim kliknite na obeleženo ime grada/opštine u donjem pregledu lokalnih samouprava.