Opština Vlasotince

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 160

Aktivnih preduzetnika - 1329

25.803


Broj stanovnika
h-money

52.009


Prosečna zarada

308


Površina
Vlasotince
svi-projekti

26

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

668.291 evra

566.974 evra

(Donatori 85%)

101.317 evra

(Sufinansiranje 15%)

33.918 evra

Učešće programa: 27.100 evra

Sufinansiranje: 6.817 evra

-
33.917 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - Perica Stojković PR Proizvodno limarsko-bravarska radnja Toma Ladovica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom metala (proizvoda od lima) planira da nabavi mašinu za sečenje i savijanje limova radi poboljšanja kvaliteta i povećanja kapaciteta proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda i usluga lokalnoj instituciji koja se bavi brigom o deci.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.918 evra

27.100 evra

6.817 evra

-

63.097 evra

Učešće programa: 50.381 evra

Sufinansiranje: 12.716 evra

43.928 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji proizvoda od plastike Stolarija-Vojkan, Orašje

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju proizvoda od plastike (ALU i PVC vrata i prozori) nabaviće mašine za zavarivanje, sečenje i čišćenje PVC-a i uspostaviti novu proizvodnu liniju u cilju proširenja obima proizvodnje, što će za rezultat imati značajne prednosti u pogledu troškovne efikasnosti. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija u vidu zamene stare stolarije u prostorijama fudbalskog kluba iz Orašja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.600 evra

10.002 evra

3.598 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda Black grass

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za preradu hrane (voća i povrća) nabaviće novu liniju za proizvodnju sokova, mašinu za lepljenje etiketa i opremu za preradu voća i povrća, što će za rezultat imati dalje širenje poslovanja, veću produktivnost i efikasnost. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah usled sezonalnog karaktera proizvodnje. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđeno je organizovanje radionica za osobe sa invaliditetom, donacija proizvoda i finansijska podrška Udruženju osoba sa invaliditetom i lokalnom odbojkaškom klubu za nabavku sportske opreme.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.328 evra

23.328 evra

7.000 evra

19.169 evra

Izrada plana detaljne regulacije za radne zone Stajkovce i Gložane

PDR

Plan detaljne regulacije treba da omogući brži ekonomski razvoj opštine i skrati proceduru izbora odgovarajućih lokacija za domaće i strane investitore, naročito za one koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Kroz izradu plana, koji obuhvata područje površine 60 ha, radne zone Stajkovce i Gložane biće infrastrukturno opremljene i obezbediće se uslovi za poslovanje 50 malih i srednjih preduzeća, koja mogu da zaposle između 1.000 i 1.500 novih radnika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.028 evra

14.910 evra

2.118 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

247.720 evra

Učešće programa: 217.705 evra

Sufinansiranje: 30.015 evra

55.601 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Učiti za posao

Fond za učešće građana (CIF 1)

Doprinos razvoju seoskih područja u sektoru poljoprivrede i seoskog turizma putem jačanja kapaciteta individualnih poljoprivrednih gazdinstava za razvoj sela i jačanja kapaciteta službi lokalne samouprave.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.600 evra

15.401 evra

2.199 evra

Naši građani za našu opštinu

Fond za učešće građana (CIF 2)

Unapređenje dobrog upravljanja u Opštini Vlasotince kroz poboljšanje procedura finansiranja lokalnih organizacija civilnog društva i njihovog učešća u donošenju odluka i kreiranju politika na lokalnom nivou, realizacijom niza treninga za podizanje kapaciteta predstavnika civilnog i javnog sektora i promenom opštinskih procedura.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.597 evra

12.235 evra

1.362 evra

Proizvodnja pića

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja pića od voća koja podrazumeva destilaciju, prečišćavanje i mešanje pića

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.850 evra

9.850 evra

-

Upoznajmo EU kroz obrazovanje i zapošljavanje

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zapošljavanje: Povećanje zapošljivosti 20 Roma i Romkinja starosti od 20 do 40 godina kroz stručne obuke za različita zanimanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.383 evra

9.383 evra

-

165.779 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije Industrijske zone „Vlasotince“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.714 evra

14.850 evra

1.864 evra

Izgradnja prihvatilišta za pse

Lokalni infrastrukturni projekat

Projekat predviđa izgradnju prihvatilišta za pse za pse koji će biti u vlasništvu dve opštine (Vlasotince i Bojnik) i kao takav je redak primer međuopštinske saradnje u praksi. Kontrola napuštenih životinja u navedenim opštinama predstavlja veliki problem, što za posledicu ima velike troškove na ime odštete stanovnicima koje ujedu napušteni psi. U pogledu principa dobrog upravljanja ovaj projekat ima značajan potencijal, koji se ogleda u upravljanju objektom, vlasništvu, troškovima, podeli rizika itd.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

116.590 evra

92.000 evra

24.590 evra

Priprema glavnih projekata za zaštitu od erozije sliva reke Vlasine

Planovi detaljne regulacije

Izrada tehničke dokumentacije koja će omogućiti raspisivanje tendera za izvođenje radova na zaštiti od erozije rečnih basena za sliv reke Vlasine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.000 evra

20.000 evra

-

26.340 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

323.557 evra

Učešće programa: 271.788 evra

Sufinansiranje: 51.769 evra

6.438 evra

Korak po korak, idemo napred

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti za žene iz marginalizovanih grupa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.287 evra

1.921 evra

366 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

-
245.924 evra

Poboljšanje sanitarnih uslova izvorišta pitke vode za Vlasotince i zaštita sliva reke Vlasine - Prečišćavanje otpadnih voda Crna Trava

Lokalna infrastruktura

Projekat je obuhvatio uspostavljanje sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Takođe, na novu kanalizaciju je priključeno 35 novih korisnika, sa tendencijom povećanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

93.975 evra

78.939 evra

15.036 evra

Restauracija „Gigine kuće“, Narodne biblioteke „Desanka Maksimović“ u Vlasotincu

Lokalna infrastruktura

Zgrada Narodne biblioteke je rekonstruisana i vraćena joj je prvobitni izgled iz 19. veka. Sedam zaposlenih je obučeno u Cobiss sistemu. Instalirana je informatička oprema i nameštaj. U 2013. godini objavljene su četiri knjige, kao i nekoliko članaka iz oblasti zaštite baštine. Osnovan je i opštinski alman. Usvojen je novi godišnji plan poslovanja sa novom sistematizacijom zaposlenih.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

136.383 evra

114.562 evra

21.821 evra

Škola u prirodi - infrastruktura za specijalnu obuku dece i omladine sa smetnjama u razvoju

Lokalna infrastruktura

Škola u prirodi - infrastruktura za specijalnu obuku dece i omladine sa smetnjama u razvoju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.566 evra

13.075 evra

2.491 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra