Opština Babušnica

Južna i istočna Srbija - Pirotski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 71

Aktivnih preduzetnika - 278

9.177


Broj stanovnika
h-money

58.306


Prosečna zarada

529


Površina
Babušnica
Babušnica
Babušnica
Babušnica
svi-projekti

27

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

761.410 evra

650.097 evra

(Donatori 85%)

111.313 evra

(Sufinansiranje 15%)

265.513 evra

Učešće programa: 209.193 evra

Sufinansiranje: 56.320 evra

-
-
265.513 evra

Rekonstrukcija vrtića „Dečja radost“ u Babušnici

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcijom vrtića „Dečja radost“ u Babušnici, izgrađenog 1977. godine, unapređuje se kvalitet usluga ove predškolske ustanove za više od 130 dece, kao i socijalna inkluzija i kohezija ugroženih grupa (Roma/kinja, dece sa invaliditetom), uz doprinos boljim uslovima za rad 20 zaposlenih.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

232.265 evra

179.355 evra

52.910 evra

Podrška Opštini Babušnica: Zajedno protiv kovida-19

Socijalna kohezija

Unapređenje kvaliteta i održivosti socijalnih usluga koje se pružaju stanovnicima/cama Babušnice kroz unapređenje usluge pomoći u kući za 30 starih lica, uključujući savetovanje i osnovnu medicinsku negu u udaljenim selima, uz uspostavljanje info-centra za korisnike usluga pri samoupravi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.248 evra

29.838 evra

3.410 evra

209.074 evra

Učešće programa: 178.854 evra

Sufinansiranje: 30.220 evra

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

206.933 evra

Rekonstrukcija Doma kulture

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija kotlarnice koja će poboljšati sistem grejanja i renoviranje glavnog hola obezbediće punu funkcionalnost Doma kulture, što će doprineti bogatijem kulturnom sadržaju i privući veći broj turista. Dodatno će se smanjiti troškovi održavanja kao i nivo zagađenja vazduha u opštini, dok će se kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja izraditi pravilnik o upravljanju i kreiranju kulturnog sadržaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

177.170 evra

146.950 evra

30.220 evra

Organska zona

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana „Lužničke rukotvorine - Ženski etno-centar“

Partner na projektu: Udruženje „Caribrod“, Opština Dimitrovgrad, Opština Babušnica

Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih lica (naročito žena) iz seoskih sredina u opštinama Babušnica i Dimitrovgrad, koje podrazumeva pružanje obuke i opreme za pokretanje organske poljoprivredne proizvodnje. Pored toga, razvojem i promovisanjem korporativnih poklona biće obezbeđeno plasiranje njihovih proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.928 evra

14.928 evra

-

Za bolje sutra

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje Roma „Zora“ Babušnica

Ekonomsko osnaživanje Romkinja obezbeđivanjem podsticaja za pokretanje proizvodnje u staklenicima i stvaranjem sveobuhvatne baze podataka o konkretnim potrebama romske zajednice u oblastima socijalne zaštite, zapošljavanja, stanovanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja, a u cilju planiranja budućih mera za rešavanje utvrđenih problema.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.835 evra

14.835 evra

-

286.824 evra

Učešće programa: 262.050 evra

Sufinansiranje: 24.773 evra

65.159 evra

Ne zaboravimo naše stare

Fond za učešće građana (CIF 1)

Angažovanje negovatelja u cilju poboljšanja kvaliteta života 30 starijih osoba registrovanih kod Centra za socijalno osiguranje koje žive same u zabačenim selima Opštine Babušnica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.343 evra

20.066 evra

4.277 evra

Zeleni rasadnik

Fond za učešće građana (CIF 2)

Povećanje zapošljivosti žena iz ruralnih krajeva kroz sprovođenje sertifikovanih obuka u oblasti organske poljoprivrede i opremanje osam žena za pokretanje proizvodnje organskog povrća. Najmanje tri lokalne institucije/organizacije proširiće kompetencije u pogledu zapošljivosti žena u oblasti organske proizvodnje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.747 evra

13.230 evra

1.517 evra

Prosperitet Roma i Romkinja u poljoprivredi

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zapošljavanje: Ekonomsko osnaživanje najmanje 20 romskih porodica kroz obuku o uzgajanju kupina, nabavku sadnica i podršku u plasmanu proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.790 evra

9.790 evra

-

Arak tut - Čuvaj se

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.108 evra

1.108 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Stručna praksa

Stručne obuke

Visokoobrazovani mladi starosti do 30 godina pohađaće obuku u opštinskoj administraciji kako bi ostvarili uslove potrebne za polaganje državnog ispita.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

185.942 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju pijace sa prilaznim putevima

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju pijace i potrebnih prilaznih puteva. Tehnička dokumentacija će stvoriti uslove za poboljšanje ekonomskog potencijala lokalne populacije, koja se prevashodno bavi poljoprivredom i mlekarstvom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.272 evra

9.194 evra

1.078 evra

Pekarski proizvodi i testenine

Žensko preduzetništvo

Pekarski proizvodi i testenine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.800 evra

9.800 evra

-

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Projekat izrade plana detaljne regulacije Opštine Babušnica - Poslovno-proizvodni kompleks

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.300 evra

12.750 evra

2.550 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada projekta za plan detaljne regulacije Opštine Babušnica - postrojenje za preradu otpadnih voda

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.700 evra

2.250 evra

450 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Priprema glavnih projekata za zaštitu od erozije sliva reke Vlasine

Planovi detaljne regulacije

Izrada tehničke dokumentacije koja će omogućiti raspisivanje tendera za izvođenje radova na zaštiti od erozije rečnih basena za sliv reke Vlasine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

Unapređenje energetske efikasnosti Doma kulture

Lokalni infrastrukturni projekat

Zamena drvenarije i fasade na Domu kulture umanjiće upotrebu električne energije i troškove, a unaprediti sveukupne uslove u Domu kulture i doprineti poboljšanju Sistema upravljanja energijom na opštinskom nivou. U zgradi Doma kulture nalaze se i nekoliko važnih opštinskih organizacija: biblioteka, Turistička organizacija Opštine Babušnica, kancelarija Mesne zajednice i Udruženje građana “Zelena Zemlja“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

111.630 evra

100.000 evra

11.630 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji Pčelarstvo

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Podrška Udruženju pčelara Babušnica - Nabavka opreme za proizvodnju košnica, kao i pakovanje i brendiranje meda, doneće korist proizvodnim kapacitetima udruženja koje broji 93 člana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.765 evra

12.375 evra

1.390 evra

35.722 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Babušnici

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.390 evra

9.904 evra

1.485 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Jednak pristup za sve

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Unapređenje pozicije žena i devojčica u Babušnici putem ekonomskog osnaživanja i zagovaranja značaja javnog zdravlja. Ovaj cilj će biti postignut pružanjem podrške procesu sertifikacije organskih proizvoda i širenjem svesti o značaju reproduktivnog zdravlja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.326 evra

2.930 evra

396 evra

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-