Opština Bujanovac

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 265

Aktivnih preduzetnika - 1219

41.056


Broj stanovnika
h-money

52.354


Prosečna zarada

461


Površina
Bujanovac
svi-projekti

53

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

2.485.551 evra

1.940.044 evra

(Donatori 78%)

545.507 evra

(Sufinansiranje 22%)

372.080 evra

Učešće programa: 251.635 evra

Sufinansiranje: 120.445 evra

-
47.275 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Moja zubarka MM

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Stomatološka ordinacija planira da nabavi digitalni ortopan sa opremom, intraoralni rendgen aparat, sistem za digitalizaciju intraoralnih snimaka i štampač za unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa besplatne stomatološke usluge za decu iz socijalno ugroženih porodica, pre svega Roma, i izbeglice iz Ukrajine, smeštene u izbegličkim kampovima u Bujanovcu i Vranju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

39.319 evra

31.889 evra

7.430 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Cezar GL

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Mladi preduzetnik ima za cilj unapređenje proizvodnje peleta uz nabavku opreme za automatizaciju. DOP aktivnost predviđa doniranje peleta lokalnim školama i vrtićima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.956 evra

6.741 evra

1.215 evra

324.805 evra

Druga faza izgradnja transfer stanice u Bujanovcu

Lokalna infrastruktura

Druga faza izgradnje transfer stanice u Bujanovcu omogućava proširenje odvoza smeća na ruralna područja, dok će se tretirani otpad skladištiti u kontejnere, transportovati i odlagati na deponiju „Meteris“ u Vranju, čime će se doprineti zaštiti životne sredine dok će projekat doprineti i radu deset lokalnih i regionalnih reciklera, 920 privrednih subjekata, ustanova i organizacija na teritoriji opštine kao i same lokalne samouprave, javnog komunalnog preduzeća a koristiće svim stanovnicima Bujanovca.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

324.805 evra

213.005 evra

111.800 evra

480.061 evra

Učešće programa: 304.532 evra

Sufinansiranje: 175.529 evra

112.157 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju papira i kartona - Roto papir plus d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom talasastog papira i kartona i papira za pakovanje. Bespovratna pomoć će se iskoristiti za kupovinu električnog viljuškara radi unapređenja rukovanja gotovim proizvodima i sirovinama, što će pak dovesti do otvaranja dva nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati pružanje podrške talentovanim đacima lokalnih škola, kao i donacije za rekonstrukciju puta u obližnjem selu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.200 evra

20.000 evra

7.200 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji mlečnih proizvoda - Domaća mlekara „Maj plus“ Drežnica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi preradom mleka i proizvodnjom sira i pavlake i poseduje sertifikat HACCP. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku mašine za proizvodnju sira i pasterizatora za mleko, što će omogućiti otvaranje tri nova radna mesta odmah i još pet u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju proizvoda lokalnom vrtiću, domu učenika, sigurnoj kući i prihvatnom centru za izbeglice i migrante.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.000 evra

16.500 evra

5.500 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji raznih artikala - L&M Lens

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi popravkom naočara i nabaviće savremenu opremu za obradu i instalaciju stakala za naočare u cilju proširenja asortimana proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja dva nova radna mesta, a potom još dva. Aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će preduzetnik sprovoditi obuhvataju donaciju trenerki lokalnom rukometnom klubu, kao i naočara romskoj deci iz socijalno ugroženih porodica koja pohađaju lokalnu osnovnu školu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.800 evra

13.500 evra

3.300 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta - Mateja pelet d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ovo preduzeće, koje se bavi proizvodnjom drvenog peleta, iskoristiće bespovratnu pomoć kako bi nabavilo sušare za piljevinu u cilju unapređenja kvaliteta svojih proizvoda. Ovo će omogućiti otvaranje tri nova radna mesta, kao i još pet novih radnih mesta u dužem roku. Aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će sprovoditi obuhvataju donaciju preko potrebnog drvenog peleta lokalnom centru za migrante i izbeglice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.960 evra

19.200 evra

5.760 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Natural Magic Žbevac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom svežih i mariniranih pečuraka i preradom voća, kao i proizvodnjom sokova, kompota, džemova itd. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za kupovinu opreme za preradu voća - mašine za pranje i mlevenje voća i pasterizatora. Ovo će omogućiti otvaranje dva nova radna mesta. Sprovodiće aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda lokalnom vrtiću, u koordinaciji sa lokalnom kancelarijom Crvenog krsta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

21.197 evra

14.697 evra

6.500 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

365.763 evra

Unapređenje sistema javnog osvetljenja u urbanom delu Bujanovca

Lokalna infrastruktura

Unapređenjem sistema javnog osvetljenja biće poboljšani nivo bezbednosti kao i kvalitet usluga pruženih stanovništvu i privrednim subjektima. Takođe će se unaprediti energetska efikasnost, dok će kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja biti uspostavljen sistem za redovno merenje i beleženje potrošnje, što je od posebne važnosti za opštinski budžet.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

297.269 evra

150.000 evra

147.269 evra

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Socijalna inkluzija

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik kroz angažovanje šest asistenata/kinja u nastavi u školskoj 2018/2019. koji pružaju podršku nastavnicima srpskog kao nematernjeg jezika u izvođenju nastave u četiri osnovne škole u Bujanovcu i Preševu. Devetoro nastavnika/ca imaće podršku u izvođenju nastave srpskog za oko 750 učenika.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

37.179 evra

37.179 evra

-

Relaksacija tela i briljantnost uma

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje distrofičara Jablaničkog okruga

Partner na projektu: Udruženje osoba sa paraplegijom iz Vranja

Unapređenje psihosocijalnog i zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom (OSI) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uvođenjem inovativnog terapeutskog programa i podučavanjem OSI da se samostalno bave terapeutskom masažom i umetničkom terapijom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.702 evra

3.702 evra

-

Promene za Rome

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Omladinski forum za edukaciju Roma

Partner na projektu: OCD „Romski kulturni centar“

Unapređenje pristupa zaposlenju teško zapošljivih kategorija romskog stanovništva putem organizacije stručne obuke i stažiranja, radionica o aktivnom traženju posla, pružanja bespovratne pomoći za pokretanje biznisa i umrežavanja sa lokalnim institucijama i poslovnim sektorom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.718 evra

14.718 evra

-

Ekonomsko osnaživanje Romkinja u Bujanovcu

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje Romkinja Bujanovac

Partner na projektu: Opština Bujanovac

Ekonomsko osnaživanje nekvalifikovanih žena iz romskih naselja u Bujanovcu organizovanjem stručne obuke i sertifikacije i formiranjem partnerstva sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i poslovnim sektorom radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje ciljne grupe.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.895 evra

12.895 evra

-

1.314.796 evra

Učešće programa: 1.116.242 evra

Sufinansiranje: 198.553 evra

220.130 evra

Zajednička učenička zadruga kao model za prevazilaženje međuetničke distance između mladih Albanaca i Srba u Bujanovcu

Fond za učešće građana (CIF 1)

Osnivanje zajedničke učeničke zadruge srednjih škola „Sveti Sava“ i „Sezaj Suroj“ u cilju olakšavanja dugoročne saradnje između dve škole i doprinosa međuetničkom dijalogu između mladih Albanaca i Srba

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.975 evra

18.878 evra

2.097 evra

Smanjenje siromaštva - stvaranje šansi za ranjive grupe kroz otvaranje novih radnih mesta za sakupljače sekundarnih sirovina

Fond za učešće građana (CIF 2)

Unapređenje ekonomskih uslova Roma sakupljača sekundarnih sirovina kroz uspostavljanje tržišta za kupovinu i prodaju materijala pogodnih za reciklažu - PET i plastične ambalaže, kupovinu prese za baliranje i stvaranje uslova za zaposlenje dvoje ljudi u reciklažnom centru

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.661 evra

14.679 evra

1.982 evra

Prerada drveta i proizvoda od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja ramova za košnice i košnica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

Informacione tehnologije

Samozapošljavanje mladih

Programiranje i razvoj onlajn platformi, razvoj različitog softvera, IOS aplikacija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

Osnaživanje Romkinja iz Bujanovca kako bi se postiglo veće zapošljavanje i samozapošljavanje

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zapošljavanje: Ekonomsko osnaživanje i pružanje podrške u zapošljavanju i samozapošljavanju 15 Romkinja kroz organizovanje sertifikovanih obuka za šivenje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.325 evra

7.325 evra

-

Osnaživanje žena Bujanovca i Preševa i razvoj njihovih preduzetničkih veština

Fond za učešće građana (CIF 1)

Ekonomsko osnaživanje žena jačanjem njihovih kapaciteta omogućiće pokretanje malih biznisa, a najuspešnijim učesnicama u obuci biće obezbeđena bespovratna pomoć za pokretanje biznisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.248 evra

19.969 evra

2.279 evra

Kulturne potrebe omladine u Medveđi, Bujanovcu i Preševu

Fond za učešće građana (CIF 2)

Doprinos unapređenju kulturnog života omladine u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa sprovođenjem istraživanja za definisanje problema mladih ljudi i njihovih kulturnih potreba kao i promocijom rezultata istraživanja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.478 evra

4.977 evra

500 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Asistenti u nastavi za lokalne nastavnike u osnovnim školama u Preševu i Bujanovcu na predmetu Srpski jezik kao nematernji

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška mladima iz albanske zajednice da nauče srpski jezik

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

110.128 evra

110.128 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

1.052.161 evra

Izrada glavnog projekta za izgradnju doma kulture u Mesnoj zajednici Muhovac

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za izgradnju doma kulture u Mesnoj zajednici Muhovac, u kojem će se održavati kulturne aktivnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.131 evra

1.785 evra

346 evra

Izrada glavnog projekta za izgradnju doma kulture u Mesnoj zajednici Breznica

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za izgradnju doma kulture u Mesnoj zajednici Breznica, u kojem će se održavati kulturne aktivnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.131 evra

1.785 evra

346 evra

Izrada glavnog projekta za izgradnju doma kulture u Mesnoj zajednici Končulj

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za izgradnju doma kulture u Mesnoj zajednici Končulj, u kojem će se održavati kulturne aktivnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.131 evra

1.785 evra

346 evra

Izgradnja zgrade odeljenja subotičkog Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu

Izgradnja zgrade za fakultet u Bujanovcu

Izgradnja nove zgrade odeljenja subotičkog Ekonomskog fakulteta u Bujanovcu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

939.775 evra

767.345 evra

172.430 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Komercijalno-poslovna i proizvodna zona duž puteva iz Niša i na putu ka Bujanovačkoj banji

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.400 evra

8.367 evra

8.033 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada detaljnih planova regulacije za komercijalne poslovne objekte i proizvodne komplekse duž Gnjilanskog puta, Sektor 6

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.000 evra

6.633 evra

6.367 evra

Igraonica i rođendaonica

Žensko preduzetništvo

Igraonica i rođendaonica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.329 evra

8.329 evra

-

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Izrada generalnih projekata za tok reke Južne Morave od Grdelice do Preševa, sa rekama Moravica i Binačka Morava

Planovi detaljne regulacije

Stvaranje uslova za dalju izradu tehničke dokumentacije za zaštitu toka Južne Morave

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

60.000 evra

60.000 evra

-

42.504 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Bujanovcu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.568 evra

10.000 evra

3.568 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Upotreba rodno osetljivog jezika u Bujanovcu

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Cilj projekta je doprinos rodnoj ravnopravnosti u Bujanovcu kroz aktivnosti koje uključuju upotrebu rodno osetljivog jezika, senzibilizaciju lokalnih donosilaca odluka, kreiranje priručnika na srpskom i albanskom, kao i promociju Evropske povelje o ljudskim pravima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.596 evra

2.337 evra

259 evra

318.615 evra

Učešće programa: 267.635 evra

Sufinansiranje: 50.980 evra

41.100 evra

Jačanje kapaciteta odbornica SO Bujanovac

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i jačanje kapaciteta članova saveta kroz obuke i izradu Lokalnog rodnog akcionog plana

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.204 evra

2.691 evra

513 evra

Multi-kulturna razmena

Fond za učešće građana (CIF)

Promovisanje tolerancije i poštovanja različitih nacionalnosti i veroispovesti među srpskim i albanskim učenicima prvog i četvrtog razreda osnovnih škola i njihovim nastavnicima

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.211 evra

8.577 evra

1.634 evra

Zajedno do pobede

Fond za učešće građana (CIF)

Osnovni cilj projekta je da se nabavkom neophodne opreme i organizovanjem turnira za najmlađe kategorije obezbedi kontinuiran rad multietničke škole košarke za decu uzrasta od 5 do 10 godina.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.741 evra

12.382 evra

2.359 evra

Jačanje ugroženih grupa na jugu Srbije kroz predstavljanje problema i promociju rešenja

Fond za učešće građana (CIF)

Izrada 12 specijalnih TV/radio/novinskih priloga o glavnim problemima šest ciljnih ugroženih grupa (deca i omladina, osobe sa invaliditetom, samohrane majke, izbeglice i interno raseljena lica, siromašni, stariji i penzioneri).

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.551 evra

2.983 evra

568 evra

Kampanja za podizanje svesti javnosti o očuvanju i unapređenju zdravlja žena na jugu Srbije

Rodna ravnopravnost

Očuvanje i unapređenje zdravlja žena na jugu Srbije

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.242 evra

4.403 evra

839 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

68.414 evra

Glavni projekat za transfer stanicu u Bujanovcu

Tehnička dokumentacija

Glavni projekat za Transfer stanicu u Bujanovcu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.166 evra

20.299 evra

3.867 evra

Plan za utvrđivanje zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta vode u Bujanovcu

Planiranje razvoja

Plan je pripremljen i usvojen i omogućio je pripremu tehnički projekti za projekat bunara. Na osnovu plana, opština je pripremila kompletan predlog projekta i dobila sredstva iz EU PROGRESA da izgradi bunar. Projekat je poboljšao vodosnabdevanje za 17.000 ljud

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.248 evra

24.568 evra

4.680 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

137.906 evra

Kvalitetna voda = Kvalitetan život

Lokalna infrastruktura

Izgradnja eksploatacionog bunara i izvorišta vodosnabdevanja Bujanovca i učešće javnosti u procesu donošenja odluka kroz aktivno učešće građana

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

95.450 evra

80.178 evra

15.272 evra

Nabavka vodomera za četiri opštine Pčinjskog okruga

Infrastrukturno opremanje

Instalacija 5 mernih stanica protoka otpadnih voda u sistemu komunalnog sakupljanja otpadnih voda koje se ispuštaju u reku Južnu Moravu - raspored mernih stanica po opštinama: Preševo 1, Bujanovac 2, Vladičin Han 1 i Vranje (Vranjska Banja) 1.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.456 evra

35.663 evra

6.793 evra

-
71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra