Rezultati

Unapređenje konkurentnosti preduzeća

Poboljšanje poslovnog okruženja

Jačanje socijalne inkluzije i socijalne kohezije