Rezultati

Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija ITI

Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama