Šta radimo

Rezultat 3: Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

Zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije i Evropske unije aktivno se radi na uključivanju najugroženijih i marginalizovanih grupa stanovništva u južnoj Srbiji.

Aktivnosti EU PRO Plus programa ovom cilju doprinose kroz:

  • Unapređenje društvene kohezije

  • Unapređenje socijalne, zdravstvene, obrazovne, sportske, kulturne i komunalne infrastrukture

  • Poboljšanje spremnosti za suočavanje s krizom i povećanje otpornosti javnih institucija