Lista projekata

Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

30 projekata

12.824.033 evra

Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

194 projekata

12.646.515 evra

Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

59 projekata

9.604.924 evra

Ukupno

283 projekata

35.075.476 evra

Naziv projekta

Lokalna samouprava

Opis

Vrednost projekta

Rekonstrukcija Ustanove za odmor i rekreaciju dece „Lipovac“

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Aleksinac

Nišavski okrug

Projekat rekonstrukcije i modernizacije infrastrukture Ustanove za odmor i rekreaciju dece „Lipovac“ radi pružanja bolje usluge različitim korisnicima, uključujući sportske klubove, nevladine organizacije, penzionere i turiste.

618.629 evra

Učešće programa:

381.983 evra

Sufinansiranje:

236.646 evra

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa sa multifunkcionalnim objektom u opštini Bajina Bašta

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Bajina Bašta

Zlatiborski okrug

Izrada TD za sanaciju i izgradnju objekata u okviru sportsko-rekreativnog kompleksa „Braća Milutinović“, uključujući razne sportske terene, multifunkcionalni objekat, prateće sadržaje.

74.047 evra

Učešće programa:

62.940 evra

Sufinansiranje:

11.107 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Nikola Ilić PR Rezanje i obrada drveta

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Blace

Toplički okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da unapredi posao prerade drveta kroz nabavku opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta. DOP aktivnosti predviđaju izgradnju rekreativnih zona za decu u lokalnim parkovima i doniranje proizvoda socijalno ugroženim sugrađanima.

10.546 evra

Učešće programa:

8.944 evra

Sufinansiranje:

1.602 evra

Podrška preduzeću koje pruža IT usluge Alek IT Solutions

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Blace

Toplički okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj proširenje usluge IT tehničke podrške uz nabavku nove i bolje opreme. DOP aktivnost predviđa podršku manifestaciji Dani šljive i promociji lokalnog turizma.

6.407 evra

Učešće programa:

5.446 evra

Sufinansiranje:

961 evra

Podrška mladom preduzetniku Veljku Jovanoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Bojnik

Jablanički okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje auto-servis uz nabavku opreme potrebne za pružanje ove usluge. DOP aktivnost predviđa oragnizovanje praktične nastave za đake srednjih tehničkih škola.

10.185 evra

Učešće programa:

9.074 evra

Sufinansiranje:

1.111 evra

Ekosistem za inovacije i pametnu ekonomiju u Boru

Integralni projekat

Partner na projektu: RARIS -Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Bor

Borski okrug

Unapređenje ekonomske diverzifikacije u lokalnoj ekonomiji kojom dominira rudarska industrija. Projekat podržava preduzetništvo osnivanjem startap centra sa dve ruralne tačke – u Zlotu i Gornjanima, uvođenjem Living Laba i Digitalne platforme za pametnu ekonomiju. Takođe uključuje infrastrukturnu nadogradnju kao što su pametni sistemi i mere energetske efikasnosti za Poslovni inkubator centar Bor. Inicijativa direktno podržava 20 malih i srednjih preduzeća i obučava 75 pojedinaca, podstičući raznovrsniju i otporniju lokalnu ekonomiju.

305.324 evra

Učešće programa:

242.116 evra

Sufinansiranje:

63.208 evra

Revitalizacija fabrike "Kobos" u Bosilegradu

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Bosilegrad

Pčinjski okrug

Projekat rekonstrukcije i opremanje bivšeg tekstilnog kombinata „Kobos“ u vlasništvu lokalne samouprave radi obezbeđivanja uslova za davanje u zakup novom potencijalnom investitoru.

337.044 evra

Učešće programa:

303.340 evra

Sufinansiranje:

33.704 evra

Podrška preduzetnici Katarini Kostadinovoj

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Bosilegrad

Pčinjski okrug

Preduzetnica ima za cilj da osnuje proizvodnju nameštaja industrijskog dizajna od drveta i metala uz nabavku opreme za sečenje drveta i CNC lasera. DOP aktivnost predviđa sadnju drveća i doniranje kanti za reciklažni otpad, uz edukativnu kampanju o značaju reciklaže.

9.259 evra

Učešće programa:

8.333 evra

Sufinansiranje:

926 evra

Podrška mladom preduzetniku Đorđu Stevoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Brus

Rasinski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje radnju za preradu drveta. DOP aktivnost predviđa sadnju drveća i doniranje ogreva Centru za socijalni rad za ugrožene građane.

10.000 evra

Učešće programa:

9.000 evra

Sufinansiranje:

1.000 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju hrane Pekara Ceca N

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Brus

Rasinski okrug

Preduzetnica (prehrambeni sektor) iz Brusa koja se bavi pekarskom proizvodnjom ima za cilj da unapredi poslovnje i proširi asortiman proizvoda uz nabavku nove opreme. DOP aktivnost predviđa obezbeđivanje besplatnih obroka školskoj deci, socijalno ugroženim porodicama i lokalnoj bolnici.

8.333 evra

Učešće programa:

7.500 evra

Sufinansiranje:

833 evra

Druga faza izgradnja transfer stanice u Bujanovcu

Lokalna infrastruktura

Bujanovac

Pčinjski okrug

Druga faza izgradnje transfer stanice u Bujanovcu omogućava proširenje odvoza smeća na ruralna područja, dok će se tretirani otpad skladištiti u kontejnere, transportovati i odlagati na deponiju „Meteris“ u Vranju, čime će se doprineti zaštiti životne sredine dok će projekat doprineti i radu deset lokalnih i regionalnih reciklera, 920 privrednih subjekata, ustanova i organizacija na teritoriji opštine kao i same lokalne samouprave, javnog komunalnog preduzeća a koristiće svim stanovnicima Bujanovca.

324.805 evra

Učešće programa:

213.005 evra

Sufinansiranje:

111.800 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Cezar GL

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Bujanovac

Pčinjski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj unapređenje proizvodnje peleta uz nabavku opreme za automatizaciju. DOP aktivnost predviđa doniranje peleta lokalnim školama i vrtićima.

7.956 evra

Učešće programa:

6.741 evra

Sufinansiranje:

1.215 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju stolarije Smart prozor

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Dimitrovgrad

Pirotski okrug

Preduzetnica ima za cilj da uspostavi proizvodnju PVC prozora uz nabavku opreme za automatizaciju proizvodnje. DOP aktivnost predviđa doniranje prozora korisnicima socijalne zaštite u ovoj oblasti.

8.818 evra

Učešće programa:

7.495 evra

Sufinansiranje:

1.322 evra

Gradski muzej

Lokalna infrastruktura

Golubac

Braničevski okrug

Prenamena objekta od istorijskog značaja u Golupcu u Gradski muzej za potrebe sve većeg priliva turista (milion godišnje) koji stvaraju rekonstruisana Golubačka tvrđava i Manastir Tumane. Predstavljanje kulturno-istorijskih eksponata u Gradskom muzeju postaće novi javni servis za sve stanovnike/ce, učenike/ce osnovnih i srednjih škola i turiste u Golupcu.

200.535 evra

Učešće programa:

170.454 evra

Sufinansiranje:

30.081 evra

Zdrav i opušten (početak zdravstvenog i spa turizma u Knjaževcu)

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Knjaževac

Zaječarski okrug

Projekat završetka radova na unutrašnjim, elektro i mašinskim instalacijama na Rehabilitacionom centru i banji „Banjica“ u Rgoštu. Objekat pruža lečenje, rehabilitaciju i savremenu fizikalnu terapiju uz podršku lekara specijalista, a takođe je i opremljen postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda i koristi toplotne pumpe za grejanje i hlađenje.

292.384 evra

Učešće programa:

263.146 evra

Sufinansiranje:

29.238 evra

Podrška preduzetnici Mileni Tošić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Knjaževac

Zaječarski okrug

Preduzetnica ima za cilj započne poslovanje u oblasti pružanja usluga medicinskog pedikira i nege tela uz nabavku opreme za razne tretmane. DOP aktivnost predviđa doniranje sportskih dresova najmlađoj ekipi ženskog rukometnog kluba „Knjaževac“.

7.546 evra

Učešće programa:

6.796 evra

Sufinansiranje:

750 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Tri D-Drvo

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Knjaževac

Zaječarski okrug

Preduzetnica koja vodi posao proizvodnje pogrebne opreme ima za cilj smanjenje troškova i proširenje asortimana kroz nabavku nove opreme za proizvodnju peleta. DOP aktivnost predviđa doniranje peleta za grejanje socijalno ugroženim domaćinstvima za grejanje tokom zime.

11.704 evra

Učešće programa:

9.944 evra

Sufinansiranje:

1.759 evra

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje građevinskih radova na daljinskom grejnom sistemu u Ulici Maksima Markovića u Kosjeriću

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Kosjerić

Zlatiborski okrug

Izrada idejnog projekta za novi krak gasovoda kroz gradsku zonu do turističkog kompleksa „Srpsko selo“ u Kosjeriću koji će omogućiti razvoj turizma, uz obezbeđivanje grejanja za preduzeća i domaćinstva u Kosjeriću, i snabdevanje turističkog kompleksa „Srpsko selo“, u koji je uloženo osam miliona evra.

11.873 evra

Učešće programa:

9.499 evra

Sufinansiranje:

2.374 evra

CREST - Kulturni preporod za bogatiji turizam u Šumadiji: Stvaranje integrisane i inovativne regionalne turističke ponude

Integralni projekat

Sprovodi: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Partnerske lokalne samouprave: Aranđelovac, Knić, Rača, Topola

Partner na projektu: Zavod za zaštitu kulturnog nasleđa Kragujevac, Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, Turistička organizacija Srbije (TOS)

Kragujevac

Šumadijski okrug

Unapređenje regionalnog turizma u Aranđelovcu, Topoli, Kniću i Rači kroz značajna infrastrukturna unapređenja i digitalne integracije na ključnim istorijskim lokacijama. Projekat obuhvata izgradnju Posetilačko-obrazovnog centra „Pećina Risovača“ u Aranđelovcu, rekonstrukciju Kraljeve vinarije u Topoli, renoviranje Doma kulture u Boraču u Kniću i uređenje Petrovih dvora u Viševcu (Rača). Ove lokacije će biti opremljene naprednom tehnologijom, s ciljem poboljšanja turističke infrastrukture. Poseban akcenat stavlja se na obuku osoblja i razvoj novih turističkih proizvoda kako bi se obogatilo iskustvo posetilaca. Projekat ima za cilj privlačenje većeg broja turista i unapređenje lokalne ekonomije, što direktno utiče na 1.500 profesionalaca i od čega indirektno ima koristi više od 80.000 ljudi, čime se region transformiše u istaknutu turističku destinaciju.

1.356.364 evra

Učešće programa:

1.038.045 evra

Sufinansiranje:

318.319 evra

U čast prošlosti, oblikovanje budućnosti: Izrada studije predizvodljivosti za revitalizaciju Mašinske radionice u Vojnotehničkom zavodu (VTZ), Kragujevac

Integralni projekat

Partner na projektu: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Univerzitet u Kragujevcu, Zavod za zaštitu kulturnog nasleđa Kragujevac, Arsenal Fest Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije

Kragujevac

Šumadijski okrug

Izrada prethodne studije izvodljivosti za revitalizaciju Mehaničke radionice u okviru Vojnotehničkog instituta. Projekat uključuje kampanju podizanja svesti namenjenu širokoj publici i uspostavljanje savetodavnog tela koje će predstavljati interese zainteresovanih strana. Ova inicijativa ima za cilj da donese značajne koristi urbanom pejzažu grada, pozitivno utičući na stanovnike, poslovni sektor, turizam i organizacije civilnog društva, čime se podstiče unapređenje urbanog razvoja i angažovanja.

161.934 evra

Učešće programa:

128.443 evra

Sufinansiranje:

33.491 evra

Sanacija drumsko-pešačkog mosta u slobodnoj zoni FAS

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Kragujevac

Šumadijski okrug

Rekonstrukcija drumskog pešačkog mosta preko Lepenice u zoni FAS-a sa hidrotehničkim i telekomunikacionim instalacijama koje koristi 17 preduzeća koja zapošljavaju preko 4.000 radnika, a dve nove kompanije planiraju da ulože 200 miliona evra i zaposle 500 radnika. Izrada tehničke dokumentacije finansirana je kroz EU PRO program.

723.886 evra

Učešće programa:

506.648 evra

Sufinansiranje:

217.238 evra

Šumadija CONNECT: Podsticanje teritorijalnog razvoja kroz inovacije i valorizaciju kulturnog nasleđa

Integralni projekat

Sprovodi: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Partnerske lokalne samouprave: Aranđelovac, Batočina, Knić, Rača, Topola

Partner na projektu: Srednja stručna škola Kragujevac Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu (FILUM), Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu Udruženje „Putokaz Kragujevac", Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Kragujevac

Šumadijski okrug

Revitalizacija industrijskog nasleđa bivše II tehničke škole u okviru Vojnotehničkog instituta u Kragujevcu i njena integracija u kreativno-obrazovni centar. Uključuje osnivanje organizacione jedinice za upravljanje kulturnim nasleđem i razvoj plana očuvanja i valorizacije za celu urbanističku oblast. Inicijativa će opremiti centar za radionice o cirkularnoj ekonomiji u umetnosti, sa ciljem angažovanja više od 1.000 pojedinaca i koristi za zajednicu od preko 265.000 ljudi. Projekat ima za cilj da kombinovanjem očuvanja istorije sa inovativnim obrazovanjem unapredi kulturni identitet i pristupačnost Kragujevca i Šumadijskog okruga time što promoviše uvažavanje industrijskog nasleđa.

1.696.757 evra

Učešće programa:

1.210.405 evra

Sufinansiranje:

486.352 evra

Revitalizacija Mataruške banje

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Kraljevo

Raški okrug

Projekat unapređenja vodosnabdevanja u Mataruškoj banji zamenom vodovodne mreže u dužini od 5,3 km kako bi se obezbedilo kvalitetno i stabilno snabdevanje za 100 kuća i kao vid podrške realizaciji novih investicija u rehabilitaciju banje. Dodatno, opremanje parkovske površine odnosno postavljanje novih klupa i korpi za otpatke, kao i opremanje dečjeg parka novim mobilijarom.

428.199 evra

Učešće programa:

360.535 evra

Sufinansiranje:

67.664 evra

Rekonstrukcija srednjovekovnog grada u Kruševcu

Integralni projekat

Sprovodi: Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga

Partner na projektu: Kruševac Udruženje „Evrokontakt''

Kruševac

Rasinski okrug

Izrada studije za očuvanje, prezentaciju i revitalizaciju srednjovekovnog grada, uključujući arheološka istraživanja usklađena sa standardima nacionalnog nasleđa. Projekat uključuje angažovanje zajednice putem javnih tribina, školskih takmičenja i stručnih diskusija, sa ciljem unapređenja lokalne svesti o nasleđu i kulturnom turizmu. Ova inicijativa treba da obogati istorijski pejzaž i obrazovnu ponudu Kruševca, angažujući zajednicu u značajnim naporima za očuvanje nasleđa.

220.254 evra

Učešće programa:

173.509 evra

Sufinansiranje:

46.745 evra

Podrška preduzeću koje pruža usluge psihološkog savetovanja Centar za obrazovanje i podršku, Učenje za tebe

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Kučevo

Braničevski okrug

Preduzetnica ima za cilj proširenje usluga onlajn psihološkog savetovališta za studente i srednjoškolce uz nabavku opreme za kreiranje digitalnog sadržaja. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnim školama i obrazovnim inicijativama finansijskim donacijama i obezbeđivanjem besplatnog pristupa obrazovnim resursima.

5.882 evra

Učešće programa:

5.002 evra

Sufinansiranje:

881 evra

Podrška preduzetnici Mariji Dragojević

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Kučevo

Braničevski okrug

Preduzetnica (proizvodni sektor) iz Kučeva ima za cilj da osnuje posao u oblasti proizvodnje suvenira uz nabavku opreme za štampu na različitim materijalima i drugu opremu za proizvodnju privezaka, ukrasnih magneta i sl. DOP aktivnost predviđa donacije proizvoda OŠ Ugrin Branković u Neresnici.

5.752 evra

Učešće programa:

5.177 evra

Sufinansiranje:

575 evra

Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju, sanaciju i usvajanje stare zgrade silosa

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Lajkovac

Kolubarski okrug

Izgrada TD za rekonstrukciju stare zgrade silosa u poslovni prostor. Tehnička dokumentacija obuhvata idejno rešenje, idejni projekat i projekat za izvođenje za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju starog višespratnog objekta koji se nalazi u blizini industrijske zone.

81.708 evra

Učešće programa:

57.196 evra

Sufinansiranje:

24.512 evra

Podrška mladom preduzetniku Nikoli Cvetkoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Lebane

Jablanički okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje vulkanizersku radnju i autoperionicu. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnom seoskom fudbalskom klubu.

10.046 evra

Učešće programa:

8.935 evra

Sufinansiranje:

1.111 evra

Prethodna studija rekultivacije zatvorene deponije čvrstog otpada na lokaciji „Brst“ u ekološki prihvatljivo područje javne namene

Integralni projekat

Partner na projektu: JP Urbanizam i građevinarstvo Leskovac, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju

Leskovac

Jablanički okrug

Izrada prethodne studije za rekultivaciju deponije „Brst“, sa planom da postane održivo područje. Projekat predviđa organizovanje javne tribine i likovnog takmičenja za decu školskog uzrasta kako bi se zajednica uključila i podigla ekološka svest. Cilj je pretvoriti deponiju u zeleni, korisni prostor, naglašavajući efikasno korišćenje resursa i učešće zajednice.

136.359 evra

Učešće programa:

108.140 evra

Sufinansiranje:

28.219 evra

Unapređenje sistema upravljanja otpadom u urbanom području Leskovca uz moderna i inovativna, ekološki prihvatljiva rešenjia - PRO WASTE INNOVATIVE SOLUTIONS

Integralni projekat

Partner na projektu: JP „Urbanizam i građevinarstvo” Leskovac, Akademija strukovnih studija Južna Srbija (ASSJS) Leskovac, OCD konektor Leskovac

Leskovac

Jablanički okrug

Uvođenje podzemnih kontejnera i naprednih tehnologija za prikupljanje otpada u Leskovcu radi rešavanja problema segregacije otpada i kapaciteta. Planira se ugradnja 22 kontejnera, korišćenje ekološkog vozila i upotreba senzora i GIS-a za monitoring. Prenosivi uređaj za rendgensku fluorescenciju (XRF) nabaviće se radi bolje analize otpada i podrške reciklaži. Inicijativa takođe uključuje kampanju podizanja svesti i aplikaciju za nulti otpad, sa ciljem edukacije više od 3.600 učenika i gradskih zaposlenih. Projekat ima za cilj da se pojednostavljivanjem obrade otpada i poboljšanjem higijene stvori čistije i održivije okruženje za celu zajednicu.

467.803 evra

Učešće programa:

360.792 evra

Sufinansiranje:

107.011 evra

Preporod Lagatora: Integrisanje sporta, rekreacije mladih i civilne zaštite u Loznici

Integralni projekat

Loznica

Mačvanski okrug

Unapređenje rekreativnih objekata i pripravnosti za vanredne situacije u Lagatoru preuređenjem prostora za novu kuglanu, socijalne i rekreativne aktivnosti u okviru Omladinskog kluba i Centra za civilnu zaštitu. Projekat uključuje obuku iz prve pomoći i radionice za mlade, sa ciljem da se obuči 80 trenera prve pomoći i angažuje 3.000 mladih. Uz korist koju će imati približno 78.000 stanovnika, ova inicijativa ima za cilj unapređenje sportske ponude grada i jačanje bezbednosti zajednice i reagovanja u vanrednim situacijama.

744.450 evra

Učešće programa:

497.293 evra

Sufinansiranje:

247.157 evra

Izrada Master plana za prostor bivše fabrike Viskoza na teritoriji grada Loznice

Integralni projekat

Loznica

Mačvanski okrug

Izrada master plana za revitalizaciju fabrike „Viskoza“ u Loznici, sa ciljem stvaranja održivog, na zajednicu fokusiranog urbanog prostora. Projekat uključuje saradnju sa zainteresovanim stranama i obećava koristi za 70.000 stanovnika i 40.000 turista godišnje.

63.981 evra

Učešće programa:

50.650 evra

Sufinansiranje:

13.331 evra

Podrška privrednom razvoju Loznice unapređenjem kompleksa zatvorenih bazena i razvoj pratećih sadržaja u partnerstvu sa MSP

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Loznica

Mačvanski okrug

Izrada TD za zatvorene bazene i prateće objekte kako bi se podstakli investitori da kroz zajednička ulaganja doprinesu privrednom razvoju Loznice. Projekat stvara mogućnosti za zapošljavanje, turiste, sportiste, školsku decu a pored toga podrazumeva i izgradnju stadiona u skladu sa standardima EU.

166.990 evra

Učešće programa:

76.397 evra

Sufinansiranje:

90.593 evra

Unapređenje turističke infrastrukture u Malom Zvorniku

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Mali Zvornik

Mačvanski okrug

Projekat unapređenja lokalne turističke ponude izgradnjom pešačke staze sa vidikovcem i odmorištem do arheološkog lokaliteta Orlovine, uz uspostavljanje info-centra za promociju i izlaganje artefakti sa arheološkog nalazišta. Takođe, projektom je predviđeno i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta u oblasti razvoja i promocije turizma.

154.838 evra

Učešće programa:

139.354 evra

Sufinansiranje:

15.484 evra

Podrška preduzetnici Marijeli Veličković

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Merošina

Nišavski okrug

Preduzetnica (prehrambeni sektor) iz Merošine ima za cilj osnivanje pekarske proizvodnje. DOP aktivnost predviđa doniranje proizvoda udruženjima koja podržavaju ugrožene grupe i sportskim klubovima.

11.281 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

1.281 evra

Ulaganje u povoljnije okruženje u Mionici

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Mionica

Kolubarski okrug

Projekat rekonstrukcije vodovodne mreže i zamene starih azbestnih cevi, kao i pružanje podrške regionalnoj poslovnoj saradnji, tako doprinoseći privredi, stanovništvu i promociji ženskog preduzetništva.

497.020 evra

Učešće programa:

447.317 evra

Sufinansiranje:

49.703 evra

Unapređenje energetske efikasnosti zgrade Pozorišta lutaka u Nišu

Lokalna infrastruktura

Niš

Nišavski okrug

Unapređenje energetske efikasnosti zgrade Pozorišta lutaka u Nišu u cilju kulturnog razvoja dece uzrasta od pet do 13 godina poboljšava uslove rada osoblja, omogućava učešće različitih društvenih grupa, kao i prisustvo publike tokom svih godišnjih doba, a posebno zimi.

233.853 evra

Učešće programa:

171.072 evra

Sufinansiranje:

62.780 evra

Aktivna zaštita kulturnog nasleđa „Tabula Peutingeriana“

Integralni projekat

Partnerske lokalne samouprave: Gadžin Han, Merošina, Svrljig

Partner na projektu: Regionalna razvojna agencija Jug

Niš

Nišavski okrug

Revitalizacija urbanih područja i promocija kulturnog nasleđa transformacijom Niške tvrđave u centar kreativnih industrija. Projekat uključuje obnovu i aktiviranje ateljea i kazamata, kao i aktivnu zaštitu i promociju kulturnog nasleđa i kulturne staze Tabula Peutingeriana (Pojtingerova tabla). Ova staza povezuje istorijska i kulturna mesta širom Niša i okolnih područja kao što su Svrljig, Merošina i Gadžin Han, uz podršku novih informativnih punktova i kohezivne promotivne strategije. Inicijativa ima za cilj unapređenje urbanog identiteta, privlačenje turista i korist za preko 50.000 ljudi, kroz obogaćenje angažmana zajednice i kulturno uvažavanje.

1.375.974 evra

Učešće programa:

1.085.842 evra

Sufinansiranje:

290.132 evra

Podrška preduzetnici Veliborki Kurćubić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Nova Varoš

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj da osnuje servis za pranje veša uz nabavku profesionalne mašine za pranje veša. DOP aktivnost predviđa pružanje besplatnih usluga pranja veša socijalno ugroženim porodicama.

8.753 evra

Učešće programa:

7.878 evra

Sufinansiranje:

875 evra

Bolji saobraćaj za bolji život: Opšta studija saobraćajnih rešenja i izazova, urbane mobilnosti, zelene i energetske tranzicije u Gradu Novom Pazaru - „BT4NP”

Integralni projekat

Partner na projektu: Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA”

Novi Pazar

Raški okrug

Izrada opšte studije za unapređenje saobraćajnih rešenja i urbane mobilnosti kroz projekat „Bolji saobraćaj za bolji život“ (BT4NP). Projekat se fokusira na regulaciju, pristupačnost za osobe sa posebnim potrebama, ekološke uticaje i inovativne tehnologije mobilnosti. Uključuje okrugle stolove sa zainteresovanim stranama i javne rasprave kako bi se osiguralo sveobuhvatno uključivanje zajednice i tehnološka integracija, sa ciljem unapređenja urbanog iskustva za više od 100.000 stanovnika.

178.350 evra

Učešće programa:

142.642 evra

Sufinansiranje:

35.708 evra

Izgradnja regionalnog Smart centra u Novom Pazaru – faza 2

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Novi Pazar

Raški okrug

Projekat završetka izgradnje Smart City Centra, površine 1.050 metara kvadratnih, za IT industriju uz opremanje 180 radnih mesta i održavanje obuka.

408.085 evra

Učešće programa:

321.344 evra

Sufinansiranje:

86.741 evra

Unapređenje upravljanja reciklažnim otpadom na teritoriji grada Novog Pazara

Integralni projekat

Partner na projektu: Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Novi Pazar

Novi Pazar

Raški okrug

Povećanje kapaciteta Centra za reciklažu za upravljanje tekstilnim otpadom i podrška tehničkim potrebama ekosistema reciklaže kako bi se rešio problem tekstilnog otpada u gradu. Nadogradnjom objekata, nabavkom specijalizovanog transportnog vozila i integracijom obrazovnih komponenti kroz Školu za tekstil i kožu i radionice u zajednici o separaciji otpada, inicijativa promoviše prakse cirkularne ekonomije. Projektom se predviđa korist za više od 100.000 stanovnika, uključujući radnike u industriji, studente i neformalne sakupljače otpada, uz širok ekološki i obrazovni uticaj.

502.426 evra

Učešće programa:

371.382 evra

Sufinansiranje:

131.044 evra

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje Industrijske zone „Zmič“

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Paraćin

Pomoravski okrug

Izrada TD za Industrijsku zonu „Zmič“ omogućava izgradnju komunalne infrastrukture za nove investitore u zoni, što podrazumeva pravljenje putne infrastrukture, hidrotehničkih instalacija, elektroinstalacija i saobraćajne signalizacije.

76.249 evra

Učešće programa:

64.811 evra

Sufinansiranje:

11.438 evra

Podrška preduzetnici Aleksandri Trajilović

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Petrovac na Mlavi

Braničevski okrug

Preduzetnica ima za cilj da započne preradu oraha i lešnika uz nabavku odgovarajuće opreme. DOP aktivnost predviđa doniranje oraha i lešnika socijalnim ustanovama.

9.722 evra

Učešće programa:

8.704 evra

Sufinansiranje:

1.019 evra

Izrada predinvesticione studije izvodljivosti za osnivanje visokoškolske ustanove u Pirotu-II faza

Integralni projekat

Partner na projektu: Tehnička škola Pirot, Regionalna razvojna agencija Jug, Gimnazija „Sveti Kirilo i Metodije“ Dimitrovgrad, Srednja škola „Niketa Remezijanski“ Bela Palanka, Gimnazija „Vuk Karadžić"" sa domom učenika, Babušnica

Pirot

Pirotski okrug

Izrada studije izvodljivosti za stvaranje visokoškolske ustanove, koja bi podstakla privredu i zapošljavanje mladih na ovoj teritoriji. Projekat uključuje istraživanje među mladima, angažovanje javnosti sa zainteresovanim stranama i obuku za 120 lokalnih nastavnika kako bi se ojačale obrazovne sposobnosti. Ova inicijativa ima za cilj da istraži prednosti proširenja visokog obrazovanja u Pirotu, unapredi lokalni ekonomski razvoj i pruži nove mogućnosti mladima.

63.208 evra

Učešće programa:

50.000 evra

Sufinansiranje:

13.208 evra

Integrisano: Unapređenje obrazovnog ekosistema u urbanom području grada Pirota i opština Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka

Integralni projekat

Partnerske lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad

Partner na projektu: Regionalna razvojna agencija Jug; Gimnazija Pirot; Srednja škola „Niketa Remezijanski“ Bela Palanka; Osnovna škola „Ljupče Španac“, Bela Palanka; Osnovna škola „Despot Stefan Lazarević“ Babušnica

Pirot

Pirotski okrug

Unapređenje obrazovnih objekata i razvoj digitalne platforme za škole u Pirotskom okrugu radi rešavanja demografskih izazova. Projekat uključuje obnovu i unapređenje energetske efikasnosti u Gimnaziji Pirot, ergonomska poboljšanja u srednjim i osnovnim školama u Beloj Palanci, nabavku specijalizovanog predškolskog nameštaja i nastavnih sredstava za školu u Dimitrovgradu i uspostavljanje otvorenih prostora za učenje i rekreaciju u osnovnoj školi u Babušnici. Inicijativa ima za cilj obogaćivanje obrazovnog okruženja i veću pristupačnost obrazovanju za preko 2.000 učenika i nastavnika, od čega će korist imati gotovo 3.000 članova zajednice i što će doprineti održivom odgovoru na depopulaciju i starenje.

1.290.328 evra

Učešće programa:

1.003.189 evra

Sufinansiranje:

287.139 evra

Podrška mladom preduzetniku Marku Ćirkoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Priboj

Zlatiborski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj osnivanje štamparije i pružanje usluge graviranja uz nabavku odgovarajuće opreme. DOP aktivnost predviđa obeležavanje prostoroija i postavljanje internih putokaza u bolnici i Domu Zdravlja u Priboju.

9.259 evra

Učešće programa:

8.333 evra

Sufinansiranje:

926 evra

Podrška mladom preduzetniku Luki Šalipuru

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Priboj

Zlatiborski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje posao u oblasti izrade građevinske limarije uz nabavku mašine za sečenje za proizvodnju oluka, krovnih limova i nadstrešnica. DOP aktivnost predviđa proizvodnju klupa za opštinu.

9.074 evra

Učešće programa:

8.167 evra

Sufinansiranje:

907 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila DG Inter Fashion

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Priboj

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj da proširi svoju delatnost šivenja radne odeće nabavkom šivaćih mašina. DOP aktivnost predviđa donaciju kombinezona domu zdravlja.

9.204 evra

Učešće programa:

7.815 evra

Sufinansiranje:

1.389 evra

Podrška preduzetnici Zuhri Kukuljac

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj da osnuje proizvodnju ratluka i nabavi odgovarajuću opremu. DOP aktivnost predviđa donacije proizvoda i novčanu pomoć lokalnoj zajednici.

10.093 evra

Učešće programa:

9.083 evra

Sufinansiranje:

1.009 evra

Podrška preduzetnici Mili Despotović

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj da osnuje proizvodnju nameštaja uz nabavku CNC mašine. DOP aktivnost predviđa donaciju nameštaja opštoj bolnici.

9.630 evra

Učešće programa:

8.667 evra

Sufinansiranje:

963 evra

Podrška preduzetnici Danki Moračanin

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj da započne poslovanje u oblasti medija i fotografije uz nabavku potrebne opreme. DOP aktivnost predviđa renoviranje fudbalskog terena u lokalnom ruralnom području.

11.500 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

1.500 evra

Podrška mladom preduzetniku Ivanu Vuloviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj uspostavljanje štamparskih usluga uz nabavku opreme za štampu na odeći i promotivnim materijalima. DOP aktivnost predviđa podršku osobama sa invaliditetom i promovisanje socijalne inkluzije.

16.667 evra

Učešće programa:

7.407 evra

Sufinansiranje:

9.259 evra

Podrška preduzeću za obradu metala Weldmont Team 2022

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Mladi preduzetnik koji se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija ima za cilj povećanje proizvodnih kapaciteta za 30% uz nabavku nove CNC mašine. DOP aktivnost predviđa donacije klupa i fudbalskih golova lokalnom sportskom klubu.

7.940 evra

Učešće programa:

6.644 evra

Sufinansiranje:

1.296 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila J-Style

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj da unapredi posao šivenja radne odeće uz nabavku novih šivaćih mašina. DOP aktivnost predviđa donaciju posteljine i pidžama lokalnoj bolnici.

9.968 evra

Učešće programa:

8.241 evra

Sufinansiranje:

1.727 evra

Podrška preduzeću koje pruža usluge nege tela i velnes usluge, Thanmila Simović PR Delatnost nege i održavanja tela

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj proširenje usluga kozmetičkog salona sa terapijskim masažama uz nabavku dodatne opreme za masažu i tretmane lica. DOP aktivnost predviđa pružanje besplatnih masaža osobama sa invaliditetom.

8.751 evra

Učešće programa:

7.560 evra

Sufinansiranje:

1.191 evra

Podrška mladom preduzetniku Predragu Nastasiću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Raška

Raški okrug

Mladi preduzetnik (proizvodni sektor) iz Raške ima za cilj da osnuje proizvodnju kožnih predmeta uz nabavku alata i mašina za obradu kože. DOP aktivnost predviđa donaciju kožnih kaiševa za decu u SOS Dečjem selu u Kraljevo i korisnicima socijalne pomoći.

9.949 evra

Učešće programa:

8.838 evra

Sufinansiranje:

1.111 evra

Podrška preduzetnici Sonji Timić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Ražanj

Nišavski okrug

Preduzetnica ima za cilj osnivanje kafića i picerije uz nabavku opreme za poslovanje. DOP aktivnost predviđa organizovanje dobrotvornih događaja, donacije predškolskim ustanovama i školama i sponzorisanje lokalnih događaja.

11.297 evra

Učešće programa:

9.733 evra

Sufinansiranje:

1.564 evra

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta Sportskog centra „Vodeničište“, Vlasina Rid

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Surdulica

Pčinjski okrug

Izrada TD za objekat Sportskog centra „Vodeničište“ Vlasina Rid na Vlasini, koja obuhvata idejno rešenje, projekat za građevinske dozvole i projekat za izvođenje. Kompleks je i projektovan u četiri funkcionalne zone koje se odnose na sport, rekreaciju, zabavu, parking i zelene površine.

105.294 evra

Učešće programa:

76.384 evra

Sufinansiranje:

28.910 evra

Podrška preduzetnici Aleksandri Zlatković usluge

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Surdulica

Pčinjski okrug

Preduzetnica ima za cilj da osnuje arhitektonski studio uz nabavku informatičke opreme i kancelarijskog nameštaja. DOP aktivnost predviđa organizovanje besplatnih radionica i obuka za mlade talente u oblasti arhitekture i dizajna enterijera.

10.602 evra

Učešće programa:

9.491 evra

Sufinansiranje:

1.111 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju hrane Raša Fungi

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Surdulica

Pčinjski okrug

Preduzetnica ima za cilj da unapredi posao za preradu i pakovanje voća kroz nabavku potrebne opreme. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnim udruženjima i događajima.

9.258 evra

Učešće programa:

7.869 evra

Sufinansiranje:

1.389 evra

Podrška mladom preduzetniku Dušanu Đorđeviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Svrljig

Nišavski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje posao u proizvodnji zdrave hrane na bazi pčelinjih proizvoda i liofilizovanog voća i začinskog bilja uz nabavku mašina za sušenje zamrzavanjem i štampača etiketa. DOP aktivnost predviđa donacije proizvoda lokalnim sportskim udruženjima.

11.111 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

1.111 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta i metala Drvo-metal Đorđević

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Svrljig

Nišavski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da unapredi posao proizvodnje košnica i drugih predmeta od drveta uz nabavku dodatne opreme za proizvodnju. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnom folklornom udruženju.

7.762 evra

Učešće programa:

6.598 evra

Sufinansiranje:

1.164 evra

Nova fiskulturna sala – fer plej za inkluziju

Integralni projekat

Partner na projektu: Osnovna Škola „Vuk Karadžić“, Osnovna Škola ,,Sveti Sava”, Predškolska ustanova „Naše dete“, Sportski savez Šabac, Sportski savez osoba sa invaliditetom Šabac, Kulturno-umetničko društvo „Abrašević"

Šabac

Mačvanski okrug

Unapređenje fizičkog obrazovanja i podrška inkluzivnim sportovima izgradnjom nove fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, koju koristiti preko 800 učenika, uključujući one iz ranjivih zajednica i sa posebnim potrebama. Ovaj objekat će takođe biti domaćin kulturnih događaja, promovišući interkulturalnost i angažman zajednice. Procene zdravstvenog stanja i prilagođene programe fizičkog obrazovanja pružaće specijalizovani tim, što će koristiti učenicima, roditeljima i više od 100 obrazovnih profesionalaca. Ova inicijativa predstavlja značajan korak ka poboljšanju dobrobiti mladih i jačanju integracije zajednice u Šapcu.

864.488 evra

Učešće programa:

500.000 evra

Sufinansiranje:

364.488 evra

Opremanje severozapadne industrijske zone za nove razvojne projekte u Šapcu

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Šabac

Mačvanski okrug

Projekat završnog opremanja Severozapadne poslovne zone u Šapcu kroz izgradnju atmosferske kanalizacije i puteva.

1.463.075 evra

Učešće programa:

619.957 evra

Sufinansiranje:

843.118 evra

Podrška preduzetnici Jagodi Stoimenovoj

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Trgovište

Pčinjski okrug

Preduzetnica ima za cilj da započne posao prerade voća i povrća uz nabavku potrebne opreme. DOP aktivnost predviđa donaciju proizvoda Crvenom krstu za socijalno ugrožene porodice.

9.026 evra

Učešće programa:

8.100 evra

Sufinansiranje:

926 evra

Podrška preduzeću koje pruža usluge pranja automobila Autoperionica Hot Wheels Stojković

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Trgovište

Pčinjski okrug

Preduzetnica ima za cilj da unapredi posao za pranje automobila uz nabavku opreme za mašinsko pranje tepiha. DOP aktivnost predviđa besplatno čišćenje automobila, tepiha i nameštaja za starije i socijalno ugrožene građane.

9.291 evra

Učešće programa:

7.851 evra

Sufinansiranje:

1.440 evra

Podrška preduzeću koje pruža arhitektonske i inženjerske usluge Projektni biro Plan B

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Tutin

Raški okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da poveća kvalitet i produktivnost izrade tehničke dokumentacije uz nabavku računara i softvera za projektovanje niskogradnje. DOP aktivnost predviđa praksu za studente i projekat u oblasti zaštite životne sredine.

11.757 evra

Učešće programa:

9.583 evra

Sufinansiranje:

2.174 evra

Izrada Studije jedinstvenog identiteta urbanih sredina na teritoriji Užičke ITI (ERA-URBAN-NET)

Integralni projekat

Sprovodi: Regionalna razvojna agencija Zlatibor

Partnerske lokalne samouprave: Bajina Bašta, Čajetina, Požega, Priboj

Užice

Zlatiborski okrug

Izrada studije za identifikaciju jedinstvenog urbanog identiteta šire urbane oblasti Užica, uz podršku aktivnosti angažovanja zajednice i izgradnje kapaciteta. Projekat ima pozitivan uticaj na preko 150.000 stanovnika a sama inicijativa nastoji da očuva i unapredi urbani karakter šireg urbanog područja Užica, promovišući održivi urbani razvoj fokusiran na identitet.

192.092 evra

Učešće programa:

151.998 evra

Sufinansiranje:

40.094 evra

Rekonstrukcija vodene kule na srednjovekovnoj tvrđavi Stari grad u gradu Užicu

Poslovna infrastruktura (razvoj turizma)

Užice

Zlatiborski okrug

Rekonstrukcija vodotornja na srednjovekovnoj tvrđavi Stari grad u Užicu stvara uslove za razvoj turizma sa uticajem na veći broj malih preduzeća u okruženju, sa novim radnim mestima za 60 ljudi. Projekat predstavlja nastavak rada Grada Užica na revitalizaciji tvrđave koji je uključio i izradu plan detaljne regulacije u okviru EU PRO programa.

925.645 evra

Učešće programa:

381.983 evra

Sufinansiranje:

543.662 evra

Zelena i energetska tranzicija na teritoriji ITI Užice

Integralni projekat

Sprovodi: Regionalna razvojna agencija Zlatibor

Partnerske lokalne samouprave: Bajina Bašta, Čajetina, Požega

Užice

Zlatiborski okrug

Uvođenje solarnih instalacija i zelenih rešenja u javne zgrade i prostore radi unapređenja energetske efikasnosti i ekološkog obnavljanja. Projekat uključuje solarne elektrane, zelene krovove i vertikalne vrtove na ključnim lokacijama kao što su Narodno pozorište u Užicu, Regionalni centar za dualno obrazovanje, sportska hala u Bajinoj Bašti, Poljoprivredna škola u Požegi i poslovna zgrada Komunalnog javnog preduzeća „Zlatibor“. Inicijativa ima za cilj značajno smanjenje ugljeničnog otiska i uključuje obrazovne programe i aktivnosti za izgradnju kapaciteta kako bi se održive prakse ugradile u život zajednice. Projekat promoviše široko razumevanje zelene tranzicije i pokazuje opipljive koristi integracije obnovljive energije u javnu infrastrukturu. Od projekta će korist imati više od 110.000 građana.

1.678.069 evra

Učešće programa:

1.307.927 evra

Sufinansiranje:

370.142 evra

Unapređenje poslovne infrastrukture u privrednoj zoni Valjeva

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Valjevo

Kolubarski okrug

Projekat predviđa opremanje privredne zona Valjevo za investicije i otvaranje novih radnih mesta, uključujući izgradnju puteva, parkinga, osvetljenja i drenažu i poboljšano upravljanje zonom.

132.775 evra

Učešće programa:

132.775 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzetnici Milici Pantić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Varvarin

Rasinski okrug

Preduzetnica ima za cilj da uspostavi proizvodnju drvenih i staklenih suvenira uz nabavku CO2 lasera za opremu za sečenje i graviranje. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnoj manifestaciji Džemijada, doniranje proizvoda raznim udruženjima građana i donaciju igračaka lokalnom vrtiću.

6.852 evra

Učešće programa:

6.167 evra

Sufinansiranje:

685 evra

Podrška preduzetnici Mariji Milenković

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Varvarin

Rasinski okrug

Preduzetnica ima za cilj da započne proizvodnju pica uz nabavku opremu za kvalitetno pravljenje pica i proširenje ponude. DOP aktivnost predviđa donaciju hrane dnevnom boravku za decu i osobe sa invaliditetom u Varvarinu.

6.574 evra

Učešće programa:

5.917 evra

Sufinansiranje:

657 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Hani Wood doo

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Vladičin Han

Pčinjski okrug

Preduzetnica ima za cilj da unapredi posao prerade drveta uz nabavku nove brente. DOP aktivnost predviđa doniranje drvenih elemenata za popravku klupa u gradskom parku i pružanje podrške lokalnoj predškolskoj ustanovi.

9.583 evra

Učešće programa:

8.146 evra

Sufinansiranje:

1.437 evra

Podrška preduzeću koje pruža usluge šišanja pasa Flekica Grooming

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Vladičin Han

Pčinjski okrug

Preduzetnica ima za cilj da unapredi uslugu negovanja pasa i proširi poslovanje uz nabavku bolje opreme. DOP aktivnost predviđa besplatne tretmane za usvojene pse lutalice, doprinoseći tako rešavanju problema pasa lutalica u zajednici.

6.810 evra

Učešće programa:

5.722 evra

Sufinansiranje:

1.088 evra

Podrška preduzetnici Neveni Stanković

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Vlasotince

Jablanički okrug

Preduzetnica (uslužni sektor) iz Vlasotinca ima za cilj da osnuje frizerski i kozmetički salon i nabavi opremu za lasersku depilaciju. DOP aktivnosti uključuju promovisanje zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

5.556 evra

Učešće programa:

5.000 evra

Sufinansiranje:

556 evra

Izgradnja mosta preko Male Reke

Sanacija infrastrukture pogođene poplavama

Vrnjačka Banja

Raški okrug

Most u Vrnjačkoj Banji je oštećen u poplavama 2020. godine i potpuno se srušio nakon poplava 2023. godine, čime je obustavljen saobraćaj na putu na kojem se nalazi most - Boleta Jankovića Reka. Projektom je predviđena izgradnja novog mosta dužine 13 metara. sa pešačkim stazama na obe strane kako bi se omogućio bezbedan pešački i drumski saobraćaj za 2.000 stanovnika Novog Sela, Rsavaca i okolnih sela u opštini.

206.551 evra

Učešće programa:

173.411 evra

Sufinansiranje:

33.140 evra

Magija istočne Srbije

Integralni projekat

Partnerske lokalne samouprave: Boljevac, Knjaževac, Sokobanja

Partner na projektu: RARIS -Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije

Zaječar

Zaječarski okrug

Unapređenje održivog turizma u Zaječarskom okrugu kroz strateške infrastrukturne projekte i promotivne aktivnosti. Projekat uključuje razvoj turističkih i rekreativnih objekata u Zaječaru, Knjaževcu, Sokobanji i Boljevcu, sa posebnim naglaskom na ekološke prakse kao što su električni čamci i bicikli. Ključne inicijative su izgradnja i opremanje Omladinskog kampa u Kraljevici, Zaječar, dalji razvoj Sportsko-rekreativnog i zdravstveno-rehabilitacionog centra „Banjica“ u Knjaževcu i radovi na Bovanskom jezeru u Sokobanji, uključujući nabavku električnih čamaca, izgradnju „Pump Track“ terena za obuku i trim-staze, nabavku električnih skutera i planinskih bicikala u Rtnju i postavljanje turističke signalizacije u Boljevcu. Projekat će uspostaviti upravljačke strukture za nove atrakcije, zajedničku turističku karticu za celu teritoriju i teritorijalnu marketinšku strategiju za poboljšanje vidljivosti područja kao zelene turističke destinacije. Ova inicijativa ima za cilj obogaćivanje turističke ponude Zaječarskog okruga kroz promovisanje ekološke održivosti i lokalnog kulturnog nasleđa i privlačenjem posetilaca doprineće zajednici.

1.525.872 evra

Učešće programa:

1.198.455 evra

Sufinansiranje:

327.417 evra

Izrada tehničke dokumentacije za tematski park „Rimski imperatori“

Poslovna infrastruktura (tehnička dokumentacija)

Zaječar

Zaječarski okrug

Izrada TD za tematski park „Rimski imperatori“ u turističkoj zoni Kraljevica uključuje postavljanje skulptura 17 rimskih vladara, uz izgradnju staza, fontana i zelenila.

95.496 evra

Učešće programa:

76.397 evra

Sufinansiranje:

19.099 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju hrane Abracadabra Sweets

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Žitorađa

Toplički okrug

Preduzetnica ima za cilj da unapredi rad pekare uz nabavku kuhinjske opreme. DOP aktivnost predviđa pružanje pekarskih proizvoda lokalnim školama i događajima u zajednici besplatno ili po sniženim cenama.

11.528 evra

Učešće programa:

10.000 evra

Sufinansiranje:

1.528 evra

Izgradnja distributivne trafo-stanice u „Minel“ industrijskoj zoni

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Ćuprija

Pomoravski okrug

Projekat infrastrukturnog opremanja industrijske zone „Minel“ kroz povećanje kapaciteta napajanja zone električnom energijom kako bi se unapredili uslovi poslovanja za postojeće kao i privlačenje novih investitora.

198.291 evra

Učešće programa:

168.547 evra

Sufinansiranje:

29.744 evra

Podrška preduzetnici Kseniji Stojanović

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Doljevac

Nišavski okrug

Preduzetnica ima za cilj da osnuje proizvodnju konditorskih proizvoda bez aditiva uz nabavku odgovarajuće opreme. DOP aktivnost predviđa donaciju proizvoda lokalnom udruženju osoba sa invaliditetom.

22.269 evra

Učešće programa:

9.259 evra

Sufinansiranje:

13.009 evra

Podrška preduzetnici Vesni Vasić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Medveđa

Jablanički okrug

Preduzetnica (uslužni sektor) iz Medveđe ima za cilj osnivanje dečije igraonice i vrtića uz nabavku opreme za poboljšanje kvaliteta usluge. DOP aktivnost predviđa pružanje usluga deci iz socijalno ugroženih porodica.

8.203 evra

Učešće programa:

7.407 evra

Sufinansiranje:

796 evra

Industrijska zona Preševo

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Preševo

Pčinjski okrug

Projekat završetka komunalne infrastrukture uključujući izgradnju kanalizacije i vodovoda, niskonaponskog napajanja, javne rasvete, telekomunikacione mreže i putne infrastrukture.

1.164.025 evra

Učešće programa:

619.957 evra

Sufinansiranje:

544.068 evra

Izgradnja mosta na reci Krčmara

Sanacija infrastrukture pogođene poplavama

Rača

Šumadijski okrug

Nakon oštećenja tokom poplava 2014. i 2018. godine, most u opštini Rača je potpuno oštećen u poplavama 2023. godine, što je obustavilo saobraćaj na ovom putu. Projektom je predviđena izgradnja novog mosta dužine 13 metara sa pešačkim stazama na obe strane kako bi se obezbedio bezbedan pešački i drumski saobraćaj za sve stanovnike Rače, a posebno za 735 meštana sela Veliko Krčmare i Jarošice koji moraju da koriste obilazni put u dužini od 13 km.

269.130 evra

Učešće programa:

220.417 evra

Sufinansiranje:

48.713 evra

Uspostavljanje sistema za prikupljanje nusproizvoda životinjskog porekla

Lokalna infrastruktura

Sjenica

Zlatiborski okrug

Uspostavljanje sistema za prikupljanje nusproizvoda životinjskog porekla iz tri opštine – Sjenice, Ivanjice i Nove Varoši – u cilju smanjenja epidemiološko-epizootioloških, ekoloških i ekonomskih rizika i usklađivanja sa praksom i standardima EU.

296.596 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

117.224 evra

Podrška mladom preduzetniku Ervinu Selmanoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Sjenica

Zlatiborski okrug

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje proizvodnju nameštaja uz nabavku alata za izradu nameštaja od medijapana i iverice. DOP aktivnost predviđa donacije nameštaja lokalnom dnevnom centru za decu sa smetnjama u razvoju i sportskom klubu.

10.958 evra

Učešće programa:

9.838 evra

Sufinansiranje:

1.120 evra

Podrška preduzetnici Saneli Rastić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Sjenica

Zlatiborski okrug

Preduzetnica ima za cilj da započne proizvodnju mlečnih proizvoda uz nabavku opreme za preradu. DOP aktivnost predviđa doniranje mlečnih proizvoda Narodnoj kuhinji Crvenog krsta u Sjenici.

9.467 evra

Učešće programa:

8.468 evra

Sufinansiranje:

999 evra

Podrška otorinolaringološkoj ordinaciji ORL medicus plus

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Aranđelovac

Šumadijski okrug

Otorinolaringološka ordinacija planira da nabavi ORL dijagnostičku opremu (ORL – otomikroskopski fleksibilni endoskop) radi povećanja efikasnosti, poboljšanja kvaliteta usluga, konkurentnosti i smanjenja troškova. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa pregled sluha za 100 dece predškolskog uzrasta i neophodnu podršku ugroženim grupama, uključujući i stipendiju za medicinsku specijalizaciju za nove lekare.

35.930 evra

Učešće programa:

28.227 evra

Sufinansiranje:

7.703 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Stefan Đorđević PR Proizvodnja odeće AR-tekstil

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Aranđelovac

Šumadijski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (odeće) planira da nabavi sedam mašina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda vrtićima i ugroženim kategorijama stanovništva.

15.959 evra

Učešće programa:

12.708 evra

Sufinansiranje:

3.251 evra

Rekonstrukcija vrtića „Dečja radost“ u Babušnici

Lokalna infrastruktura

Babušnica

Pirotski okrug

Rekonstrukcijom vrtića „Dečja radost“ u Babušnici, izgrađenog 1977. godine, unapređuje se kvalitet usluga ove predškolske ustanove za više od 130 dece, kao i socijalna inkluzija i kohezija ugroženih grupa (Roma/kinja, dece sa invaliditetom), uz doprinos boljim uslovima za rad 20 zaposlenih.

232.265 evra

Učešće programa:

179.355 evra

Sufinansiranje:

52.910 evra

Podrška Opštini Babušnica: Zajedno protiv kovida-19

Socijalna kohezija

Babušnica

Pirotski okrug

Unapređenje kvaliteta i održivosti socijalnih usluga koje se pružaju stanovnicima/cama Babušnice kroz unapređenje usluge pomoći u kući za 30 starih lica, uključujući savetovanje i osnovnu medicinsku negu u udaljenim selima, uz uspostavljanje info-centra za korisnike usluga pri samoupravi.

33.248 evra

Učešće programa:

29.838 evra

Sufinansiranje:

3.410 evra

Uspostavljanje pešačke zone u urbanom, istorijskom centru Bajine Bašte

Lokalna infrastruktura

Bajina Bašta

Zlatiborski okrug

Uspostavljanje pešačke zone u urbanom, istorijskom centru Bajine Bašte (ulica Kneza Milana Obrenovića) unapređuje mobilnost i bezbednost stanovništva uz unapređenje opštinskih komunalnih delatnosti.

309.821 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

130.449 evra

Rekonstrukcija i dogradnja objekta za vodosnabdevanje „Vrelo“ u Beloj Palanci

Lokalna infrastruktura

Bela Palanka

Pirotski okrug

Rekonstrukcija i dogradnja objekta za vodosnabdevanje „Vrelo“ u Beloj Palanci (120 m2) ima za cilj da obezbedi stabilno vodosnabdevanje, a time i adekvatne sanitarno-higijenske uslove za stanovništvo u urbanom delu opštine.

259.690 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

80.318 evra

Podrška kao ključ za socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom

Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

Partner na projektu: Udruženje TE DEUM

Bela Palanka

Pirotski okrug

Povećanje socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju, kroz unapređenje usluge Lični pratilac deteta.

34.948 evra

Učešće programa:

29.803 evra

Sufinansiranje:

5.145 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Dušan Rakić PR Prerada i konzervisanje voća Biser Toplice

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Blace

Toplički okrug

Preduzeće koje se bavi preradom voća planira da nabavi industrijsku sušaru za preradu organskog voća. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće i tri sezonska. Aktivnost DOP predviđa donaciju sušenog organskog voća lokalnom vrtiću, centru za osobe sa smetnjama u razvoju i domu za stare.

49.536 evra

Učešće programa:

42.106 evra

Sufinansiranje:

7.430 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Jelena Jovanović PR Prerada i konzervisanje voća i povrća Trbunje

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Blace

Toplički okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom hrane i preradom voća i povrća planira da nabavi mašinu za pakovanje i dve komore (za hlađenje i zamrzavanje), te uvede HACCP standard za poboljšanje proizvodnje i kvaliteta hrane. Kao rezultat, biće biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnom domu za stare u Blacu.

14.301 evra

Učešće programa:

12.158 evra

Sufinansiranje:

2.143 evra

Podrška Građanskom savetu opštine Bojnik: Zajednički napori – uvođenje usluge ličnog pratioca deteta u opštinama Bojnik i Lebane

Socijalna kohezija

Partnerske lokalne samouprave: Lebane

Bojnik

Jablanički okrug

Poboljšanje socijalne inkluzije petoro školske dece sa invaliditetom kroz uvođenje usluge ličnog pratioca deteta u Bojniku i Lebanu i organizovanje letnje škole socijalnih veština za 15 dece sa invaliditetom i njihove roditelje.

26.336 evra

Učešće programa:

26.336 evra

Sufinansiranje:

-

Završetak vodovodne mreže u selu Podgorac u opštini Boljevac

Lokalna infrastruktura

Boljevac

Zaječarski okrug

Završetak vodovodne mreže u selu Podgorac u opštini Boljevac kako bi se obezbedilo stabilno vodosnabdevanje za 1.563 stanovnika. U naselju trenutno ne postoji kanalizacija, dok se vodosnabdevanje uglavnom oslanja na pojedinačne bunare i pod uticajem je vremenskih prilika i godišnjih doba.

265.536 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

86.164 evra

Zdravlje za sve – Boljevac

Lokalna infrastruktura

Partner na projektu: Dom zdravlja Boljevac

Boljevac

Zaječarski okrug

Renoviranje Doma zdravlja u Boljevcu radi poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga svim stanovnicima i kao i uslova rada podrazumeva zamenu sistema grejanja i ugradnju novih kotlova na pelet.

114.749 evra

Učešće programa:

97.537 evra

Sufinansiranje:

17.212 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Stomatološka ordinacija Dr Miloš Stanković

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bor

Borski okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi ortopan radi poboljšanja kvaliteta i proširenja spektra usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa stomatološke preglede za mlađu decu.

34.779 evra

Učešće programa:

24.638 evra

Sufinansiranje:

10.141 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Bora

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Bor

Borski okrug

Strategija razvoja urbanog područja Bora bavi se teritorijom koja je i prethodno planski razvijana kao industrijski centar, izgrađen u neposrednoj blizini rudarsko-metalurškog kompleksa. Grad je po stepenu zagađenja i degradacije životne sredine jedno od najugroženijih područja u Srbiji. Snažan turistički potencijal ogleda se u Brestovačkoj banji, Borskom jezeru i turističkom centru „Jelen“ na Crnom vrhu.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška Udruženju građana „Kokoro“ Bor: Korak dalje

Socijalna kohezija

Partnerske lokalne samouprave: Negotin, Zaječar

Bor

Borski okrug

Unapređenje kvaliteta i održivosti socijalne usluge za resocijalizaciju i prevenciju asocijalnog ponašanja među 80 dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama kroz pružanje sveobuhvatnih usluga podrške, uključujući edukaciju, savetovanje, resocijalizaciju i medijaciju, uz jačanje kapaciteta profesionalaca koji rade sa njima, a u okviru Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

29.853 evra

Učešće programa:

29.853 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Stefan Simonović PR Radnja za proizvodnju mlečnih proizvoda Zapis Homolja L&S

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bor

Borski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom mlečnih proizvoda planira da nabavi opremu za proizvodnju mlečnih proizvoda (dozator za kiselomlečne proizvode, dozator za mleko, duplikator kapaciteta 500 l i pH metar) kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnoj predškolskoj ustanovi i korisnicima lokalnih narodnih kuhinja.

21.231 evra

Učešće programa:

16.985 evra

Sufinansiranje:

4.246 evra

Podrška preduzeću za proizvdonju prehrambenih proizvoda - Zoran Krcić PR Prerada mleka i proizvodnja sireva Krcino zlato Zlot

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bor

Borski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom mlečnih proizvoda planira da nabavi 11 mašina za mlečnu proizvodnju, uvođenje ISO standarda kvaliteta i izradu veb-stranice u cilju unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda, kao i uvođenja i promocije novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju sredstava za popravku dela lokalnog seoskog puta.

45.398 evra

Učešće programa:

36.234 evra

Sufinansiranje:

9.164 evra

Adaptacija objekta bivše Veterinarske stanice u Bosilegradu za uspostavljanje ustanove socijalne zaštite

Lokalna infrastruktura

Bosilegrad

Pčinjski okrug

Adaptacija objekta bivše Veterinarske stanice (700 m2) u Bosilegradu za uspostavljanje ustanove socijalne zaštite kao privremenog smeštaja za socijalno ugrožena lica koja se suočavaju sa beskućništvom, nedostatkom posla i adekvatne zdravstvene zaštite.

343.901 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

164.529 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - d.o.o. Hrast S&S 2000

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bosilegrad

Pčinjski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom drveta (nameštaja) planira da nabavi CNC pantograf za obradu drveta radi uvođenja u proizvodnju novih elemenata nameštaja. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća 54. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja vrtiću u Bosilegradu u vrednosti od 3.000 evra.

51.540 evra

Učešće programa:

42.533 evra

Sufinansiranje:

9.007 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Moja zubarka MM

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bujanovac

Pčinjski okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi digitalni ortopan sa opremom, intraoralni rendgen aparat, sistem za digitalizaciju intraoralnih snimaka i štampač za unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa besplatne stomatološke usluge za decu iz socijalno ugroženih porodica, pre svega Roma, i izbeglice iz Ukrajine, smeštene u izbegličkim kampovima u Bujanovcu i Vranju.

39.319 evra

Učešće programa:

31.889 evra

Sufinansiranje:

7.430 evra

Podrška Naučno-tehnološkom parku Čačak: Inovacije i nove tehnologije u MSP u centralnoj i zapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Čačak

Moravički okrug

Cilj projekta je unapređenje svesti malih i srednjih preduzeća u Moravičkom, Raškom i Zlatiborskom okrugu o ključnim naprednim tehnologijama – robotici i upravljanju velikim obimom podataka, te olakšanoj primeni ovih tehnologija, stvarajući tako platformu za međusektorsku saradnju između IKT, drugih industrija i institucija za istraživanje i razvoj. Korisnici projekta su 60 MSP iz sektora poljoprivrede (prerada hrane), IT sektora, metaloprerađivačke i nemetalne industrije iz Moravičkog, Raškog i Zlatiborskog okruga, deset institucija javnog sektora i šest OPP.

45.518 evra

Učešće programa:

45.518 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška Poslovnom udruženju poslodavaca „Unija Čačak 2000“: Podrška lokalnom malom biznisu

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Čačak

Moravički okrug

Cilj projekta je da doprinese rastu i razvoju najmanje 20 lokalnih MSP iz Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana, uspostavljanjem veb-prodavnice i relevantnom logističkom podrškom za distribuciju proizvoda.

44.616 evra

Učešće programa:

44.616 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška IT preduzeću - Panorate media

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Čačak

Moravički okrug

Preduzeće koje pruža konsultantske usluge u oblasti održavanja baza podataka, kreiranja virtuelnih tura, održavanja veb-stranica i društvenih mreža planira da nabavi fotografsku i računarsku opremu, softver i laptop za optimizaciju spektra i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa kreiranje virtuelne ture grada Čačka, koja će obuhvatiti sve značajne turističke lokalitete, uz dozvolu lokalne samouprave i saradnju sa Turističkom organizacijom Čačka.

24.397 evra

Učešće programa:

19.505 evra

Sufinansiranje:

4.892 evra

Podrška IT preduzeću Okta solutions d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Čačak

Moravički okrug

Preduzeće koje pruža usluge projektovanja i usluge planiranja resursa u preduzećima (ERP) planira da nabavi jedanaest računara visokih performansi kako bi se povećala produktivnost i kvalitet usluga. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojećih devet. Aktivnost DOP predviđa obezbeđivanje prakse za mlade ljude bez profesionalnog iskustva.

30.803 evra

Učešće programa:

23.695 evra

Sufinansiranje:

7.108 evra

Rekonstrukcija multifunkcionalnog igrališta u Ćićevcu

Lokalna infrastruktura

Ćićevac

Rasinski okrug

Rekonstrukcija multifunkcionalnog igrališta (1.380 m2) u centru Ćićevca u cilju poboljšanja uslova za održavanje opštinskih kulturnih i sportskih dešavanja.

91.372 evra

Učešće programa:

76.565 evra

Sufinansiranje:

14.807 evra

Podrška Opštini Ćićevac: Unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika ruralnog dela opštine Ćićevac

Socijalna kohezija

Ćićevac

Rasinski okrug

Unapređenje zdravstvene zaštite za preko 8.000 stanovnika seoskog dela opštine Ćićevac kroz obnovu i ponovno otvaranje organizacionih jedinica Doma zdravlja Ćićevac u Stalaću, Pločniku, Braljini i Trubarevu.

28.090 evra

Učešće programa:

25.281 evra

Sufinansiranje:

2.809 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Đurđe Rozgić PR Radnja za rezanje i obradu drveta Osonica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ivanjica

Moravički okrug

Preduzeće koje se bavi preradom drveta planira da nabavi različitu opremu za preradu drveta kako bi unapredilo i optimizovalo proizvodnju i preradu. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju vrata i prozora ugroženim grupama stanovništva.

19.041 evra

Učešće programa:

15.210 evra

Sufinansiranje:

3.831 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Jasmina Urošević PR Trgovina, proizvodnja i prodaja nameštaja Duraline

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Jagodina

Pomoravski okrug

Preduzeće koje prerađuje drvo (nameštaj) planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja osnovnoj školi i vrtiću u lokalnoj zajednici.

58.963 evra

Učešće programa:

43.303 evra

Sufinansiranje:

15.660 evra

Podrška preduzeću za održavanje i popravke - MD Mechanics d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Jagodina

Pomoravski okrug

Preduzeće koje se bavi servisiranjem, održavanjem i montažom proizvodnih mašina planira da nabavi mobilne platforme za rad na visini i razne aparate za zavarivanje radi poboljšanja i optimizacije proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva radna mesta, uz postojećih osam. Aktivnost DOP predviđa donaciju četiri klima-uređaja lokalnoj školi i sterilizaciju i vakcinaciju životinja.

24.090 evra

Učešće programa:

18.889 evra

Sufinansiranje:

5.201 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Sweety Plus d.o.o. Čestin

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Knić

Šumadijski okrug

Preduzeće za proizvodnju torti i kolača planira nabavku mašine za prelivanje kolača kako bi se unapredila efikasnost proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta, uz postojećih četrnaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju slatkiša vrtiću u Kniću.

42.706 evra

Učešće programa:

34.149 evra

Sufinansiranje:

8.557 evra

Izgradnja sportskih terena na stadionu u Knjaževcu

Lokalna infrastruktura

Knjaževac

Zaječarski okrug

Izgradnja sportskih terena na stadionu u Knjaževcu (2,5 ha) kao dela lokalnog sportskog kompleksa izgrađenog šezdesetih godina 20. veka i renoviranog 2018–2019. godine u cilju stvaranja uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti za članove sportskih klubova, decu, mlade, kao i rekreativce i turiste.

199.769 evra

Učešće programa:

169.804 evra

Sufinansiranje:

29.965 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju obuće - Jelena Videnović PR Proizvodnja obuće Mona style

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Knjaževac

Zaječarski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom obuće planira nabavku sedam mašina za preradu kože i proizvodnju obuće, uvođenje ISO standarda kvaliteta, kao i izradu veb-stranice i promotivni video u cilju unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta uz postojećih šest. Aktivnost DOP predviđa donaciju za nezaposlene žene i samohrane majke, socijalno ugrožene i osobe sa posebnim potrebama.

38.710 evra

Učešće programa:

30.908 evra

Sufinansiranje:

7.802 evra

Podrška oftalmološkoj ordinaciji Radius medica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Knjaževac

Zaječarski okrug

Specijalistička oftalmološka ordinacija planira da nabavi opremu za unapređenje pružanja usluga i uvođenje novih. Kao rezultat toga, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa pružanje kliničkih usluga za ugrožene kategorije društva, kao i doniranje proizvoda deci sa smetnjama u razvoju.

36.858 evra

Učešće programa:

30.945 evra

Sufinansiranje:

5.913 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Ana Gligorijević PR Proizvodnja sokova Srberry

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kosjerić

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom sokova od jagodičastog i bobičastog voća planira da nabavi opremu za proizvodnju sokova (mlin za voće, termobrik mašinu za podgrevanje smrznutog voća, kaskadni sokovnik, duplikator za dekristalizaciju meda i etiketirku) kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda, te uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju lokalnom košarkaškom klubu.

32.237 evra

Učešće programa:

25.748 evra

Sufinansiranje:

6.489 evra

Regionalna agencija za ekonomski razvoj (RRA) Šumadije i Pomoravlja: ​​Podrška ugostiteljskom sektoru sa teritorije grada Kragujevca u ublažavanju posledica pandemije kovida-19

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Kragujevac

Šumadijski okrug

Cilj projekta je da doprinese razvoju ugostiteljskog sektora u Kragujevcu stvaranjem mogućnosti za unapređenje kapaciteta i povećanje konkurentnosti, kao i jačanje otpornosti 21 korisničkog MSP i njihove sposobnosti da se oporave od negativnog uticaja kovida-19.

59.192 evra

Učešće programa:

49.992 evra

Sufinansiranje:

9.200 evra

Podrška Biznis inovacionom centru Kragujevac: Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu malih i srednjih preduzeća u Šumadiji i zapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Kragujevac

Šumadijski okrug

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti 20 MSP koja posluju u uslužnoj i proizvodnoj industriji, jačanje kapaciteta njihovih zaposlenih i poboljšanje usluga ili proizvoda kroz unapređenje procesa i kvaliteta proizvoda i usluga.

43.938 evra

Učešće programa:

43.938 evra

Sufinansiranje:

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Kragujevca i opština Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola

Izrada strategije integralnih teritorijalnih investicija

Partnerske lokalne samouprave: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Topola

Kragujevac

Šumadijski okrug

Teritorija strategije urbanog područja grada Kragujevca i opština Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola obuhvata ceo Šumadijski okrug sa ukupno 293.308 stanovnika. Teritorija ima snažan univerzitetski centar i značajne industrijske kapacitete, a pre svega MIND park i industrijsko nasleđe Vojnotehničkog instituta, kao projekte od nacionalnog značaja.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška Razvojnom biznis centru Kragujevac: Snaga e-trgovine za rast i otpornost MSP

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Kragujevac

Šumadijski okrug

Cilj projekta je digitalizacija prodaje i primena alata za e-trgovinu za 25 malih i srednjih preduzeća korisnika.

43.862 evra

Učešće programa:

43.862 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška Centru za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ Kragujevac i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac: Osnaživanje i kvalitetno uključivanje kroz pomoć, informisanje i podršku samostalnom životu u lokalnoj zajednici

Socijalna kohezija

Kragujevac

Šumadijski okrug

Pokretanje usluge predaha i unapređenje usluge dnevnog boravka za 35 dece sa invaliditetom, kao i usluge kućne nege i mobilnog tima za 40 odraslih osoba sa invaliditetom, uz osnaživanje mladih sa invaliditetom za samostalan život u lokalnoj zajednici, posebno u vanrednim situacijama.

25.241 evra

Učešće programa:

25.241 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju proizvoda od papira - MB Pack d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Šumadijski okrug

Preduzeće za proizvodnju valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona planira nabavku kombinovane mašine KBR 1250 za povećanje efikasnosti i produktivnosti kao i proizvodnog asortimana. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa finansijsku donaciju za sportske aktivnosti u Kragujevcu, posebno za Vaterpolo klub „Radnički“, kao i donacije u proizvodima Domu za negu starih lica.

19.546 evra

Učešće programa:

14.964 evra

Sufinansiranje:

4.582 evra

Podršku preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Dejan Đorđević PR Proizvodnja vrata i prozora, aluminijumska i PVC stolarija DN

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Šumadijski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom aluminijumske i PVC stolarije planira da nabavi mašinu za obradu aluminijumskih i PVC profila i obradu i montažu gotovih proizvoda radi poboljšanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju Udruženju za cerebralnu paralizu iz Kragujevca.

18.720 evra

Učešće programa:

14.138 evra

Sufinansiranje:

4.582 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Atelier construction d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Šumadijski okrug

Preduzeće za proizvodnju metala (metalni alat za građevinsku industriju) planira da nabavi opremu za plastifikaciju metala. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta uz postojećih petnaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju odeće i igračaka, kao i finansijsku donaciju jednom od najboljih učenika.

66.048 evra

Učešće programa:

41.280 evra

Sufinansiranje:

24.768 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Arhitektonsko-inženjerski studio Aris d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Šumadijski okrug

Arhitektonsko-dizajnerski studio planira da nabavi IT opremu i softver radi uvođenja novih standarda kroz tehnološki inovativni proces projektovanja (BIM tehnologija) i sticanja novih licenci (za projektovanje studija energetske efikasnosti). Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa projektovanje stanova za mlade bračne parove iz socijalno ugroženih kategorija i stipendiranje studenata arhitekture i građevinarstva.

39.629 evra

Učešće programa:

30.960 evra

Sufinansiranje:

8.669 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Majina zubaonica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Šumadijski okrug

Stomatološka ordinacija za decu planira da nabavi intraoralni skener sa pratećom opremom radi poboljšanja kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa organizovanje stomatoloških pregleda za decu sa invaliditetom i decu predškolskog uzrasta.

38.432 evra

Učešće programa:

30.444 evra

Sufinansiranje:

7.988 evra

Podrška laboratoriji za medicinsku biohemiju - Lab test

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Šumadijski okrug

Laboratorija za medicinsku biohemiju planira da nabavi novu opremu za unapređenje postojećih i uvođenje novih usluga, kao i završetak akreditacije laboratorije. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih osam. Aktivnost DOP predviđa pružanje biohemijskih laboratorijskih usluga ugroženim kategorijama i sportskim organizacijama.

34.096 evra

Učešće programa:

27.245 evra

Sufinansiranje:

6.851 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Fablab technologies

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kragujevac

Šumadijski okrug

Preduzeće koje pruža usluge u oblasti 3D digitalizacije, kontrole kvaliteta, automatske obrade mernih podataka i digitalne proizvodnje planira da nabavi IT opremu (profesionalni softver) kako bi povećalo asortiman i unapredilo kvalitet usluga. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa 3D digitalizaciju objekta od istorijskog i kulturnog značaja i relevantni trening za zaposlene u Gradskoj upravi.

35.810 evra

Učešće programa:

28.380 evra

Sufinansiranje:

7.430 evra

Podrška Regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga: Zelena energija u funkciji unapređenja razvoja privrednog sektora u Raškom i Moravičkom okrugu

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Kraljevo

Raški okrug

Cilj projekta je da doprinese unapređenju znanja i kompetencija oko 200 predstavnika MSP u oblasti korišćenja „zelene energije“ u Raškom i Moravičkom okrugu, uključujući i razvijanje koncepta solarnih izvora energije za 20 preduzeća.

32.710 evra

Učešće programa:

29.639 evra

Sufinansiranje:

3.071 evra

Podrška Regionalnoj agenciji za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga: Unapređenje pametnog rasta MSP u metalskom sektoru u Raškom i Moravičkom okrugu

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Kraljevo

Raški okrug

Cilj projekta je da doprinese rastu i razvoju 25 MSP u metalskom sektoru u sedam lokalnih samouprava u Raškom i Moravičkom okrugu.

47.853 evra

Učešće programa:

47.853 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška Kraljevačkom udruženju za pomoć osobama sa autizmom: Uspostavljanje i razvoj usluge dnevnog boravka za osobe sa autizmom

Socijalna kohezija

Kraljevo

Raški okrug

Uspostavljanje funkcionalne usluge dnevnog boravka za najmanje 40 osoba sa autizmom kroz stvaranje uslova i licenciranje službe dnevnog boravka za osobe sa autizmom, pripremu nacrta zakonskih akata neophodnih za planiranje i finansiranje usluge dnevnog boravka, kao i nabavku materijala potrebnog za aktivnosti.

28.884 evra

Učešće programa:

25.985 evra

Sufinansiranje:

2.899 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju kućne hemije - Nenad Čurlić PR Proizvodnja sredstava za čišćenje vetrobranskih stakala Filami Žiča

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Raški okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom kućne hemije planira da nabavi duplikator, demineralizator, punilicu za paste i etiketirku kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju sredstava za higijenu i kućne hemije u humanitarne svrhe.

14.148 evra

Učešće programa:

11.300 evra

Sufinansiranje:

2.848 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Vladica Tomović PR Proizvodnja ostalog nameštaja Mikula Mali

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Raški okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom nameštaja po meri (kuhinjski elementi i plakari) planira da nabavi mašine za ivičenje, testeru za formatiranje i kombinovanu mašinu za ravnanje drvenih površina radi poboljšanja proizvodnje i kvaliteta kvaliteta proizvoda, kao i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnom udruženju za pomoć osobama sa autizmom i Uniji organizacija osoba sa invaliditetom.

13.846 evra

Učešće programa:

10.998 evra

Sufinansiranje:

2.848 evra

Podrška preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Paker tim d.o.o

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Raški okrug

Preduzeće koje se bavi pakovanjem (hrane) i koje zapošljava uglavnom osobe sa invaliditetom planira da nabavi novu opremu za pakovanje kako bi povećalo produktivnost. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojećih trinaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju prehrambenih proizvoda narodnoj kuhinji u Kraljevu.

46.440 evra

Učešće programa:

32.508 evra

Sufinansiranje:

13.932 evra

Podrška preduzeću za usluge pranja veša - Sapunica BMB

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kraljevo

Raški okrug

Preduzeće koje pruža usluge pranja veša planira da nabavi pet novih mašina kako bi unapredilo postojeće i uvelo nove usluge. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa finansijsku podršku zdravstvenom sektoru.

29.689 evra

Učešće programa:

23.695 evra

Sufinansiranje:

5.994 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Kruševca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Kruševac

Rasinski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Kruševca bavi se važnim istorijskim i industrijskim centrom Srbije, sa velikim preduzećima i značajnim istorijskim i arhitektonskim nasleđem. Postoji i značajan braunfild potencijal u okviru bivših državnih preduzeća, uz solidan potencijal za podršku poslovanju u vidu biznis inkubatora i predviđenog regionalnog industrijsko-tehnološkog parka.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvdnju prehrambenih proizvoda - Gordana Petković preduzetnik Proizvodnja torti i kolača Ramonda dezert

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Rasinski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom torti planira da nabavi devet mašina za proizvodnju torti i kolača kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa učešće u lokalnim humanitarnim akcijama i organizovanje radionica za decu sa posebnim potrebama.

25.313 evra

Učešće programa:

19.471 evra

Sufinansiranje:

5.842 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju proizvoda od papira i plastike - Kole pack d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Rasinski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom streč folije planira da nabavi liniju za proizvodnju streč folije kako bi poboljšalo proizvodnju i kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju računarske opreme, nameštaja i sredstava za ličnu higijenu domu za nezbrinutu decu u Kruševcu.

33.024 evra

Učešće programa:

25.800 evra

Sufinansiranje:

7.224 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Tijana Nikolić PR Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda Bebicco

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Rasinski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (odeće) planira da nabavi osam mašina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda, kao i da izradi veb-sajt. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda zdravstvenim ustanovama i ugroženim grupama.

14.902 evra

Učešće programa:

11.806 evra

Sufinansiranje:

3.096 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju mamaca za ribolov - Nenad Marković preduzetnik proizvodnja sportske opreme Vidra lures

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Rasinski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom mamaca za ribolov planira nabavku UV štampača kako bi unapredilo kvalitet proizvodnje i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa doniranje proizvoda mladim ribarima i udruženjima za zaštitu životne sredine.

17.131 evra

Učešće programa:

13.416 evra

Sufinansiranje:

3.715 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Aleksandar Đuričić PR Proizvodnja proizvoda od drveta Dura.BJT Mudrakovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Rasinski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom drveta planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) sa adekvatnim alatom, hardverom i softverom u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju opreme lokalnim sportskim organizacijama.

23.900 evra

Učešće programa:

19.113 evra

Sufinansiranje:

4.787 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Marija Dobrosavljević PR Radionica za izradu predmeta od drveta WooDesign

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Rasinski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom drveta (šrafovi, drvene igračke, ukrasi, police) planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) i mašinu za rendisanje drveta kako bi unapredilo proizvodnju i kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju drvenih igračaka lokalnoj osnovnoj školi.

16.863 evra

Učešće programa:

12.900 evra

Sufinansiranje:

3.963 evra

Podrška preduzeću za usluge čišćenja - Clean fresh 037

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kruševac

Rasinski okrug

Preduzeće koje pruža usluge pranja i sušenja nameštaja i vozila planira da nabavi 22 mašine za čišćenje kako bi optimizovalo usluge i njihov kvalitet. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta, uz postojećih devetnaest. Aktivnost DOP predviđa dubinsko pranje nameštaja, mašinsko pranje pločica i detaljno čišćenje svih prostorija u Centru za osobe sa invaliditetom u Kruševcu.

31.195 evra

Učešće programa:

24.684 evra

Sufinansiranje:

6.511 evra

Rekonstrukcija trga u Lapovu

Lokalna infrastruktura

Lapovo

Šumadijski okrug

Rekonstrukcija trga u Lapovu (3.395 m2, od čega je 24% zelenih površina) i povezanog javnog parking prostora u cilju stvaranja uslova za organizaciju međunarodnih i lokalnih manifestacija, pristup javnim sadržajima u opštini i unapređenje turističke ponude.

156.955 evra

Učešće programa:

133.412 evra

Sufinansiranje:

23.543 evra

Renoviranje dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju „Sunce“ u Lebanu

Lokalna infrastruktura

Lebane

Jablanički okrug

Renoviranje jedinog dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju, „Sunce“ u Lebanu (220 m2) u cilju pružanja kvalitetnih socijalnih usluga u adekvatnim uslovima za 48 dece i mladih korisnika.

162.240 evra

Učešće programa:

137.904 evra

Sufinansiranje:

24.336 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju sredstava za higijenu - Danilo Đokić PR Proizvodnja kućne hemije Danix Er

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lebane

Jablanički okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom sredstava za higijenu planira nabavku tri nove mašine kako bi povećalo proizvodne kapacitete i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta, uz postojećih devet. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda vrtićima i školama u lokalnoj zajednici.

40.746 evra

Učešće programa:

33.953 evra

Sufinansiranje:

6.793 evra

Podrška Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga: Zeleni talas – ozelenjavanje malog biznisa

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Leskovac

Jablanički okrug

Cilj projekta je unapređenje otpornosti i konkurentnosti 150 malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji (prerada hrane, drvoprerada, prerada metala, hemikalije, tekstil, odeća, koža i obuća) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz ublažavanje posledica pandemije kovida-19.

49.983 evra

Učešće programa:

49.983 evra

Sufinansiranje:

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Leskovac

Jablanički okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca bavi se urbanim područjem sa populacijom od 144.206 stanovnika, koje se nalazi na važnim saobraćajnim koridorima. Na teritoriji se nalazi značajan broj braunfild i grinfild lokacija, kao i turistički potencijali planine Kukavica i kanjona reke Vučjanke – područje koje obuhvata Skobajić grad, hidroelektranu Vučje, Teokarevićevu kuću i Muzej tekstila, a predstavlja prekretnicu početka tekstilne industrije u Srbiji.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Guberevcu-Leskovac kroz energetsku sanaciju objekta

Lokalna infrastruktura

Leskovac

Jablanički okrug

Energetska sanacija osnovne škole „Bora Stanković“ u leskovačkom selu Guberavac izgrađene 1882. godine, doprinosi boljim uslovima obrazovanja za preko 240 učenika i 28 zaposlenih uz smanjenje gubitaka energije, omogućava uštedu i unapređuje zaštitu životne sredine. Projekat podrazumeva zamenu fasadne stolarije, postavljanje termoizolacije i završnu obradu fasadnog maltera, zaštitu tavanskog prostora toplotnom izolacijom i zamenu rasvete u prostoriji za nastavnike.

172.350 evra

Učešće programa:

146.086 evra

Sufinansiranje:

26.264 evra

Podrška Udruženju roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“: Unapređenje savetodavnih, terapijskih i obrazovnih usluga za korisnike usluga ličnog pratioca i njihove porodice u vremenima potrebe, poput pandemije

Socijalna kohezija

Leskovac

Jablanički okrug

Unapređenje savetodavne, terapijske i edukativne usluge za 48 dece sa invaliditetom kroz uspostavljanje neurofidbek terapije i organizovanje istraživanja njenog uticaja na decu sa autizmom.

31.785 evra

Učešće programa:

25.727 evra

Sufinansiranje:

6.058 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Lena Fruits

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Preduzeće koje se bavi preradom organskog voća planira nabavku komore za sušenje voća u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda udruženjima za pomoć deci sa smetnjama u razvoju.

20.289 evra

Učešće programa:

16.202 evra

Sufinansiranje:

4.087 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehramenih proizvoda - Start agrar d.o.o. Vučje

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Preduzeće koje proizvodi pekarske proizvode planira da nabavi profesionalnu pećnicu na gas sa industrijskom rernom kako bi poboljšalo produktivnost i odgovorilo na rastuće zahteve tržišta. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih šest. Aktivnost DOP predviđa besplatne obroke za đake iz osetljivih grupa, donaciju brašna i rekonstrukciju lokalnog vrtića.

31.208 evra

Učešće programa:

20.434 evra

Sufinansiranje:

10.774 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Miodrag Stojanović PR Radnja za obradu i prevlačenje metala BMG Inox

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Preduzeće za obradu metala (nerđajući čelik) i proizvodnju opreme za hemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju planira da nabavi CNC fiber laser ​​za sečenje radi unapređenja poslovanja, povećanja produktivnosti, ubrzanja procesa proizvodnje i poboljšanja kvaliteta obrade metala. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju deset komada hromiranih posuda od 80 litara za potrebe ugroženog seoskog stanovništva, deset hromiranih kotlova od 80 litara za potrebe hraniteljskih porodica i donaciju kazana za topljenje masti i pripremu ajvara ili džema Narodnoj kuhinji.

43.963 evra

Učešće programa:

34.056 evra

Sufinansiranje:

9.907 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Dobrivoje Mitrović PR Stolarska radnja W&D Docko

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom stolarije planira da nabavi kantericu za obradu ivica i dva seta alata za obradu ivica. Kao rezultat , biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju sopstvenih proizvoda onkološkom i dečjem odeljenju lokalne bolnice.

33.953 evra

Učešće programa:

27.142 evra

Sufinansiranje:

6.811 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Dragoslav Pavlović PR Proizvodnja drvne ambalaže Velika Kopašnica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom paleta za građevinsku industriju planira da nabavi tri mašine (viljuškar, motornu testeru, pilanu) kako bi povećalo proizvodne kapacitete i uvelo nove proizvode. Kao rezultat toga, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju opreme za dečje igralište u seoskom području.

19.612 evra

Učešće programa:

16.185 evra

Sufinansiranje:

3.427 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Vesna Stojanović PR Mašinska obrada Motoremont NDN

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Preduzeće koje se bavi preradom metala (popravka i remont glave motora) planira da nabavi ugaonu brusilicu radi poboljšanja usluge popravke. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa finansijsku podršku humanitarnim organizacijama na području Leskovca.

14.596 evra

Učešće programa:

11.228 evra

Sufinansiranje:

3.368 evra

Podrška IT preduzeću - TangledHub d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Preduzeće koje se bavi razvojem softverskih modula za klijente planira da nabavi različitu računarsku opremu radi poboljšanja svojih usluga. Kao rezultat, biće otvoreno pet radnih mesta, uz postojećih osamnaest. Aktivnost DOP predviđa organizovanje IT obrazovnog kampa za pripadnike/ce ugroženih grupa kako bi ih pripremili za karijeru u IT sektoru.

31.811 evra

Učešće programa:

24.334 evra

Sufinansiranje:

7.477 evra

Podrška ordinaciji opšte medicine - Home Medical Gorina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Ordinacija opšte medicine planira da nabavi medicinska sredstava (aparat za dijagnostiku kardiovaskularnih poremećaja, monitor vitalnih funkcija, aparat za detekciju proširenja vena, ultrazvuk sa tri sonde) radi povećanja obima i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa zdravstvene preglede za korisnike domova za stara i odrasla lica, udruženja građana obolelih od multiple skleroze i udruženje distrofičara.

32.188 evra

Učešće programa:

25.748 evra

Sufinansiranje:

6.440 evra

Podrška lekarskoj ordinaciji - Lekarska ordinacija Dr Igor Milošević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Leskovac

Jablanički okrug

Lekarska ordinacija planira nabavku ultrazvučnog aparata, termokautera, hirurškog stola i hirurškog reflektora. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa ozelenjavanje i opremanje mobilijarom igrališta osnovne škole u seoskom području.

22.851 evra

Učešće programa:

17.577 evra

Sufinansiranje:

5.274 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Loznice

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Loznica

Mačvanski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Loznice pokriva teritoriju sa značajnim prirodnim i kulturnim nasleđem, između ostalog zaštićenim kulturnim dobrom Tršić – Tronoša i Banjom Koviljačom. Značajan braunfild potencijal ima Hemijska industrija „Viskoza“ od 140 ha, između centra Loznice i Banje Koviljače, čijom regeneracijom će se stvoriti potpuno povezano urbano područje centralne gradske zone i Banje Koviljače.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška Udruženju građana „Svetionik“: Solidarnost na delu

Socijalna kohezija

Loznica

Mačvanski okrug

Osnivanje i pružanje usluge pomoći u kući za do 50 starijih i odraslih osoba sa invaliditetom, kao i telefonskog savetovališta za oko 100 pripadnika/ca ranjivih grupa, uz unapređenje njihovog pristupa osnovnim pravima iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i ostalih prava.

26.351 evra

Učešće programa:

26.351 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Slobodan Lazarević PR Proizvodnja mesnih prerađevina Farma Lazarević 985

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ljig

Kolubarski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom hrane (mesnih prerađevina) planira da nabavi novu opremu (pulsnu komoru, mlin za meso, punilicu za kobasice, mikser za meso, vakuum-mašinu za pakovanje, sušaru) u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta, ubrzanja procesa proizvodnje i poboljšanja kvaliteta proizvoda. Kao rezultat toga, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa adaptaciju i opremanje dečjeg igrališta u Ljigu, odnosno donaciju od 2.000 evra za vrtić, donaciju od 500 evra lokalnom fudbalskom klubu i donaciju od 500 evra za Dečije selo.

24.252 evra

Učešće programa:

21.053 evra

Sufinansiranje:

3.199 evra

Rekonstrukcija objekta Predškolske ustanove „Poletarac“ u Ljuboviji

Lokalna infrastruktura

Ljubovija

Mačvanski okrug

Rekonstrukcija objekta predškolske ustanove u Ljuboviji (1.549 m2), izgrađenog pre 40 godina, u cilju poboljšanja uslova obrazovanja za 90 djece iz Ljubovije i Bratunca (Bosna i Hercegovina) koja se godišnje upisuju u ovu ustanovu.

199.350 evra

Učešće programa:

169.248 evra

Sufinansiranje:

30.102 evra

Rekonstrukcija zgrade Narodne biblioteke u Merošini

Lokalna infrastruktura

Merošina

Nišavski okrug

Rekonstrukcija zgrade Narodne biblioteke u Merošini omogućava pristup kulturnim i društvenim sadržajima za sve stanovnike opštine, uključujući i osobe sa invaliditetom.

297.478 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

118.106 evra

Rekonstrukcija Sportskog centra u Mionici

Lokalna infrastruktura

Mionica

Kolubarski okrug

Rekonstrukcija Sportskog centra u Mionici (198 m2) ima za cilj poboljšanje uslova za bavljenje sportom lokalnog stanovništva, posebno žena i osoba sa invaliditetom.

188.987 evra

Učešće programa:

160.639 evra

Sufinansiranje:

28.348 evra

Podrška IT preduzeću - Nistruct d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

IT preduzeće planira da nabavi dodatnu opremu i obezbedi uslugu platforme za učenje kako bi unapredilo svoje usluge. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih dvanaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju potrošnih dobara zdravstvenom sektoru u lokalnoj zajednici.

17.521 evra

Učešće programa:

13.478 evra

Sufinansiranje:

4.043 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Niša i opština Gadžin Han, Merošina i Svrljig

Izrada strategije integralnih teritorijalnih investicija

Partnerske lokalne samouprave: Gadžin Han, Merošina, Svrljig

Niš

Nišavski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Niša i opština Gadžin Han, Merošina i Svrljig bavi se teritorijom na raskrsnici najvažnijih balkanskih i evropskih saobraćajnih pravaca, sa međunarodnim aerodromom i velikim industrijskim i logističkim potencijalom. Snažni inovacioni kapaciteti postoje zahvaljujući univerzitetu i naučno-tehnološkom parku, dok su endogeni potencijali rezultat duge istorije naselja i kulturnog nasleđa. Teritoriju karakteriše i značajan udeo dnevnih migracija u urbanom području.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška Udruženju ugostiteljskih, hotelijerskih i turističkih poslenika Niša: Zalogaj juga – nove mogućnosti

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Niš

Nišavski okrug

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta i proširenje tržišta malih i srednjih preduzeća južne Srbije u sektoru turizmu i ugostiteljstvu kroz razvoj zajedničkog brenda „Zalogaj juga“ i osnivanje degustacionog i promotivnog centra.

48.518 evra

Učešće programa:

48.518 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug: Od krize do cirkularnosti: Sve veće prihvatanje principa cirkularne ekonomije kod MMSP u južnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Niš

Nišavski okrug

Cilj projekta je unapređenje znanja, uvođenje inovativnih pristupa i povećanje zelenih i drugih cirkularnih rešenja poslovanja u cilju postizanja boljih ekoloških performansi, tržišne pozicije i ukupne konkurentnosti 30 MSP na jugu Srbije koja posluju u prerađivačkoj industriji, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, kao i proizvodnji plastike i ambalaže i građevinarstvu.

26.984 evra

Učešće programa:

26.805 evra

Sufinansiranje:

179 evra

Podrška Centru za inovativno preduzetništvo mladih – Startap centar: Otporni i stabilni startapovi kao pokretači regionalnog razvoja

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Niš

Nišavski okrug

Cilj projekta je pružanje podrške regionalnom razvoju i brzom oporavku od kovida-19 kroz rast i razvoj otpornih i stabilnih startap i inovacionih ekosistema u južnoj, istočnoj, zapadnoj Srbiji i Šumadiji. Korisnici projekta su 30 startap (startup), skejlap (scale-up) i spinof (spinoff) kompanija.

45.518 evra

Učešće programa:

38.375 evra

Sufinansiranje:

7.143 evra

Podrška Caritas Niš: Dete u fokusu povezanih sistema

Socijalna kohezija

Niš

Nišavski okrug

Pokretanje dve socijalne usluge – centar za podršku porodici za oko 60 porodica i usluga forenzičkog intervjua sa detetom u Centru za socijalni rad, za koje će biti obezbeđena tehnička oprema, dok će radnici škola i vrtića proći obuku i savetovanje i biće izrađen priručnik za prepoznavanje simptoma zlostavljanog i zanemarenog deteta.

19.258 evra

Učešće programa:

19.258 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška Centru za devojke: Poboljšana socijalna kohezija u Nišu i južnoj Srbiji kroz smanjenje rizika od trgovine ljudima i unapređenje položaja dece koja žive i/ili rade na ulici

Socijalna kohezija

Niš

Nišavski okrug

Uvođenje inovativne socijalne usluge za smanjenje rizika od trgovine ljudima i unapređenje položaja oko 50 dece koja žive i/ili rade na ulici kroz otvaranje dnevnog centra, angažovanje volontera i terenske aktivnosti za mapiranje korisnika, uz povećanje kapaciteta lokalne institucije i uspostavljanje lokalnog mobilnog tima za reagovanje u slučajevima rizika od trgovine ljudima.

29.382 evra

Učešće programa:

29.382 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Milica Mitić preduzetnik Radnja za izradu proizvoda od kože Vera leather

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Preduzeće za proizvodnju proizvoda od kože planira da nabavi različite mašine za obradu kože radi povećanja efikasnosti, uvođenja novih proizvoda, poboljšanja konkurentnosti, ubrzanja procesa proizvodnje, smanjenja troškova proizvodnje i povećanja kapaciteta. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju 100 držača kartica, 30 kožnih sveska i 200 privezaka školama i sportskim udruženjima u Nišu.

27.340 evra

Učešće programa:

21.845 evra

Sufinansiranje:

5.495 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - EI Čegar in d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom i preradom metala (metalnih proizvoda i pribora) planira da nabavi hidraulične mašine za savijanje radi unapređenja proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih deset. Aktivnost DOP predviđa donaciju konvektora za grejanje lokalnom vrtiću.

35.924 evra

Učešće programa:

27.633 evra

Sufinansiranje:

8.291 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - Naissus A&S Construction

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom i ugradnjom ležajeva i proširenja za metalne konstrukcije, rekonstrukciju i sanaciju mostova planira nabavku mašine za ubrzanje proizvodnje komponenti za metalne konstrukcije. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojećih 15. Aktivnost DOP predviđa rekonstrukciju lokalnog mosta u Medoševcu.

31.243 evra

Učešće programa:

24.995 evra

Sufinansiranje:

6.248 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Dark room studio

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Studio za arhitektonsko projektovanje i vizualizaciju projekata planira da nabavi specijalizovanu informatičku opremu kako bi se poboljšala efikasnost i uvele nove usluge. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa renoviranje objekta Udruženja distrofičara Niš.

34.378 evra

Učešće programa:

27.492 evra

Sufinansiranje:

6.886 evra

Podrška specijalističkoj lekarskoj ordinaciji iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije - Fiziomedika 018

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Medicinska (fizioterapeutska) klinika za rehabilitaciju planira da nabavi četiri aparata – meku hiperbaričnu komoru, multifunkcionalni aparat za elektroterapiju, dijagnostički ultrazvučni aparat i aparat za TECAR terapiju. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa besplatne terapijske tretmane u hiperbaričnoj komori za dva omladinska sportska kluba.

41.177 evra

Učešće programa:

32.508 evra

Sufinansiranje:

8.669 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Dental centar Mihajlović

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi stomatološku opremu radi poboljšanja kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa finansijsku donaciju lokalnom domu za decu bez roditelja.

16.347 evra

Učešće programa:

13.003 evra

Sufinansiranje:

3.344 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Geo studio d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Geodetski biro planira da nabavi geodetsku opremu kako bi unapredio pružanje postojećih i uveo nove usluge. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih deset. Aktivnost DOP predviđa pružanje besplatnih geodetskih usluga lokalnoj samoupravi.

28.566 evra

Učešće programa:

21.974 evra

Sufinansiranje:

6.592 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Studio za projektovanje Polyarch

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Preduzeće za arhitektonsko projektovanje planira da nabavi IT opremu za uvođenje novih usluga, kao što su 3D virtuelne ture za klijente, kako bi se povećala konkurentnost. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto uz postojećih osam. Aktivnost DOP predviđa organizovanje praktične radionice za decu.

29.217 evra

Učešće programa:

23.374 evra

Sufinansiranje:

5.843 evra

Podrška veterinarskoj praksi - Veterinarska ambulanta za kućne ljubimce Radoš-vet

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Veterinarska ambulanta planira da nabavi ultrazvučnu dijagnostičku mašinu i hematološki analizator za uvođenje novih usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto uz postojećih šest. Aktivnost DOP predviđa pružanje besplatnih usluga Zoo planeti (mini zoološki vrt).

19.319 evra

Učešće programa:

14.861 evra

Sufinansiranje:

4.458 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Studio za projektovanje građevinskih i drugih objekata studio Arhijug

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Niš

Nišavski okrug

Studio za arhitektonski dizajn planira da nabavi dva računara, ploter i dva različita softvera za projektovanje i modeliranje. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa finansijsku donaciju omladinskom sportskom klubu.

14.704 evra

Učešće programa:

11.311 evra

Sufinansiranje:

3.393 evra

Rekonstrukcija zgrade Predškolske ustanove „Paša i Nataša“

Lokalna infrastruktura

Nova Varoš

Zlatiborski okrug

Rekonstrukcija zgrade Predškolske ustanove u Novoj Varoši izgrađene 1979. godine, u kojoj se nalaze vrtić i odeljenje muzičke škole iz Prijepolja, kako bi se poboljšali uslovi za boravak i obrazovanje za oko 280 dece, 45 učenika/ca muzičke škole i 42 zaposlena.

213.718 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

34.346 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Dental centar Kovačević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Nova Varoš

Zlatiborski okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi stomatološku stolicu i drugu opremu za povećanje efikasnosti i konkurentnosti. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa pružanje stomatoloških pregleda za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u Novoj Varoši.

14.457 evra

Učešće programa:

12.218 evra

Sufinansiranje:

2.239 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Projekt M

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće za izradu projektno-tehničke dokumentacije za stambene i poslovne zgrade i proizvodne hale planira da nabavi hardver i softver, novi desktop i laptop računar, CAD softver sa cloud podrškom u cilju povećanja mobilnosti i produktivnosti i poboljšanja asortimana i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa projektovanje objekata javne namene, kao i pokretanje inicijativa i aktivnosti za smanjivanje prepreka osobama sa invaliditetom, koje treba da budu predstavljene nadležnim lokalnim vlastima.

15.492 evra

Učešće programa:

12.249 evra

Sufinansiranje:

3.243 evra

Podrška Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja: Jačanje i povećanje konkurentnosti mlekara u jugozapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Novi Pazar

Raški okrug

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i tržišnog potencijala 15 mlekara iz jugozapadne Srbije, iz Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške, kroz optimizovanu marketinšku strategiju i unapređenje kvaliteta proizvoda.

42.690 evra

Učešće programa:

42.690 evra

Sufinansiranje:

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Novi Pazar

Raški okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara bavi se urbanim područjem sa izuzetnim kulturnim identitetom i tradicijom. Centralna gradska zona predstavlja jedinstvenu urbanu strukturu i kulturno-istorijsko nasleđe. Mnogi delovi grada su pogođeni poplavama, nedostatkom tretmana otpadnih voda i druge infrastrukture, kao i nekontrolisanom izgradnjom.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška Centru NIT: Razvijanje mogućnosti za IT MSP u jugozapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Novi Pazar

Raški okrug

Cilj projekta je povećanje tržišnog udela 24 IT MSP u jugozapadnoj Srbiji, kao i njihove sposobnosti da predstave svoje proizvode domaćim i stranim klijentima, kao i potencijalnim investitorima.

30.175 evra

Učešće programa:

30.175 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška Gradu Novom Pazaru: Porodično savetovanje

Socijalna kohezija

Novi Pazar

Raški okrug

Efikasnija prevencija problema u mentalnom zdravlju za oko 300 osoba koje su žrtve nasilja u porodici uz bolju integraciju kroz pružanje psihosocijalne i terapijske podrške i uspostavljanje porodičnog savetovališta u Centru za socijalni rad u saradnji sa organizacijama civilnog društva.

35.328 evra

Učešće programa:

28.508 evra

Sufinansiranje:

6.820 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Unico sofa d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće za proizvodnju nameštaja planira da nabavi CNC sisteme za sečenje tkanine i dvoiglene stubove za izradu ukrasnih šavova kako bi se automatizovao proces krojenja, što će doprineti povećanju proizvodnih kapaciteta. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta uz postojeće 81. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja za sobu za roditelje dece sa posebnim potrebama u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“.

66.589 evra

Učešće programa:

30.960 evra

Sufinansiranje:

35.629 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Hareme d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (odeće) planira nabavku opreme za šivenje radi unapređenja proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta uz postojećih 36. Aktivnost DOP predviđa stipendiranje dva studenta.

38.968 evra

Učešće programa:

31.166 evra

Sufinansiranje:

7.802 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja -Tade-CNCcut d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće koje proizvodi nameštaj planira da nabavi automatski horizontalni formatizer formata 3,2 x 3,5 m kako bi povećalo kvantitet i kvalitet proizvodnje, produktivnost i efikasnost. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja za socijalni smeštaj (kuće i stanove) ugroženih grupa.

84.211 evra

Učešće programa:

43.344 evra

Sufinansiranje:

40.867 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Zumreta Numanović PR Proizvodnja odeće Zaher

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila planira da nabavi osam mašina kako bi povećalo proizvodne kapacitete i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda i finansijsku podršku udruženju za pomoć deci sa smetnjama u razvoju.

30.705 evra

Učešće programa:

24.473 evra

Sufinansiranje:

6.232 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Aladin Ramović preduzetnik Proizvodnja sokova Campi

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće koje proizvodi hranu (sokove) planira da nabavi hladnjaču i mašinu za pakovanje kako bi unapredilo proizvodnju i omogućilo transport proizvoda u inostranstvo. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa pružanje podrške lokalnim poljoprivrednim proizvođačima donacijom semena i poljoprivrednog materijala.

64.236 evra

Učešće programa:

43.344 evra

Sufinansiranje:

20.892 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Faris Zogić PR Proizvodnja zavesa Farazo

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom zavesa planira da nabavi liniju za automatsko sečenje kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju zavesa bolnici u Novom Pazaru.

17.075 evra

Učešće programa:

13.135 evra

Sufinansiranje:

3.940 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Faris Rašljanin preduzetnik Dovršavanje tekstila Brothers EMB

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Preduzeće koje se bavi preradom tekstila (odeće) planira nabavku mašine za vez radi unapređenja obrade tekstila. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa čišćenje lokalne reke i jezera, finansijsku donaciju lokalnoj organizaciji osoba sa oštećenim vidom i donaciju šivaćih mašina lokalnoj srednjoj školi.

44.789 evra

Učešće programa:

35.408 evra

Sufinansiranje:

9.381 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Ordinacija opšte dentalne medicine Dr Fikreta Avdić

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi novu stomatološku stolicu sa pratećom opremom kako bi unapredila kvalitet i efikasnost usluga. Kao rezultat, pored vlasnicinog, biće otvorena dva nova radna mesta, od toga jedno za stomatologa. Aktivnost DOP predviđa pružanje stomatoloških usluga za različite ugrožene kategorije i stipendiranje jednog studenta.

25.944 evra

Učešće programa:

20.743 evra

Sufinansiranje:

5.201 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Agencija za dizajn Ink architectural studio

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Projektni biro planira da nabavi IT opremu u cilju povećanja nivoa konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa osmišljavanje, kreiranje i sprovođenje kampanje posvećene ekologiji i reciklaži u Novom Pazaru.

15.552 evra

Učešće programa:

12.332 evra

Sufinansiranje:

3.220 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Agencija za dizajn Plume architectural studio

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Novi Pazar

Raški okrug

Dizajnerska agencija planira da nabavi desktop, laptop i digitalnu mašinu za sečenje kako bi povećala efikasnost, produktivnost i spektar usluga i bila konkurentna u oblasti grafičkog dizajna i ambalaže. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa organizovanje kampanje za prevenciju gojaznosti i upotrebe duvanskih proizvoda u saradnji sa Kancelarijom za mlade, sportskom ustanovom i Domom zdravlja Novi Pazar.

15.026 evra

Učešće programa:

11.558 evra

Sufinansiranje:

3.468 evra

Rekonstrukcija zgrade Predškolske ustanove „Lane“ u Osečini

Lokalna infrastruktura

Osečina

Kolubarski okrug

Rekonstrukcija zgrade Predškolske ustanove „Lane“ u Osečini (1126 m2), izgrađene 1980-ih godina, za bolje uslove za boravak 190 dece predškolskog uzrasta i rad 41 zaposlenog.

83.913 evra

Učešće programa:

71.326 evra

Sufinansiranje:

12.587 evra

Izgradnja amfiteatra i dečjeg igrališta u centralnoj urbanoj zoni Paraćina

Lokalna infrastruktura

Paraćin

Pomoravski okrug

Izgradnja amfiteatra i dečjeg igrališta u centralnoj urbanoj zoni Paraćina druga je od pet faza veće građevinske intervencije koja ima za cilj da poveže centar grada sa rekom Crnicom i stvori prostorno-tehničke uslove za urbanu mobilnost.

205.382 evra

Učešće programa:

170.404 evra

Sufinansiranje:

34.978 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Miloš Domazet PR Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata Pilana Velebit Drenovac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Paraćin

Pomoravski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom i preradom drveta (vrata i prozora) planira nabavku CNC mašine, mehaničkog rendeta za drvo, kružne testere, specijalizovanih ručnih alatki za obradu vrata i prozora i pribora za navedenu opremu. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju četiri laptopa, dva štampača i sportske opreme za vežbanje osnovnoj školi iz ruralne oblasti.

35.714 evra

Učešće programa:

27.476 evra

Sufinansiranje:

8.238 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - Stefan Milić PR Radnja za hladno oblikovanje profila Muća komerc

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Paraćin

Pomoravski okrug

Preduzetnik koji se bavi preradom metala (proizvoda od lima) planira da nabavi mašinu za obradu limova u cilju poboljšanja kvaliteta proizvodnje i povećanja prihoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto uz postojećih deset. Aktivnost DOP predviđa donaciju građevinskog materijala verskim institucijama.

56.644 evra

Učešće programa:

43.344 evra

Sufinansiranje:

13.300 evra

Adaptacija zgrade u vlasništvu Grada Pirota u multifunkcionalni objekat za kulturne, društvene i poslovne događaje

Lokalna infrastruktura

Pirot

Pirotski okrug

Adaptacija postojećeg objekta u Pirotu u multifunkcionalni javni prostor za manifestacije i obogaćivanje lokalnog društveno-kulturnog života građana, a posebno preduzetnika, poljoprivrednika, zanatlija i drugih koji svoje proizvode promovišu kroz organizovane manifestacije, kao i turista.

195.350 evra

Učešće programa:

166.047 evra

Sufinansiranje:

29.303 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad

Izrada strategije integralnih teritorijalnih investicija

Partnerske lokalne samouprave: Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad

Pirot

Pirotski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad bavi se teritorijom pozicioniranom na glavnim infrastrukturnim koridorima, poznatom po tradicionalnom tkanom ćilimu (Pirotski ćilim), siru i bogatoj kulturi, tradiciji i nasleđu. Najveći prirodni potencijal za razvoj su Suva i Stara planina, ali je izuzev grada Pirota, ostatak teritorije slabije razvijen.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška ZIP centru za mlade – Biznis inkubator Pirot: Digitalizacija – budućnost malih i srednjih preduzeća

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Pirot

Pirotski okrug

Cilj projekta je promovisanje usvajanja digitalne transformacije (DT) i njenog značaja za konkurentnost i otpornost 150 MSP na području Pirota i Majdanpeka.

47.035 evra

Učešće programa:

47.035 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Dragan Jelenković PR Proizvodnja mesnih prerađevina, trgovina i usluge Jelenković DGM Temska

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Pirot

Pirotski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom mesnih prerađevina planira da nabavi vakuumsku punilicu radi poboljšanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda, kao i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda preko Crvenog krsta deci bez roditeljskog staranja i socijalno ugroženim grupama.

37.930 evra

Učešće programa:

30.341 evra

Sufinansiranje:

7.589 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju proizvoda od betona - Bane Stojanović PR Proizvodnja proizvoda od betona Bemont plus

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Pirot

Pirotski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom cementnih blokova planira da nabavi presu za oblikovanje betonskih blokova kako bi unapredilo i optimizovalo proizvodnju. Kao rezultat, biće otvorena tri radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda Gradu Pirotu kako bi se koristili za raščišćavanje javnih površina, kao i čišćenje dve divlje deponije.

43.438 evra

Učešće programa:

34.752 evra

Sufinansiranje:

8.686 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Sanja dentist

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Pirot

Pirotski okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi novu opremu u cilju unapređenja pružanja postojećih i uvođenja novih usluga. Kao rezultat toga, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa pružanje besplatnih usluga deci u lokalnoj zajednici.

14.412 evra

Učešće programa:

11.527 evra

Sufinansiranje:

2.885 evra

Podrška Regionalnoj razvojnoj agenciji (RRA) Braničevo–Podunavlje: Od lokalne pijace do lokalne večere

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Požarevac

Braničevski okrug

Cilj projekta je unapređenje održivosti poslovanja najmanje 30 MSP u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji i ugostiteljstvu na teritoriji Braničeva i Podunavlja jačanjem njihove otpornosti i konkurentnosti kroz obuku, mentorstvo i direktnu podršku.

44.549 evra

Učešće programa:

44.549 evra

Sufinansiranje:

-

Rehabilitacija i adaptacija Parka narodnih heroja

Lokalna infrastruktura

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Rekonstrukcija i adaptacija Parka narodnih heroja (34.896 m2), jedinog uređenog prostora u prijepoljskoj opštini, u cilju poboljšanja bezbednosti i uslova za sport i rekreaciju, kako bi se odgovorilo na savremene potrebe lokalnog stanovništva.

209.461 evra

Učešće programa:

172.471 evra

Sufinansiranje:

36.990 evra

Podrška Udruženju „Nova vizija“: Unapređenje rada Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u opštini Prijepolje

Socijalna kohezija

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Unapređenje kvaliteta postojećih i uvođenje novih usluga u Dnevnom centru za najmanje 60 dece i mladih od 12 do 21 godine sa problemima u ponašanju u Prijepolju. Projekat predviđa tehničko opremanje Dnevnog boravka i unapređenje kvaliteta usluga, kao i sprovođenje programa psihosocijalne podrške deci i mladima sa problemima u ponašanju, uz izradu i donošenje akcionog plana Dnevnog boravka 2023–2025.

29.649 evra

Učešće programa:

29.649 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Aurum Fashion Spot

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila planira da nabavi dvanaest tekstilnih mašina radi unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno pet novih radnih mesta, uz postojećih devet. Aktivnost DOP predviđa donaciju lokalnoj nevladinoj organizaciji i lokalnom sportskom klubu.

38.434 evra

Učešće programa:

31.714 evra

Sufinansiranje:

6.720 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila -Armin Hurić PR Radnja za proizvodnju odeće, krojenje i trgovinu Gold džins

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzeće za proizvodnju tekstila (sportske odeće) planira nabavku raznih mašina za proizvodnju tekstila radi poboljšanja kvaliteta i automatizacije proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta, uz postojećih jedanaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju sportske odeće humanitarnim organizacijama u Novom Pazaru i pružanje finansijske podrške Udruženju žena „Ekspanzija“ u Brodarevu.

44.941 evra

Učešće programa:

37.089 evra

Sufinansiranje:

7.852 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Šerif Mušanović PR Proizvodnja ostalog nameštaja Nameštaj Mušanović

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzeće za preradu drveta (nameštaja) planira da nabavi mašinu za sečenje iverice, dijamantske glodalice, horizontalni formatizer i druge mašine za obradu drveta u cilju povećanja produktivnosti. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz šest postojećih. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja Muzeju i bolnici u Prijepolju, kao i pružanje finansijske podrške Udruženju žena „Ekspanzija“.

32.099 evra

Učešće programa:

26.488 evra

Sufinansiranje:

5.611 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Belmin Kaljić PR Krojačka radnja

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (proizvodnja trenerki, dukserica i sl.) planira da nabavi deset šivaćih mašina, različitih performansi, radi poboljšanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih devet. Aktivnost DOP predviđa donacije lokalnim nevladinim organizacijama u proizvodima i finansijskim sredstvima.

30.478 evra

Učešće programa:

25.161 evra

Sufinansiranje:

5.317 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Adis Kapidžija PR Proizvodnja ostale odeće

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (proizvodnja radnih i zaštitnih uniformi) planira da nabavi četiri tekstilne mašine za unapređenje proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju radnih uniformi i posteljine lokalnoj predškolskoj ustanovi.

28.097 evra

Učešće programa:

22.859 evra

Sufinansiranje:

5.238 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Mithan Bajraktarević PR Prerada, proizvodnja i trgovina mesom i mesnim prerađevinama Bajraktar

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom hrane (mesnih prerađevina) planira da nabavi tri mašine u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i poboljšanja kvaliteta proizvoda. Kao rezultat toga, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda kao i finansijsku podršku udruženjima koja podržavaju ugrožene grupe stanovništa.

32.127 evra

Učešće programa:

26.505 evra

Sufinansiranje:

5.622 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Anes Tabaković PR Proizvodnja nameštaja Tabak dizajn

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (proizvodnjom nameštaja) planira da nabavi mašinu za kantovanje radi unapređenja proizvodnje i poslovanja, povećanja produktivnosti i proizvodnih kapaciteta za 30% i smanjenja troškova za 20%. Kao rezultat, otvoreno je jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja neophodnog za opremanje vrtića, uključujući proizvode kao što su otvorene i zatvorene police, ormari za obuću, cipelarnici i plakari, u vrednosti od 1.500 evra.

16.533 evra

Učešće programa:

13.932 evra

Sufinansiranje:

2.601 evra

Podrška oftalmološkoj ordinaciji Oftal.meda

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prijepolje

Zlatiborski okrug

Specijalistička oftalmološka ordinacija planira da nabavi optičku koherentnu tomografiju (OCT) sa fundus kamerom radi poboljšanja konkurentnosti i usluga, povećanja prihoda, kapaciteta i spektra usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa oftalmološke preglede za 100 ugroženih korisnika socijalnih usluga u saradnji sa Centrom za socijalni rad Prijepolje.

33.437 evra

Učešće programa:

27.864 evra

Sufinansiranje:

5.573 evra

Podrška preduzeću za proizvdodnju prehrambenih proizvoda - Miljan Matović PR Pekarska radnja MM plus 027

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prokuplje

Toplički okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom pekarskih proizvoda planira da nabavi opremu za pečenje radi povećanja proizvodnih kapaciteta, poboljšanja konkurentnosti, smanjenja troškova i proširenja tržišta. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih šest. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda i pića, kao i sportske opreme lokalnim sportskim klubovima.

31.199 evra

Učešće programa:

24.059 evra

Sufinansiranje:

7.140 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Milan Mladenović PR Proizvodnja i ugradnja stolarije Bujer

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prokuplje

Toplički okrug

Preduzeće koje se bavi preradom plastike (plastifikacija i aluminijumska stolarija) planira da nabavi tri mašine za preradu plastike u cilju poboljšanja kvaliteta proizvodnje i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat toga, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnim udruženjima za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju.

23.830 evra

Učešće programa:

18.330 evra

Sufinansiranje:

5.500 evra

Podrška preduzeću za održavanje i popravke - Miloš Sinanović PR Održavanje i restauracija nameštaja Enterijer Sinanović

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Prokuplje

Toplički okrug

Preduzeće koje se bavi pružanjem usluga popravke nameštaja planira da nabavi mašinu za kantovanje za početak proizvodnje nameštaja. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja osnovnoj školi.

36.407 evra

Učešće programa:

28.896 evra

Sufinansiranje:

7.511 evra

Rekonstrukcija Zdravstvene stanice u Baljevcu

Lokalna infrastruktura

Raška

Raški okrug

Rekonstrukcija Zdravstvene stanice (1.050 m2) u Baljevcu u opštini Raška kako bi se obezbedila bolja zdravstvena zaštita za lokalno stanovništvo.

227.834 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

48.462 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Ana Dental 036

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Raška

Raški okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi stomatološku stolicu sa elementima, senzor za rendgen aparat i lampe za brzu polimerizaciju radi povećanja obima i kvaliteta usluga i uvođenja novih. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa organizovanje dve radionice o oralnoj higijeni za Udruženje osoba sa posebnim potrebama u Raški, besplatan specijalistički stomatološki pregled i obezbeđivanje mobilnih ortodontskih aparata za dva člana Udruženja.

13.807 evra

Učešće programa:

11.702 evra

Sufinansiranje:

2.105 evra

Izgradnja otvorenog sportskog terena sa zaštitnom ogradom u opštini Ražanj (I faza)

Lokalna infrastruktura

Partner na projektu: Sportsko udruženje opštine Ražanj

Ražanj

Nišavski okrug

Izgradnja sportske infrastrukture, dva otvorena terena za košarku i odbojku u opštini Ražanj povećava angažovanje dece i omladine u fizičkim aktivnostima i doprinosi poboljšanju fizičkog zdravlja lokalnog stanovništva, uključujući 300 članova košarkaških i odbojkaških klubova, kao i sportista i rekreativaca.

107.061 evra

Učešće programa:

80.296 evra

Sufinansiranje:

26.765 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Studio za dizajn Kreativni studio Roundice

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Smederevo

Podunavski okrug

Studio za 2D i 3D animaciju planira da nabavi IT opremu za poboljšanje kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa izradu animiranih filmova o zaštiti životne sredine.

15.647 evra

Učešće programa:

12.427 evra

Sufinansiranje:

3.220 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Smedereva

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Smederevo

Podunavski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Smedereva bavi se ključnim kulturnim i industrijskim centrom pozicioniranim na tri najvažnija saobraćajna koridora u Srbiji. Značajno kulturno nasleđe čini srednjovekovna tvrđava, dok industrijsko nasleđe predstavlja stara čeličana (SARTID 1913), a zatim i prateći metalurški kompleks. Izgradnjom nove čeličane (Metalurškog kombinata Smederevo – MKS) šezdesetih godina prošlog veka Smederevo je postalo industrijski centar od nacionalnog značaja.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Kultura za sve

Lokalna infrastruktura

Partner na projektu: Centar za kulturu Svilajnac

Svilajnac

Pomoravski okrug

Renoviranje Doma kulture u Bobovu u opštini Svilajnac, izgrađenog 1947. godine, radi unapređenja društvenog života i kulturnih sadržaja za preko 1.220 stanovnika sela, uglavnom Vlaha. Projekat podrazumeva rekonstrukciju građevinske konstrukcije i dogradnju kotlarnice, sanaciju fasade, zamenu podova kao i elektro i mašinskih instalacija, rekonstrukciju bine, postavljanje nove rasvete i protivpožarnih alarma u izgradnju pristupnih ulaza za osoba sa invaliditetom, decu i stare.

237.868 evra

Učešće programa:

196.080 evra

Sufinansiranje:

41.788 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - Stavrija Stanković PR Mašinska obrada metala Metalac Stanković SV

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Svrljig

Nišavski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom metala (metalnih polica) planira da nabavi automatske linije za odmašćivanje delova proizvoda radi unapređenja tehnološkog procesa. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih jedanaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju metalnih polica vrtiću, bolnici i osnovnoj školi u Svrljigu.

46.585 evra

Učešće programa:

39.526 evra

Sufinansiranje:

7.059 evra

Podrška laboratoriji za zubnu tehniku Dental Max

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Šabac

Mačvanski okrug

Laboratorija za zubnu tehniku planira da nabavi stomatološki 3D skener, softver za štampač za digitalni dizajn i desktop računar za povećanje obima i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa finansijsku donaciju lokalnom košarkaškom klubu, donaciju najbolje rangiranom maturantu lokalne medicinske škole i popravku protetike za socijalno ugrožene.

19.691 evra

Učešće programa:

15.480 evra

Sufinansiranje:

4.211 evra

Naučni centar – fabrika ideja za 21. vek

Lokalna infrastruktura

Šabac

Mačvanski okrug

Rekonstrukcija zgrade za smeštaj Naučnog centra (​​​666,94 m2) i razvoj programa za darovitu decu u Šapcu kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za razvoj talentovane omladine.

373.117 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

193.745 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Šabac

Mačvanski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca bavi se važnim industrijskim i urbanim centrom sa značajnim graditeljskim nasleđem smeštenom u užem gradskom jezgru, nastalom početkom 19. veka i registrovanom kao posebna kulturnoistorijska celina sa Šabačkom tvrđavom na obali reke Save. Industrijski kompleks „Zorka“ je takođe važna prostorna celina, sa nekoliko preostalih vrednih objekata industrijske arhitekture.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću koje proizvodi etanol - Etanol d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Šabac

Mačvanski okrug

Preduzeće koje proizvodi etanol planira da nabavi dekanter kako bi unapredilo proizvodnju. Kao rezultat, biće otvorena dva radna mesta, uz postojećih devetnaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju ustanovama za decu sa smetnjama u razvoju i ženskom košarkaškom klubu.

88.669 evra

Učešće programa:

43.344 evra

Sufinansiranje:

45.325 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Ivana Ristić PR Stomatološka ordinacija

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Šabac

Mačvanski okrug

Stomatološka ordinacija planira da nabavi intraoralni skener i računar radi poboljšanja kvaliteta usluga i produktivnosti. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojeća četiri. Aktivnost DOP predviđa edukaciju dece predškolskog uzrasta o značaju zdravstvene i stomatološke zaštite, kao i praksu za učenike/ce lokalne stomatološke škole.

20.117 evra

Učešće programa:

15.480 evra

Sufinansiranje:

4.637 evra

Podrška veterinarskoj praksi - Veterinarska ambulanta Vet-park

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Šabac

Mačvanski okrug

Veterinarska ambulanta planira da nabavi četiri medicinska aparata (ultrazvuk, mikrokonveksnu sondu, manometar, EKG aparat i stomatološki komplet za kuniće) radi povećanja obima i unapređenja kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa saradnju sa lokalnim udruženjem za zaštitu životinja i sterilizaciju pasa lutalica.

13.426 evra

Učešće programa:

10.328 evra

Sufinansiranje:

3.098 evra

Rekonstrukcija Doma zdravlja „Dr Sava Stanojević“

Lokalna infrastruktura

Trstenik

Rasinski okrug

Rekonstrukcija Doma zdravlja „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku u cilju obezbeđivanja kvalitetne i efikasne primarne zdravstvene zaštite za oko 10.000 pacijenata godišnje, kao i uslova za rad za 226 zaposlenih.

180.943 evra

Učešće programa:

153.801 evra

Sufinansiranje:

27.142 evra

Podrška Ženskoj inicijativi Trstenik: Unapređenje usluge pomoć u kući za odrasla i starija lica uz korišćenje nove opreme za komunikaciju

Socijalna kohezija

Partnerske lokalne samouprave: Sokobanja, Ub

Trstenik

Rasinski okrug

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti usluge kućne nege za 30 starih lica korišćenjem nove komunikacione opreme i uvođenjem inovativnog pristupa u opštinama Brus, Prijepolje i Trstenik.

26.583 evra

Učešće programa:

26.583 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Projektni arhitektonski biro Moja kuća

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Tutin

Raški okrug

Arhitektonski studio koji izrađuje tehničku dokumentaciju planira da nabavi IT opremu radi poboljšanja kvaliteta izvedenih projekata. Kao rezultat, otvoreno jedno radno mesto, uz već zaposlenog vlasnika. Aktivnost DOP predviđa izradu tehničke dokumentacije za objekte za socijalno ugrožene porodice.

26.502 evra

Učešće programa:

21.202 evra

Sufinansiranje:

5.300 evra

Podrška marginalizovanim grupama kroz promociju humanističkih vrednosti i razvoj socijalnih usluga u zajednici

Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

Partner na projektu: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica

Tutin

Raški okrug

Povećanje pristupa ugroženih grupa uslugama socijalne zaštite kućna nega i lični pratilac deteta i doprinos zaštiti žena i starijih kroz prevenciju i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti.

33.394 evra

Učešće programa:

29.585 evra

Sufinansiranje:

3.809 evra

Rekonstrukcija i proširenje vrtića u užičkom naselju Karan

Lokalna infrastruktura

Užice

Zlatiborski okrug

Rekonstrukcija i proširenje postojećeg vrtića (657 m2) u užičkom naselju Karan ima za cilj poboljšanje uslova i kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja za 55 dece, kao i uslova rada za osam zaposlenih.

385.923 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

206.551 evra

Rekonstrukcija Dispanzera za plućne bolesti i tuberkulozu u Užicu

Lokalna infrastruktura

Užice

Zlatiborski okrug

Rekonstrukcija Dispanzera za plućne bolesti i tuberkulozu u Užicu izgrađenog šezdesetih godina prošlog veka, koji obuhvata sve ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u Zlatiborskom okrugu i pruža zdravstvenu zaštitu obolelima od kovida-19.

439.831 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

260.459 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Požega i Priboj

Izrada strategije integralnih teritorijalnih investicija

Partnerske lokalne samouprave: Bajina Bašta, Čajetina, Požega, Priboj

Užice

Zlatiborski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Požega i Priboj pokriva teritoriju sa značajnim kulturnim i prirodnim dobrima, kao što su Nacionalni park Tara, Park prirode Zlatibor, Park prirode Šargan – Mokra Gora, Strogi rezervat prirode Zelenika – Užice, Strogi rezervat prirode Iznad Tatalije – Užice, Strogi rezervat prirode Jaruga – Užice, sa snažnim industrijskim centrima. Važne turističke destinacije na Zlatiboru i Tari, sa već postojećom i planiranom infrastrukturom.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za preradu drveta - Vidosav Marić PR Proizvodnja nameštaja i opremanje enterijera Boema ent

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Užice

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom drveta (nameštaja) planira nabavku automatske testere sa kliznim stolom u cilju poboljšanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća četiri. Aktivnost DOP predviđa donaciju i opremanje učionice u lokalnoj osnovnoj školi.

58.576 evra

Učešće programa:

43.344 evra

Sufinansiranje:

15.232 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Lora sweet d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Valjevo

Kolubarski okrug

Preduzeće za proizvodnju hrane (konditorskih proizvoda) planira nabavku mlina za šećer većeg kapaciteta, ekstrudera za fondan i miksera sa pratećom opremom kako bi se povećala produktivnost i unapredio kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih šesnaest. Aktivnost DOP predviđa stipendiranje doktorskih studija i donaciju zavesa osnovnoj školi u Valjevu.

52.173 evra

Učešće programa:

41.461 evra

Sufinansiranje:

10.712 evra

Izgradnja dečjeg igrališta u selu Bačina

Lokalna infrastruktura

Varvarin

Rasinski okrug

Izgradnja prvog dečjeg igrališta u selu Bačina (2.022 stanovnika) u Varvarinu kako bi se stvorio povoljan ambijent za decu i porodice i smanjile negativne demografske tendencije.

90.457 evra

Učešće programa:

73.946 evra

Sufinansiranje:

16.511 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju opreme - Slađan Mitrović PR Proizvodnja kotlova za centralno grejanje na čvrsto gorivo MS Term Bačina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Varvarin

Rasinski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom kotlova za centralno grejanje i kamina planira da nabavi presu za savijanje lima radi unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa izradu i donaciju metalne konstrukcije za plastenik, koji će se koristiti kao radna terapija za osobe sa invaliditetom u okviru Centra za osobe sa invaliditetom Kruševac.

24.458 evra

Učešće programa:

20.124 evra

Sufinansiranje:

4.334 evra

Podrška specijalističko neurološkoj ordinaciji - Neuro-B

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Velika Plana

Podunavski okrug

Specijalistička neurološka ordinacija planira da nabavi digitalni ultrazvučni kolor dopler sa tri ultrazvučne sonde kako bi se povećao obim i kvalitet usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa ultrazvučne preglede krvnih sudova vrata za socijalno ugrožene kategorije u saradnji sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom ili samostalno.

17.833 evra

Učešće programa:

14.242 evra

Sufinansiranje:

3.591 evra

Podrška Udruženju osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom „Volja za životom“: Bolje socijalne usluge za osobe sa invaliditetom u Velikoj Plani

Socijalna kohezija

Velika Plana

Podunavski okrug

Unapređenje pružanja usluga i održivosti usluge dnevnog boravka za najmanje 50 dece sa invaliditetom kroz uspostavljanje službe neurofidbek terapije i SOS pozivnog centra za pružanje podrške ugroženim grupama. Takođe, planirana je i adaptacija učionice i unapređenje uslova za pomoć u obrazovanju deci sa invaliditetom u Dnevnom boravku. Pored toga, biće unapređen odgovor lokalnih aktera u vanrednim situacijama kroz razvoj i usvajanje lokalnog protokola za vanredne situacije za ugroženo stanovništvo.

28.610 evra

Učešće programa:

28.610 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za preradu metala - Perica Stojković PR Proizvodno limarsko-bravarska radnja Toma Ladovica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vlasotince

Jablanički okrug

Preduzeće koje se bavi preradom metala (proizvoda od lima) planira da nabavi mašinu za sečenje i savijanje limova radi poboljšanja kvaliteta i povećanja kapaciteta proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda i usluga lokalnoj instituciji koja se bavi brigom o deci.

33.917 evra

Učešće programa:

27.100 evra

Sufinansiranje:

6.817 evra

Unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave

Lokalna infrastruktura

Vrnjačka Banja

Raški okrug

Unapređenje energetske efikasnosti sa razreda F na D zgrade opštinske uprave u Vrnjačkoj Banji (2.363 m2), u kojoj se nalazi jedanaest lokalnih i republičkih institucija, u cilju smanjenja emisije CO2 za 50% i doprinosa zaštiti životne sredine, kao i kvalitetu usluga koje administracija pruža stanovništvu i preduzećima.

248.834 evra

Učešće programa:

178.854 evra

Sufinansiranje:

69.980 evra

Renoviranje i digitalizacija vrtića „Đurđevak” u Zaječaru

Lokalna infrastruktura

Zaječar

Zaječarski okrug

Renoviranje i digitalizacija vrtića „Đurđevak“ u Zaječaru u cilju pružanja kvalitetnih usluga i opšte dobrobiti za više od 160 dece predškolskog uzrasta, razmene informacija sa roditeljima i dokumentovanje obrazovno-vaspitnog rada vaspitačica/ča.

336.771 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

157.399 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Boljevac, Knjaževac i Sokobanja

Izrada strategije integralnih teritorijalnih investicija

Partnerske lokalne samouprave: Boljevac, Knjaževac, Sokobanja

Zaječar

Zaječarski okrug

Strategija razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Boljevac, Knjaževac i Sokobanja pokriva teritoriju sa značajnim turističkim potencijalom kao što su Stara planina, Ozren, Rtanj, Sokobanja, Gamzigradska banja, Nikoličevska banja, banja Rgošte. Na teritoriji se takođe nalazi značajno kulturno nasleđe uključujući lokalitete Felix Romuliana i Timacum Minus i Arheo-etno park u Ravni. Industrijski potencijal postoji u Zaječaru, Boljevcu i Knjaževcu.

-

Učešće programa:

-

Sufinansiranje:

-

Podrška Timočkom omladinskom centru: Rad u zajednici za dosezanje društveno isključenih osoba

Socijalna kohezija

Zaječar

Zaječarski okrug

Unapređenje sistema socijalne zaštite kroz izradu i usvajanje strateškog dokumenta i omogućavanje boljeg pristupa sistemu za oko 100 teško dostupnih marginalizovanih građana i građanki kroz pilotiranje inovativnog terenskog rada, koji podrazumeva obuku i formiranje tima od 20 terenskih radnika.

29.967 evra

Učešće programa:

29.967 evra

Sufinansiranje:

-

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Onix-tekstil d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Žabari

Braničevski okrug

Preduzeće za proizvodnju tekstila (HTZ opreme) planira nabavku mašine za šivenje kako bi proširilo asortiman proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojećih 17. Aktivnost DOP predviđa opremanje vrtića u ruralnom području.

51.146 evra

Učešće programa:

43.344 evra

Sufinansiranje:

7.802 evra

Rekonstrukcija ambulante u naselju Krepoljin

Lokalna infrastruktura

Žagubica

Braničevski okrug

Rekonstrukcija ambulante u naselju Krepoljin u opštini Žagubica, koja pored primarne nege pruža i lečenje obolelih od kovida-19 te tako obavlja više od 18.000 pregleda godišnje, a među pregledanima ima oko 2.000 dece.

222.690 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

43.318 evra

Podrška Opštini Žitorađa: Pilotiranje usluge ličnog pratioca deteta

Socijalna kohezija

Žitorađa

Toplički okrug

Unapređenje pristupa obrazovanju i bolja podrška u učenju deci sa invaliditetom, uz uspostavljanje usluge socijalne zaštite ličnog pratioca deteta, kroz organizovanje akreditovane obuke za lične pratioce, njihovo angažovanje i pružanje usluge.

23.755 evra

Učešće programa:

21.057 evra

Sufinansiranje:

2.698 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Miloš Stajković PR Proizvodnja građevinske stolarije Stajkom

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Žitorađa

Toplički okrug

Preduzeće za proizvodnju stolarije planira da nabavi vertikalni formatizer i mašine za lajsne radi unapređenja i ubrzanja procesa proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju stolarije vrtiću u Žitorađi.

39.267 evra

Učešće programa:

32.456 evra

Sufinansiranje:

6.811 evra

Podrška veterinarskoj praksi - Veterinarska stanica V.S. Ervet d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Bogatić

Mačvanski okrug

Veterinarska stanica planira da nabavi pet novih mašina kako bi unapredila pružanje postojećih i uvela nove usluge. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojećih devet. Aktivnost DOP predviđa finansijsku podršku školskim, sportskim i verskim organizacijama u lokalnoj zajednici.

19.980 evra

Učešće programa:

15.893 evra

Sufinansiranje:

4.087 evra

Podrška Udruženju građana „Zlatiborski krug“: Partnerstvo u zajednici – rešenje za krizu

Socijalna kohezija

Čajetina

Zlatiborski okrug

Uspostavljanje sistemskog pristupa za pružanje podrške osobama sa smetnjama u razvoju, odnosno 32 dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, tokom pandemija i drugih kriznih situacija kroz unapređenje kapaciteta pružalaca usluga i unapređenje rada Dnevnog boravka za omladinu i decu sa invaliditetom uvođenjem onlajn servisa psihologa i uspostavljanjem servisa održivog volontiranja.

23.670 evra

Učešće programa:

23.670 evra

Sufinansiranje:

-

Rekonstrukcija i adaptacija zgrade Mesne zajednice u selu Supska

Lokalna infrastruktura

Ćuprija

Pomoravski okrug

Završetak rekonstrukcije zgrade Mesne zajednice u selu Supska, jednom od najvećih naselja u ćuprijskoj opštini, u cilju poboljšanja uslova za pružanje medicinskih usluga i organizovanja društvenih i kulturnih aktivnosti za 1.662 stanovnika, uključujući članove lokalnih šahovskih, kulturnih i umetničkih društava.

278.683 evra

Učešće programa:

157.822 evra

Sufinansiranje:

120.861 evra

Podrška Crvenom krstu Ćuprija: Preventivni zdravstveni pregledi seoskog stanovništva

Socijalna kohezija

Ćuprija

Pomoravski okrug

Unapređenje i ponovno uspostavljanje rada seoskih zdravstvenih ambulanti, prekinutih usled pandemije kovida-19, kao preduslova za obavljanje preventivnih pregleda za oko 2.000 stanovnika u selima, sa posebnim osvrtom na korisnike starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom.

14.316 evra

Učešće programa:

14.316 evra

Sufinansiranje:

-

Rekonstrukcija Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u selu Belotinac

Lokalna infrastruktura

Doljevac

Nišavski okrug

Rekonstrukcija Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u selu Belotinac, Doljevac, izgrađene 1955. godine i delimično rekonstruisane 2021. godine, kako bi se stvorili uslovi za učenje i rad za oko 190 đaka i 35 zaposlenih u školi.

305.011 evra

Učešće programa:

179.372 evra

Sufinansiranje:

125.639 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Nenad Nešić PR Radnja za proizvodnju prozora i vrata Aluming plast

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Doljevac

Nišavski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom plastike (plastifikacija metala i aluminijumskih materijala) planira da nabavi CNC glodalicu za obradu PVC-a i aluminijuma. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnoj školi ili vrtiću.

13.149 evra

Učešće programa:

10.851 evra

Sufinansiranje:

2.298 evra

Podrška Ambulanti za rehabilitaciju Equilibrium fizo

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kladovo

Borski okrug

Ambulanta za fizioterapiju i rehabilitaciju planira da nabavi dva aparata – jedan za šok-talase i jedan za TECAR terapiju. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donacije i besplatne usluge organizacijama osoba sa smetnjama u razvoju i besplatne terapijske vežbe za osobe obolele od postkovida.

16.812 evra

Učešće programa:

12.934 evra

Sufinansiranje:

3.878 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Ivan Jordačević PR Bravarska radnja Metal art-I Kostol

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Kladovo

Borski okrug

Preduzeće koje se bavi obradom metala planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) radi poboljšanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnom vrtiću, neophodne opreme i alata za baštu, ljuljaške, klackalice, vrteške i klupe za dečje igralište.

15.748 evra

Učešće programa:

12.590 evra

Sufinansiranje:

3.158 evra

Rekonstrukcija sportskog centra u Krupnju

Lokalna infrastruktura

Krupanj

Mačvanski okrug

Rekonstrukcija sportskog centra u Krupnju izgrađenog 1985. godine u okviru opštinskog sportskog kompleksa (2001 m2), radi poboljšanja uslova za sportsko-rekreativna i kulturna okupljanja i aktivnosti lokalnog stanovništva, uključujući preko 800 đaka obližnje osnovne škole, 1.600 aktivnih sportista, kao i sportske klubove i društva.

177.497 evra

Učešće programa:

147.784 evra

Sufinansiranje:

29.713 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Luli flex-2020 d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preševo

Pčinjski okrug

Preduzeće za proizvodnju nameštaja (dušeka) planira da nabavi mašinu za pakovanje dušeka, mašinu za izradu dekorativnog veza na dušecima i mašinu za obradu ivica dušeka, kako bi unapredilo proizvodnju. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donacije najugroženijim grupama stanovništva u lokalnoj zajednici.

44.961 evra

Učešće programa:

37.102 evra

Sufinansiranje:

7.859 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Denis Maslak PR Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo Araf Sjenica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Sjenica

Zlatiborski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom PVC stolarije, prozora i vrata planira nabavku kompleta od osam automatizovanih mašina za sečenje i obradu PVC-a i stakla. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju PVC stolarije preko humanitarne organizacije za najugroženije građane.

51.674 evra

Učešće programa:

36.296 evra

Sufinansiranje:

15.378 evra

Podršku preduzeću za proizvodnju građevinske stolarija - Samir Rožajac PR Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo Kristal-vek

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Sjenica

Zlatiborski okrug

Preduzeće za proizvodnju PVC i aluminijumske stolarije planira da nabavi dve mašine radi povećanja kapaciteta i unapređenja proizvodnih procesa. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća četiri. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda kao i finansijsku podršku udruženjima koja se bave ugroženim grupama stanovništva.

36.755 evra

Učešće programa:

30.332 evra

Sufinansiranje:

6.423 evra

Podrška veterinarskoj praksi - Veterinarska stanica Gari-vet

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Sjenica

Zlatiborski okrug

Veterinarska stanica planira da nabavi ultrazvuk, detektor metala i drugu opremu za sanitet i rad na terenu, kako bi se uvele nove usluge i unapredile postojeće. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojećih sedam. Aktivnost DOP predviđa finansijsku donaciju osnovnoj školi i fudbalskom klubu u Sjenici.

14.371 evra

Učešće programa:

11.858 evra

Sufinansiranje:

2.513 evra

Podrška Biznis inkubator centru Yumco: Povećanje konkurentnosti i održivosti MSP u Pčinjskom okrugu kroz energetsku efikasnost i unapređenje modela poslovanja

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Vranje

Pčinjski okrug

Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti, održivosti i otpornosti 20 MSP u Pčinjskom okrugu, uključujući startap kompanije u okviru inkubatora, kroz prilagođavanje na zelenu ekonomiju i inovativne prakse usmerene na održivost i otpornost.

41.298 evra

Učešće programa:

39.106 evra

Sufinansiranje:

2.192 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Melani sofa OM d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vranje

Pčinjski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom nameštaja planira da nabavi osam mašina za šivenje kako bi pokrenulo sopstveni proces za presvlake i zaokružilo proizvodni ciklus, te tako povećalo produktivnost i smanjilo troškove proizvodnje. Kao rezultat, biće otvoreno pet novih radnih mesta, uz postojećih deset. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja domovima za decu bez roditelja i za stara lica.

37.833 evra

Učešće programa:

29.102 evra

Sufinansiranje:

8.731 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Slađana Tasić PR Prerada i konzervisanje voća i povrća Valdoro

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vranje

Pčinjski okrug

Preduzeće koje se bavi preradom voća i povrća planira da nabavi tri mašine za pripremu i proizvodnju ajvara kako bi unapredilo kvalitet proizvoda i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju klupa u parku, opreme za dečje igralište i sadnju deset stabala u lokalnom javnom parku.

21.549 evra

Učešće programa:

17.239 evra

Sufinansiranje:

4.310 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Zlatanović stil d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vranje

Pčinjski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom nameštaja po meri planira da nabavi mašinu za sečenje drveta sa kompjuterskom numeričkom kontrolom (CNC) i bušilicu radi poboljšanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja lokalnoj školi ili ustanovi socijalne zaštite.

27.047 evra

Učešće programa:

20.805 evra

Sufinansiranje:

6.242 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju kozmetike - Vana kozmetika d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Vranje

Pčinjski okrug

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom kozmetike planira da nabavi novu opremu u cilju unapređenja kvaliteta, efikasnosti i tehnologije proizvodnje primenom inovativnih rešenja za pakovanje. Kao rezultat investicije biće otvorena dva nova radna mesta. Aktivnost DOP predviđa donaciju kozmetičkih proizvoda sportskim i humanitarnim udruženjima.

28.205 evra

Učešće programa:

20.640 evra

Sufinansiranje:

7.565 evra