Opština Gadžin Han

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 71

Aktivnih preduzetnika - 371

5.889


Broj stanovnika
h-money

53.271


Prosečna zarada

325


Površina
Gadžin Han
svi-projekti

15

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

138.066 evra

113.874 evra

(Donatori 82%)

24.192 evra

(Sufinansiranje 18%)

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

46.343 evra

Učešće programa: 31.331 evra

Sufinansiranje: 15.012 evra

44.202 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Helen

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom zaštitne opreme za poznatog kupca. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku mašina za šivenje i druge opreme kako bi se unapredio kvalitet proizvoda i proširila proizvodnja. Odmah će biti otvorena četiri, a potom još šest novih radnih mesta. Aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će sprovoditi obuhvataju donaciju proizvoda lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.202 evra

29.190 evra

15.012 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

91.723 evra

Učešće programa: 82.543 evra

Sufinansiranje: 9.180 evra

28.767 evra

Arak tut - Čuvaj se

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.108 evra

1.108 evra

-

Biljem do samozapošljavanja

Fond za učešće građana (CIF 1)

Jačanje kapaciteta za samozapošljavanje u sektoru proizvodnje i prodaje lekovitog bilja u cilju poboljšanja kvaliteta života 60 ranjivih i marginalizovanih građana Opštine Gadžin Han

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.488 evra

17.458 evra

5.030 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

31.243 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Izrada glavnog projekta za unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave u Gadžinom Hanu

Izrada glavnog projekta

Izradom glavnog projekta za unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave u Gadžinom Hanu stvoriće se preduslovi za nužne građevinske radove.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.768 evra

4.266 evra

502 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Stvaranje preduslova za nove investicije i lokalni razvoj u Gadžinom Hanu kroz izradu planova detaljne regulacije - Industrijska zona „Zaplanjska Toponica“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.500 evra

4.950 evra

550 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Stvaranje preduslova za nove investicije i lokalni razvoj u Gadžinom Hanu kroz izradu planova detaljne regulacije - Industrijska zona „Jug“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.500 evra

7.650 evra

850 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

31.713 evra

Unapređenje efikasnosti lokalne Poreske uprave u Gadžinom Hanu

Lokalna poreska uprava

Angažovanje spoljnih saradnika koji će ažurirati evidenciju poreskih obveznika LSU u cilju povećanja izvora prihoda LSU i ostvarenja održivog nivoa budžetskih resursa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.706 evra

8.458 evra

2.248 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-