Opština Aranđelovac

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 483

Aktivnih preduzetnika - 1990

41.301


Broj stanovnika
h-money

64.296


Prosečna zarada

376


Površina
Aranđelovac
svi-projekti

5

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

72.030 evra

58.076 evra

(Donatori 81%)

13.954 evra

(Sufinansiranje 19%)

51.889 evra

Učešće programa: 40.935 evra

Sufinansiranje: 10.954 evra

-

CREST - Kulturni preporod za bogatiji turizam u Šumadiji: Stvaranje integrisane i inovativne regionalne turističke ponude

Integralni projekat

Partner na projektu: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Zavod za zaštitu kulturnog nasleđa Kragujevac, Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, Turistička organizacija Srbije (TOS)

Unapređenje regionalnog turizma u Aranđelovcu, Topoli, Kniću i Rači kroz značajna infrastrukturna unapređenja i digitalne integracije na ključnim istorijskim lokacijama. Projekat obuhvata izgradnju Posetilačko-obrazovnog centra „Pećina Risovača“ u Aranđelovcu, rekonstrukciju Kraljeve vinarije u Topoli, renoviranje Doma kulture u Boraču u Kniću i uređenje Petrovih dvora u Viševcu (Rača). Ove lokacije će biti opremljene naprednom tehnologijom, s ciljem poboljšanja turističke infrastrukture. Poseban akcenat stavlja se na obuku osoblja i razvoj novih turističkih proizvoda kako bi se obogatilo iskustvo posetilaca. Projekat ima za cilj privlačenje većeg broja turista i unapređenje lokalne ekonomije, što direktno utiče na 1.500 profesionalaca i od čega indirektno ima koristi više od 80.000 ljudi, čime se region transformiše u istaknutu turističku destinaciju. Ukupna vrednost projekta: €1.356.364; EU sredstva: €1.038.045; Sufinansiranje: €318.319.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

51.889 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Stefan Đorđević PR Proizvodnja odeće AR-tekstil

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (odeće) planira da nabavi sedam mašina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda vrtićima i ugroženim kategorijama stanovništva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.959 evra

12.708 evra

3.251 evra

Podrška otorinolaringološkoj ordinaciji ORL medicus plus

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Otorinolaringološka ordinacija planira da nabavi ORL dijagnostičku opremu (ORL – otomikroskopski fleksibilni endoskop) radi povećanja efikasnosti, poboljšanja kvaliteta usluga, konkurentnosti i smanjenja troškova. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa pregled sluha za 100 dece predškolskog uzrasta i neophodnu podršku ugroženim grupama, uključujući i stipendiju za medicinsku specijalizaciju za nove lekare.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

35.930 evra

28.227 evra

7.703 evra

-

20.141 evra

Učešće programa: 17.141 evra

Sufinansiranje: 3.000 evra

-
20.141 evra

Izrada plana detaljne regulacije kompleksa spomenika prirode pećina Risovača

PDR

Planom detaljne regulacije za pećinu Risovača omogućiće se valorizacija potencijala ove lokacije, definisaće se planski osnov za zaštitu, razvoj, predstavljanje i rekonstrukciju prirodnog i kulturnog nasleđa. Na taj način doprineće se stvaranju povoljnih ekonomskih uslova za privlačenje investicija u oblasti turizma u Aranđelovcu i Šumadijskom okrugu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.000 evra

15.000 evra

3.000 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-