Opština Ćićevac

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 79

Aktivnih preduzetnika - 309

7.917


Broj stanovnika
h-money

56.135


Prosečna zarada

124


Površina
Ćićevac
svi-projekti

4

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

134.228 evra

113.987 evra

(Donatori 85%)

20.241 evra

(Sufinansiranje 15%)

119.462 evra

Učešće programa: 101.846 evra

Sufinansiranje: 17.616 evra

-
-
119.462 evra

Rekonstrukcija multifunkcionalnog igrališta u Ćićevcu

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija multifunkcionalnog igrališta (1.380 m2) u centru Ćićevca u cilju poboljšanja uslova za održavanje opštinskih kulturnih i sportskih dešavanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

91.372 evra

76.565 evra

14.807 evra

Podrška Opštini Ćićevac: Unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika ruralnog dela opštine Ćićevac

Socijalna kohezija

Unapređenje zdravstvene zaštite za preko 8.000 stanovnika seoskog dela opštine Ćićevac kroz obnovu i ponovno otvaranje organizacionih jedinica Doma zdravlja Ćićevac u Stalaću, Pločniku, Braljini i Trubarevu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.090 evra

25.281 evra

2.809 evra

14.766 evra

Učešće programa: 12.141 evra

Sufinansiranje: 2.625 evra

12.625 evra

Podrška preduzetniku u oblasti obrade drveta Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća, Stalać

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (proizvodnjom pčelarske opreme) nabaviće stolarsku opremu (višelisni cikular, glodalicu i dr.) kako bi poboljšalo sigurnost i povećalo produktivnost. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još jednog u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija informatičke i sportske opreme lokalnoj seoskoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.625 evra

10.000 evra

2.625 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-