Grad Novi Pazar

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1333

Aktivnih preduzetnika - 4177

106.663


Broj stanovnika
h-money

55.363


Prosečna zarada

742


Površina
Novi Pazar
svi-projekti

104

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

3.984.709 evra

3.274.578 evra

(Donatori 82%)

710.131 evra

(Sufinansiranje 18%)

934.864 evra

Učešće programa: 701.429 evra

Sufinansiranje: 233.436 evra

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara bavi se urbanim područjem sa izuzetnim kulturnim identitetom i tradicijom. Centralna gradska zona predstavlja jedinstvenu urbanu strukturu i kulturno-istorijsko nasleđe. Mnogi delovi grada su pogođeni poplavama, nedostatkom tretmana otpadnih voda i druge infrastrukture, kao i nekontrolisanom izgradnjom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

899.537 evra

Podrška Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja: Jačanje i povećanje konkurentnosti mlekara u jugozapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i tržišnog potencijala 15 mlekara iz jugozapadne Srbije, iz Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške, kroz optimizovanu marketinšku strategiju i unapređenje kvaliteta proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.690 evra

42.690 evra

-

Podrška Centru NIT: Razvijanje mogućnosti za IT MSP u jugozapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je povećanje tržišnog udela 24 IT MSP u jugozapadnoj Srbiji, kao i njihove sposobnosti da predstave svoje proizvode domaćim i stranim klijentima, kao i potencijalnim investitorima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.175 evra

30.175 evra

-

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Unico sofa d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju nameštaja planira da nabavi CNC sisteme za sečenje tkanine i dvoiglene stubove za izradu ukrasnih šavova kako bi se automatizovao proces krojenja, što će doprineti povećanju proizvodnih kapaciteta. Kao rezultat, biće otvorena četiri nova radna mesta uz postojeće 81. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja za sobu za roditelje dece sa posebnim potrebama u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

66.589 evra

30.960 evra

35.629 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Hareme d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila (odeće) planira nabavku opreme za šivenje radi unapređenja proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta uz postojećih 36. Aktivnost DOP predviđa stipendiranje dva studenta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.968 evra

31.166 evra

7.802 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja -Tade-CNCcut d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje proizvodi nameštaj planira da nabavi automatski horizontalni formatizer formata 3,2 x 3,5 m kako bi povećalo kvantitet i kvalitet proizvodnje, produktivnost i efikasnost. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja za socijalni smeštaj (kuće i stanove) ugroženih grupa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

84.211 evra

43.344 evra

40.867 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Zumreta Numanović PR Proizvodnja odeće Zaher

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom tekstila planira da nabavi osam mašina kako bi povećalo proizvodne kapacitete i uvelo nove proizvode. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda i finansijsku podršku udruženju za pomoć deci sa smetnjama u razvoju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.705 evra

24.473 evra

6.232 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Aladin Ramović preduzetnik Proizvodnja sokova Campi

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje proizvodi hranu (sokove) planira da nabavi hladnjaču i mašinu za pakovanje kako bi unapredilo proizvodnju i omogućilo transport proizvoda u inostranstvo. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa pružanje podrške lokalnim poljoprivrednim proizvođačima donacijom semena i poljoprivrednog materijala.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

64.236 evra

43.344 evra

20.892 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Faris Zogić PR Proizvodnja zavesa Farazo

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom zavesa planira da nabavi liniju za automatsko sečenje kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju zavesa bolnici u Novom Pazaru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.075 evra

13.135 evra

3.940 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstila - Faris Rašljanin preduzetnik Dovršavanje tekstila Brothers EMB

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom tekstila (odeće) planira nabavku mašine za vez radi unapređenja obrade tekstila. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa čišćenje lokalne reke i jezera, finansijsku donaciju lokalnoj organizaciji osoba sa oštećenim vidom i donaciju šivaćih mašina lokalnoj srednjoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.789 evra

35.408 evra

9.381 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Ordinacija opšte dentalne medicine Dr Fikreta Avdić

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Stomatološka ordinacija planira da nabavi novu stomatološku stolicu sa pratećom opremom kako bi unapredila kvalitet i efikasnost usluga. Kao rezultat, pored vlasnicinog, biće otvorena dva nova radna mesta, od toga jedno za stomatologa. Aktivnost DOP predviđa pružanje stomatoloških usluga za različite ugrožene kategorije i stipendiranje jednog studenta.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.944 evra

20.743 evra

5.201 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Agencija za dizajn Ink architectural studio

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Projektni biro planira da nabavi IT opremu u cilju povećanja nivoa konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa osmišljavanje, kreiranje i sprovođenje kampanje posvećene ekologiji i reciklaži u Novom Pazaru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.552 evra

12.332 evra

3.220 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Agencija za dizajn Plume architectural studio

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Dizajnerska agencija planira da nabavi desktop, laptop i digitalnu mašinu za sečenje kako bi povećala efikasnost, produktivnost i spektar usluga i bila konkurentna u oblasti grafičkog dizajna i ambalaže. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa organizovanje kampanje za prevenciju gojaznosti i upotrebe duvanskih proizvoda u saradnji sa Kancelarijom za mlade, sportskom ustanovom i Domom zdravlja Novi Pazar.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.026 evra

11.558 evra

3.468 evra

Podrška preduzeću za arhitektonske i inženjerske usluge - Projekt M

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za izradu projektno-tehničke dokumentacije za stambene i poslovne zgrade i proizvodne hale planira da nabavi hardver i softver, novi desktop i laptop računar, CAD softver sa cloud podrškom u cilju povećanja mobilnosti i produktivnosti i poboljšanja asortimana i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa projektovanje objekata javne namene, kao i pokretanje inicijativa i aktivnosti za smanjivanje prepreka osobama sa invaliditetom, koje treba da budu predstavljene nadležnim lokalnim vlastima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.491 evra

12.249 evra

3.243 evra

Izgradnja regionalnog Smart centra u Novom Pazaru – faza 2

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Projekat završetka izgradnje Smart City Centra, površine 1.050 metara kvadratnih, za IT industriju uz opremanje 180 radnih mesta i održavanje obuka.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

408.085 evra

321.344 evra

86.741 evra

35.328 evra

Podrška Gradu Novom Pazaru: Porodično savetovanje

Socijalna kohezija

Efikasnija prevencija problema u mentalnom zdravlju za oko 300 osoba koje su žrtve nasilja u porodici uz bolju integraciju kroz pružanje psihosocijalne i terapijske podrške i uspostavljanje porodičnog savetovališta u Centru za socijalni rad u saradnji sa organizacijama civilnog društva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

35.328 evra

28.508 evra

6.820 evra

715.129 evra

Učešće programa: 540.014 evra

Sufinansiranje: 175.115 evra

597.232 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - Balta NP

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće proizvodi nameštaj i delove za nameštaj po meri, koje stolari koriste za proizvodnju gotovih proizvoda. Proizvodi se delom prodaju u maloprodajnom objektu, a delom pružanjem neposrednih usluga klijentima. Bespovratna pomoć će se iskoristiti za nabavku CNC mašine za obradu drveta u cilju povećanja produktivnosti, širenja proizvodnih kapaciteta i otvaranja tri nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju nameštaja za opremanje lokalne gimnazije, vrtića i doma učenika i studenata, čime će se poboljšati uslovi života i rada dece i studenata.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

54.000 evra

30.000 evra

24.000 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Code 72

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom dečje odeće, bespovratnu pomoć će iskoristiti za nabavku opreme za štampanje na tekstilu u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta. Ovo će dovesti do otvaranja dva radna mesta odmah, a potom i još četiri. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati obezbeđivanje prilika za praksu, koje će đacima lokalnih škola omogućiti sticanje praktičnog iskustva i znanja, kao i donaciju proizvoda lokalnoj zdravstvenoj instituciji koja se stara o deci sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.875 evra

10.867 evra

3.008 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Verna 2017

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom muških i ženskih farmerica. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku mašina za šivenje i rezanje tekstila u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i proširenja asortimana proizvoda, što će za posledicu imati otvaranje odmah tri, a potom još četiri nova radna mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda lokalnim NVO koje se staraju o starim i ugroženim licima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.600 evra

20.000 evra

7.600 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Baria

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom i prodajom tapaciranog nameštaja - uglavnom raznih vrsta kreveta. Bespovratna pomoć biti iskorišćena za nabavku mašina za obradu drveta u cilju povećanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda, kao i otvaranja tri nova radna mesta odmah i još deset naknadno. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju kreveta samohranim majkama u koordinaciji sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.732 evra

12.900 evra

5.832 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Kora h k’o leb

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom kora i smrznutih podloga za picu. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku opreme za proizvodnju lisnatog testa u cilju značajnog povećanja proizvodnih kapaciteta. Ovo će omogućiti otvaranje dva nova radna mesta odmah, kao i još jednog naknadno. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati finansijske donacije raznim korisnicima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.880 evra

20.000 evra

8.880 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju odeće - His-Exact d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom muških i ženskih farmerica. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za kupovinu opreme koja će dovesti do poboljšanja kvaliteta gotovih proizvoda i otvaranja tri, a potom još šest novih radnih mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati finansijske donacije socijalno ugroženim porodicama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.340 evra

19.700 evra

5.640 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Tamtam Kids

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom dečje pamučne odeće. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku nove mašine za rezanje i šivenje odeće, koja će doprineti modernizaciji proizvodnog procesa i povećati produktivnost. Ovo će dovesti do otvaranja dva radna mesta odmah, a potom još četiri. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju dečje odeće najtalentovanijim učenicima u Novom Pazaru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.114 evra

15.950 evra

4.164 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja - A la Turka

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom nameštaja. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za kupovinu CNC horizontalnog formatizera u cilju smanjenja proizvodnih troškova, povećanja proizvodnje i otvaranja jednog odmah, kao i još dva nova radna mesta u dužem roku. Preduzetnik će podržati lokalno Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, kojem će u okviru svojih aktivnosti društveno odgovornog poslovanja pokloniti nameštaj za nove prostorije. Doniraće mu preko potrebne ormare i stolove za decu i njihove roditelje koji tamo borave, a planirane su i finansijske donacije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.800 evra

13.440 evra

3.360 evra

Podrška regionalnoj razvojnog agenciji SEDA: Digitalni marketing - nove perspektive

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat se sastoji od dva povezana skupa aktivnosti. Prvi uključuje podršku MSP u smislu pružanja tehničke podrške u digitalnom marketingu (izrada veb-prezentacija i logotipa, prisutnost na društvenim mrežama i sl.) i izgradnje kapaciteta MSP za održavanje veb-prezentacija i naloga na društvenim mrežama. Drugi niz aktivnosti uključuje unapređenje kapaciteta RAR za pružanje profesionalnih usluga i praćenje napretka u aktivnostima važnim za digitalni marketing i brendiranje, pošto je uvođenje nove usluge u skladu sa potrebama MSP u regionu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.658 evra

29.658 evra

-

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstilnih proizvoda Miza Line d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju tekstila (rublja) nabaviće različite automatizovane mašine za šivenje, što će za rezultat imati povećanje proizvodnih kapaciteta, kvaliteta proizvoda i rast prihoda. U proizvodnji je trenutno zaposleno oko 130 radnika, a investicija će doprineti otvaranju deset novih radnih mesta odmah i još 18 u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je finansijska podrška regionalnim sportskim događajima, kao i mesečna finansijska podrška i renoviranje prostora Udruženja psihologa u Novom Pazaru, koje radi sa autističnom decom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

46.992 evra

30.000 evra

16.992 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda Atko 2

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda (mesnih proizvoda) nabaviće sistem za hlađenje većeg broja prostorija, što će za rezultat imati brže puštanje u rad i korišćenje novoizgrađenog pogona za preradu mesa, novo zapošljavanje i veću konkurentnost. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija sopstvenih proizvoda finansijski ugroženim porodicama i u druge humanitarne svrhe.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.186 evra

21.649 evra

5.537 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji proizvoda od plastike i papira Viner Plast Group

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju proizvoda od plastike (ALU i PVC vrata i prozora) nabaviće računarsku numerički upravljanu (CNC) opremu i tri manja dela opreme da bi povećalo ukupnu efikasnost i prihode. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a investicija će doprineti otvaranju četiri nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija stolarije socijalno ugroženim porodicama u Novom Pazaru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.456 evra

26.655 evra

6.801 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstilnih proizvoda Select-Jeans d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Tekstilno mikro preduzeće (proizvodnja džinsa) nabaviće novu opremu za šivenje, što će dovesti do povećanja produktivnosti, poboljšanja kvaliteta proizvoda i generalnog pomaka u tehnologiji proizvodnje. U proizvodnji su trenutno zaposlena tri radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je podrška za decu sa smetnjama u razvoju putem organizacije modnog događaja na kome će deca promovisati 20 kompleta odeće, koje će zadržati kao donaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

34.522 evra

27.712 evra

6.810 evra

Podrška preduzeću za obradu metala Alu Forma Line d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za proizvodnju proizvoda od metala (stolarije) nabaviće tri mašine - mašinu za sečenje, varilicu i računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu za čišćenje - kako bi povećalo kapacitet i započelo sa proizvodnjom dva nova proizvoda, garažnih vrata i izloga. U proizvodnji su trenutno zaposlena četiri radnika, dok će otvaranje novih radnih mesta biti značajno, uz četiri nova radna mesta koja će biti otvorena odmah i još deset u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je finansijska podrška socijalno ugroženim porodicama preko Udruženja građana u Novom Pazaru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

91.452 evra

60.393 evra

31.059 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju tekstilnih proizvoda Ara Top Hill d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju tekstila (teksas platna) nabaviće ploter sa pratećim softverom i dve mašine za vez kako bi povećalo produktivnost i kvalitet proizvoda. U proizvodnji je trenutno zaposleno sedam radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija sopstvenih proizvoda Humanitarnom društvu „Merhamet Sandžak“, namenjena porodicama u stanju socijalne potrebe.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.208 evra

22.617 evra

5.591 evra

Podrška preduzeću za obradu metala ECCO-Product 2006 d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za proizvodnju proizvoda od metala (delovi za tapacirani nameštaj) nabaviće modernu računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu, mašinu za zavarivanje i opremu za farbanje da bi povećalo produktivnost i kvalitet proizvoda i doprinelo zaštiti životne sredine uvođenjem ekoloških procesa. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, dva nova radna mesta biće odmah otvorena, a još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija školskog inventara osnovnoj školi u selu Bele Vode kod Novog Pazara.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

36.298 evra

29.035 evra

7.263 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji nameštaja Fabrika nameštaja Aljković

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta i izradom nameštaja nabaviće CNC mašinu i kanter mašinu sa pratećom opremom u cilju ostvarivanja kompletnog samostalnog procesa, a time proširenja proizvodnih kapaciteta, poboljšanja kvaliteta proizvoda i ostvarivanja većih prihoda. Ovo će za rezultat imati otvaranje dva radna mesta odmah, a još tri u periodu od tri godine. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će obuhvatati donaciju nameštaja Specijalnoj dečjoj bolnici u Novom Pazaru, u kojoj se leče deca iz čitave Srbije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

41.305 evra

29.774 evra

11.531 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće Medina Ramović PR Krojačka radnja Belluno

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom odevnih predmeta od tekstila nabaviće ploter (štampač) za tekstil i omogućiti paspulirano džepno šivenje kako bi se povećala produktivnost i otvorila tri radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja koje će obuhvatati donaciju majica ranjivim grupama, deci, a putem Udruženja građana „Otvorena ruka“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.814 evra

18.246 evra

4.568 evra

74.136 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Geografski informacioni sistem kao alat za unapređenje konkurentnosti

Uvođenje i razvoj GIS-a

Susedne LS u Raškom okrugu - Novi Pazar kao nosilac GIS-a i Tutin - imaju zajedničke probleme koji se tiču prostornih pitanja, a uz to, u Novom Pazaru nedostaje katastar podzemnih instalacija a u Tutinu ažurirana baza prostornih podataka. Projekat je zato usmeren na unapređenje postojećeg i uspostavljanje integrisanog GIS-a za dve opštine, dok će analiza prostornih i drugih podataka i izrada specijalizovanih aplikacija omogućiti bolje upravljanje postojećim resursima i njihovu promociju sa ciljem privlačenja investicija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.995 evra

61.045 evra

10.950 evra

43.761 evra

Inkluzivna zaštita nematerijalne baštine - most između kultura

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje „Nova vizija“ Prijepolje

Partner na projektu: Udruženje „Ženska inicijativa Priboj“, Nacionalna biblioteka „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Ustanova kulture Sjenica, Narodna biblioteka „Dr Ejup Mušović“ Tutin

Unapređenje nivoa saradnje i poverenja između srpske i bošnjačke zajednice promovisanjem i zaštitom nematerijalne kulturne baštine u regionu. Pored toga će posredstvom dijaloga i međusektorske saradnje nadležnih regionalnih aktera i stručnjaka na nacionalnom nivou biti sačinjeni inkluzivni i integrativni instrumenti za unapređenje saradnje dveju zajednica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.795 evra

5.541 evra

254 evra

Unapređenje života i potreba osoba sa invaliditetom - Živimo sa vama

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Društvo paraplegičara Novi Pazar

Unapređenje uslova života osoba sa invaliditetom (OSI) povećanjem njihove mobilnosti pružanjem usluga popravke i održavanja postojećih ortopedskih i pomagala za mobilnost i organizovanjem okruglih stolova i radionica o pitanjima koja utiču na OSI. U okviru projekta će takođe biti ojačana svest o tim pitanjima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.076 evra

12.952 evra

1.124 evra

Inkluzivna akademija

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje psihologa Novi Pazar

Partner na projektu: Udruženje građana „Аurđevdan“ Bela Palanka

Doprinos povećanoj zapošljivosti ugroženih kategorija stanovništva (mladih sa invaliditetom, Roma i Romkinja) u Novom Pazaru i Beloj Palanki, jačanjem znanja i veština radne snage, unapređenjem socijalne inkluzije ciljnih grupa i stvaranjem prilika da poboljšaju svoj standard života.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.065 evra

14.914 evra

4.151 evra

Ravnopravnost, različitost i dijalog u lokalnoj zajednici

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Doprinos inkluziji bošnjačke manjine unapređenjem zastupanja njenih potreba i bolje realizacije njenih prava. Razvoj lokalnih politika za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i obezbeđivanje njihove delotvornosti u lokalnim zajednicama poboljšanjem postojećeg okvira i podrškom institucijama koje se bave zaštitom manjinskih prava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.825 evra

4.825 evra

-

811.472 evra

Učešće programa: 753.611 evra

Sufinansiranje: 57.861 evra

54.132 evra

Proizvodnja odevnih predmeta

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja opreme za bebe, platnene ogradice za krevetac, posteljine, trenerke za decu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.587 evra

9.587 evra

-

Računarsko programiranje

Samozapošljavanje mladih

Programiranje, izrada veb-sajtova, aplikacija, mreža, formiranje IT haba

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.932 evra

9.932 evra

-

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Samozapošljavanje mladih

Prerada čaja i kafe koja će obuhvatiti prženje kafe, mlevenje i pakovanje za dalju distribuciju i prodaju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.500 evra

4.500 evra

-

Podrška inkluzivnim procesima -unapređenje zdravstvenih i higijenskih uslova u selu Blaževo

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zdravstvo: Doprinos razvoju pozitivnih higijenskih praksi u romskoj zajednici kroz aktivnosti koje će se sprovoditi u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravlje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.442 evra

9.442 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Primarna besplatna pravna pomoć i usluge pružanja pomoći u Novom Pazaru i Tutinu

Fond za učešće građana (CIF 2)

Doprinos ostvarivanju prava ranjivih grupa iz Novog Pazara, Tutina i okoline putem pružanja besplatne pravne pomoći i kroz organizaciju aktivnosti podrške marginalizovanim građanima

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.500 evra

13.941 evra

1.559 evra

619.310 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Studija izvodljivosti i planska dokumentacija za planinu Golija

Projekat Golija

Projekat će biti razvijen u partnerstvu sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i lokalnim samoupravama i podrazumeva izradu plana detaljne regulacije za infrastrukturne koridore, pripremu modela za upravljanje Golijom kao i aktivnosti koje treba da doprinesu unapređenju znanja o upravljanju destinacijama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.000 evra

27.000 evra

-

Podrška klasterima - „Cipele iz Srbije“, klaster proizvođača obuće iz Novog Pazara

Podrška klasterima

U okviru projekta razviće se i primenjivati novi i inovativni procesi modeliranja u proizvodnji obuće, a takođe i razviti i plasirati novodizajnirana obuća četiri preduzeća, člana klastera.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

40.420 evra

36.378 evra

4.042 evra

Izrada glavnog projekta za izgradnju crpne stanice i usisno-potisnog voda „Paričko brdo“

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za izgradnju crpne stanice i usisno-potisnog voda „Paričko brdo“ ima za cilj da rastereti centralni vodovod (za 65 l/s), smanji gubitke i troškove održavanja i poboljša snabdevanje građana Novog Pazara vodom za piće.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.750 evra

22.275 evra

2.475 evra

Izrada glavnog projekta za sanaciju gradske deponije Golo brdo

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za rehabilitaciju deponije Golo brdo omogućiće stvaranje deponije koja zadovoljava standarde Evropske unije, što će pak doprineti očuvanju prirodnih i poljoprivrednih resursa i unapređenju kvaliteta života svih stanovnika regiona.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.801 evra

24.870 evra

2.931 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Novom Pazaru

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.000 evra

15.000 evra

5.000 evra

Frizerski i kozmetički salon

Žensko preduzetništvo

Frizerski i kozmetički salon

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.947 evra

9.947 evra

-

Delatnosti restorana

Žensko preduzetništvo

Delatnosti restorana

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.997 evra

9.997 evra

-

Uvođenje sistema bezbednosti hrane (HACCP) u kompaniju „Enco“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija savetodavnu pomoć za implementaciju standarda i sertifikaciono telo za sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.576 evra

4.576 evra

-

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u kompaniju „Eloxal“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija savetodavnu pomoć za implementaciju standarda i sertifikaciono telo za sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.946 evra

2.946 evra

-

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u kompaniju „Nova DPI“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija savetodavnu pomoć za implementaciju standarda i sertifikaciono telo za sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.946 evra

2.946 evra

-

Resertifikacija sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u kompaniji „Dasa nameštaj“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija sertifikaciono telo za resertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.946 evra

2.946 evra

-

Uvođenje standarda proizvodnje i pripreme hrane u skladu sa islamskim verskim običajima (HALAL) u kompaniju „Polet“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija savetodavnu pomoć za implementaciju standarda i agenciju za HALAL sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.712 evra

4.712 evra

-

Proizvodnja odeće

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Proizvodnja odeće. Podrška preduzeću „Solo International“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.246 evra

19.046 evra

7.200 evra

Proizvodnja odeće

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Proizvodnja odeće. Podrška preduzeću „Boomerang Kids“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.979 evra

14.479 evra

4.500 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Radovi na zaštiti od erozije na obalama reke Raške

Zaštita od erozije

Tehnički, biotehnički i biološki radovi za zaštitu od erozije toka reke Raške

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

250.000 evra

250.000 evra

-

Podrška klasterima - „Pešter agroklaster“; transformacija tradicionalnog mlečnog proizvoda kajmaka u moderni regionalni proizvod

Podrška klasterima

Projekat unapređenja kapaciteta članova klastera da proizvode i plasiraju kajmak za lokalna/regionalna tržišta putem standardizacije tradicionalnih recepata, starih vekovima, i njihovo usvajanje u modernoj proizvodnji industrijskih razmera

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.140 evra

39.700 evra

4.440 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji Stočarstvo

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Podrška Udruženju „Pešter food“ - Nabavka opreme za obradu mleka ojačaće asortiman proizvoda mlekarskog udruženja koje broji 15 članova

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.140 evra

39.700 evra

4.440 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji Stočarstvo

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Podrška Međuopštinskom udruženju poljoprivrednih proizvođača - Nabavka poljoprivredne mehanizacije za proizvodnju stočne hrane, unaprediće proizvodne kapacitete međuopštinskog udruženja koje broji 1.104 člana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.289 evra

36.005 evra

9.284 evra

138.030 evra

Uspostavljanje GIS-a

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Cilj projekta je da iskoristi GIS za valorizaciju kulturne baštine radi unapređenja turizma kao i da iskoristi postojeću opremu i mapira prirodne resurse radi privlačenja ulaganja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

111.690 evra

99.700 evra

11.990 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

1.523.243 evra

Učešće programa: 1.279.524 evra

Sufinansiranje: 243.719 evra

166.715 evra

Uspostavljanje savetodavne službe za građane (CAS) u Novom Pazaru

Opštinsko upravljanje

Kancelarija savetodavne službe za građane je uspostavljena i potpuno operativna u pružanju pomoći u dobijanju lične karte, obezbeđivanju socijalnih davanja, pitanja rada i nezaposlenosti i pristupa zdravstvenim uslugama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.890 evra

32.668 evra

6.222 evra

Savetodavne usluge za građane

Opštinsko upravljanje

Kancelarija savetodavne službe za građane je uspostavljena i potpuno operativna u pružanju pomoći u dobijanju ličnih dokumenata, obezbeđivanju socijalnih davanja, pitanja rada i nezaposlenosti i pristupa zdravstvenim uslugama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.297 evra

9.489 evra

1.808 evra

Preduzeće za pružanje knjigovodstvenih usluga i izradu i distribuciju promotivnog materijala

Žensko preduzetništvo

Preduzeće za pružanje knjigovodstvenih usluga i izradu i distribuciju promotivnog materijala

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.800 evra

3.192 evra

608 evra

Ruka pod ruku sa modernim vremenima

Fond za učešće građana (CIF)

Unapređenje kvaliteta života starih lica kroz osnivanje kluba za stara lica u okviru 5. mesne zajednice i unapređenje rada 5. mesne zajednice prilagođavanjem radnog prostora

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.258 evra

13.657 evra

2.601 evra

Sticanje znanja zajedno

Fond za učešće građana (CIF)

Podrška integraciji romske dece u obrazovni sistem pružajući im dodatno obrazovanje i aktivnosti tokom vikenda

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.862 evra

15.004 evra

2.858 evra

Mladi za mlade

Fond za učešće građana (CIF)

Jačanje mladih u društvenom aktivizmu, interkulturalnom dijalogu i društvenim mrežama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.420 evra

10.433 evra

1.987 evra

Humanitarna radionica-servisiranje ortopedskih pomagala

Fond za učešće građana (CIF)

Otvaranje besplatnog centra za servisiranje ortopedskih pomagala za osobe sa paraplegijom i kvadriplegijom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.060 evra

5.090 evra

970 evra

Obnova sportske i turističke destinacije Borići

Fond za učešće građana (CIF)

Čišćenje i rekonstrukcija najpopularnijeg izletišta Novopazaraca - „Borići“ sa rekonstrukcijom stare trim-staze unutar lokacije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.231 evra

8.594 evra

1.637 evra

Uključivanje građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici

Fond za učešće građana (CIF)

Uključivanje građana u procese odlučivanja u lokalnoj zajednici kroz organizovanje javnih rasprava i opremanje mesnih kancelarija za zajednice

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.843 evra

9.108 evra

1.735 evra

Izgradnja ogradnog zida i sređivanje školskog dvorišta

Fond za učešće građana (CIF)

Ograđivanje i sređivanje školskog dvorišta kako bi se školi obezbedio prostor za rehabilitaciju dece sa posebnim potrebama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.067 evra

8.456 evra

1.611 evra

Romi u Novom Pazaru: od socijalne izolacije do integracije

Fond za učešće građana (CIF)

Doprinos rešavanju hitnih infrastrukturnih pitanja (bez tekuće vode i struje) u romskom naselju u naselju Blaževo kod Novog Pazara kroz kampanju i izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.633 evra

4.732 evra

901 evra

Nabavka uređaja za pronalaženje vode

Fond za učešće građana (CIF)

Povećanje sposobnosti regionalnih aktera da identifikuju vodne resurse razvojem tehničkih i tehnoloških kapaciteta za istraživanje voda. Projekti su uključivali obuku i nabavku seizmografa za pronalaženje vode

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.042 evra

5.915 evra

1.127 evra

Učenje od prirode

Fond za učešće građana (CIF)

Čišćenje terena i izgradnja učionice i izletišta u Parku prirode Golija, u cilju obezbeđivanja mesta za organizovanje radionica na otvorenom za decu i mlade aktiviste na temu zaštite životne sredine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.504 evra

7.983 evra

1.521 evra

Rodna ravnopravnost u službi razvoja

Rodna ravnopravnost

Pružanje podrške uspostavljanju i unapređenju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u Jugozapadnoj Srbiji i Topličkom okrugu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.657 evra

2.232 evra

425 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

295.452 evra

Uspostavljanje šaltera Gradske uprave u mesnim zajednicama

Opštinsko upravljanje

Uspostavljanje šaltera Gradske uprave u mesnim zajednicama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

Obezbeđenje geodetskih instrumenata za snimanje sa GPS integracijom

Planiranje razvoja

Obezbeđenje geodetskih instrumenata za snimanje sa GPS integracijom

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

Plan detaljne regulacije za Staru Čaršiju

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za Staru Čaršijau

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.000 evra

12.600 evra

2.400 evra

Projekat socijalnog stanovanja Blaževo - Vodovod

Planiranje razvoja

Nakon izrade glavnog projekta, projekat je podržao izgradnju vodovoda do naselja Blaževo, sa oko 50 domaćinstava domicilnih Roma i interno raseljenih lica sa Kosova.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

178.486 evra

149.928 evra

28.558 evra

Osnivanje Centra za razvoj poljoprivrede i operativni grant

Podrška klasterima

Podrška poljoprivredno-prehrambenim proizvođačima sa Pešterske visoravni da unaprede svoju konkurentnost tako što će ih osposobiti da povećaju proizvodnju, standardizuju svoje proizvode i ispune zahteve u pogledu bezbednosti hrane, čime se povećava njihov tržišni potencijal. Projekat je takođe doprineo unapređenju međuopštinskih institucionalnih i upravljačkih kapaciteta teritorije kroz uspostavljanje i razvoj novih instrumenata upravljanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

76.761 evra

64.479 evra

12.282 evra

724.059 evra

Renoviranje toplane u Gimnaziji Novi Pazar

Lokalna infrastruktura

Postavljanjem novog sistema grejanja poboljšani su uslovi obrazovanja za oko 1.300 učenika. U 2013. godini nije bilo skraćivanja časova, što je bila uobičajena pojava prethodnih godina, dok temperatura u učionicama dostiže 24 stepena Celzijusa, u odnosu na ranijih 15 stepeni. Samo u prvoj godini Gimnazija je u grejnoj sezoni uštedela oko pet miliona dinara. Susedna osnovna škola je takođe priključena na sistem, unapređujući tako uslove za učenje za još 1.200 učenika

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

109.365 evra

91.867 evra

17.498 evra

Završetak radova na postavljanju grejanja u sportskoj hali u Novom Pazaru

Lokalna infrastruktura

Završetak radova na postavljanju grejanja u sportskoj hali u Novom Pazaru

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

141.642 evra

118.979 evra

22.663 evra

Nabavka specijalnog vozila za JKP Vodovod i kanalizacija

Infrastrukturno opremanje

Nabavka specijalnog vozila za JKP Vodovod i kanalizacija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

169.824 evra

142.652 evra

27.172 evra

Podrška Novom Pazaru u izradi pet glavnih projekata -Tehnička dokumentacija za Dijagnostički centar, objekte za socijalno stanovanje, obdanište, i osnovnu školu u naselju Erozija

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnih projekat za 5 projekata: Centar za socijalni rad i zgrada socijalnog stanovanja, vrtić, škola, dijagnostički centar, infrastrukturna mreža za naselje Erozija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

141.642 evra

118.979 evra

22.663 evra

Izrada glavnog tehničkog projekta za protiverozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Tehnička dokumentacija

Izrada glavnog tehničkog projekta za anti-erozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

57.033 evra

47.908 evra

9.125 evra

Radovi na rekonstrukciji i opremanju Centra za osobe sa invaliditetom u Novom Pazaru

Lokalna infrastruktura

U prostorijama Dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim i razvojnim smetnjama postavljeni su sistemi grejanja i sanitarija. Postavljena je i profesionalna kuhinja i aparati, opremljena senzorna soba, uređeno i opremljeno igralište ispred Centra, nabavljen minibus

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.500 evra

23.100 evra

4.400 evra

Izrada glavnog tehničkog projekta za protiverozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim područjima i radovi na antierozionim objektima za regulaciju reke Raške

Infrastruktura

Izrada glavnog tehničkog projekta za anti-erozionu regulaciju sliva reke Raške sa definisanim erozionim površinama i radovi na antierozionim objektima za regulaciju sliva reke Raške

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

57.033 evra

47.908 evra

9.125 evra

Unapređenje stručnog obrazovanja za industrije tekstila, obuće i odeće u Novom Pazaru, Raškoj, Sjenici i Tutinu

Infrastrukturno opremanje

Unapređenje stručnog obrazovanja za industrije tekstila, obuće i odeće u Novom Pazaru, Raškoj, Sjenici i Tutinu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.020 evra

16.817 evra

3.203 evra

265.822 evra

Novopazarski način življenja

Brendiranje područja

Projekat je imao za cilj da širi svest o bogatoj kulturi Novog Pazara (njegovom interkulturalnom aspektu, „načinu življenja“, istorijskom kulturnom i kulinarskom nasleđu, lokalnim proizvodima) i predstavi ove poruke na zanimljive i motivišuće načine

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

221.690 evra

186.220 evra

35.470 evra

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Rodna ravnopravnost

Promocija rodne ravnopravnosti u jugozapadnoj Srbiji

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.477 evra

7.121 evra

1.356 evra

Brendiranje pešterskih proizvoda

Brendiranje područja

Izrađena analiza tržišta za sve poljoprivredne proizvode sa Peštera.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

35.655 evra

29.950 evra

5.705 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra