Opština Varvarin

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 128

Aktivnih preduzetnika - 700

14.314


Broj stanovnika
h-money

54.928


Prosečna zarada

249


Površina
Varvarin
svi-projekti

4

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

150.910 evra

123.118 evra

(Donatori 82%)

27.792 evra

(Sufinansiranje 18%)

114.915 evra

Učešće programa: 94.070 evra

Sufinansiranje: 20.845 evra

-
24.458 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju opreme - Slađan Mitrović PR Proizvodnja kotlova za centralno grejanje na čvrsto gorivo MS Term Bačina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom kotlova za centralno grejanje i kamina planira da nabavi presu za savijanje lima radi unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa izradu i donaciju metalne konstrukcije za plastenik, koji će se koristiti kao radna terapija za osobe sa invaliditetom u okviru Centra za osobe sa invaliditetom Kruševac.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.458 evra

20.124 evra

4.334 evra

90.457 evra

Izgradnja dečjeg igrališta u selu Bačina

Lokalna infrastruktura

Izgradnja prvog dečjeg igrališta u selu Bačina (2.022 stanovnika) u Varvarinu kako bi se stvorio povoljan ambijent za decu i porodice i smanjile negativne demografske tendencije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

90.457 evra

73.946 evra

16.511 evra

35.995 evra

Učešće programa: 29.048 evra

Sufinansiranje: 6.947 evra

33.854 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Kalem Gogi d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju hrane (prerada voća i povrća) nabaviće set mašina za pranje, selekciju, sečenje i kuvanje voća i povrća u cilju poboljšanja proizvodnje ajvara i džemova, što će za rezultat imati dalje širenje poslovanja, veću produktivnost i efikasnost. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija proizvoda preduzeća narodnoj kuhinji u Varvarinu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.854 evra

26.907 evra

6.947 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-