Opština Varvarin

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 128

Aktivnih preduzetnika - 700

14.314


Broj stanovnika
h-money

54.928


Prosečna zarada

249


Površina
Varvarin
svi-projekti

6

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

164.336 evra

135.202 evra

(Donatori 82%)

29.134 evra

(Sufinansiranje 18%)

128.341 evra

Učešće programa: 106.154 evra

Sufinansiranje: 22.187 evra

-
37.884 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju opreme - Slađan Mitrović PR Proizvodnja kotlova za centralno grejanje na čvrsto gorivo MS Term Bačina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom kotlova za centralno grejanje i kamina planira da nabavi presu za savijanje lima radi unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa izradu i donaciju metalne konstrukcije za plastenik, koji će se koristiti kao radna terapija za osobe sa invaliditetom u okviru Centra za osobe sa invaliditetom Kruševac.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.458 evra

20.124 evra

4.334 evra

Podrška preduzetnici Milici Pantić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da uspostavi proizvodnju drvenih i staklenih suvenira uz nabavku CO2 lasera za opremu za sečenje i graviranje. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnoj manifestaciji Džemijada, doniranje proizvoda raznim udruženjima građana i donaciju igračaka lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.852 evra

6.167 evra

685 evra

Podrška preduzetnici Mariji Milenković

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da započne proizvodnju pica uz nabavku opremu za kvalitetno pravljenje pica i proširenje ponude. DOP aktivnost predviđa donaciju hrane dnevnom boravku za decu i osobe sa invaliditetom u Varvarinu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.574 evra

5.917 evra

657 evra

90.457 evra

Izgradnja dečjeg igrališta u selu Bačina

Lokalna infrastruktura

Izgradnja prvog dečjeg igrališta u selu Bačina (2.022 stanovnika) u Varvarinu kako bi se stvorio povoljan ambijent za decu i porodice i smanjile negativne demografske tendencije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

90.457 evra

73.946 evra

16.511 evra

35.995 evra

Učešće programa: 29.048 evra

Sufinansiranje: 6.947 evra

33.854 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Kalem Gogi d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju hrane (prerada voća i povrća) nabaviće set mašina za pranje, selekciju, sečenje i kuvanje voća i povrća u cilju poboljšanja proizvodnje ajvara i džemova, što će za rezultat imati dalje širenje poslovanja, veću produktivnost i efikasnost. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija proizvoda preduzeća narodnoj kuhinji u Varvarinu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.854 evra

26.907 evra

6.947 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-