Grad Leskovac

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1086

Aktivnih preduzetnika - 4479

124.467


Broj stanovnika
h-money

57.468


Prosečna zarada

1.025


Površina
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
svi-projekti

74

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

3.356.682 evra

2.765.927 evra

(Donatori 82%)

590.755 evra

(Sufinansiranje 18%)

1.108.751 evra

Učešće programa: 883.634 evra

Sufinansiranje: 225.117 evra

604.162 evra

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca bavi se urbanim područjem sa populacijom od 144.206 stanovnika, koje se nalazi na važnim saobraćajnim koridorima. Na teritoriji se nalazi značajan broj braunfild i grinfild lokacija, kao i turistički potencijali planine Kukavica i kanjona reke Vučjanke – područje koje obuhvata Skobajić grad, hidroelektranu Vučje, Teokarevićevu kuću i Muzej tekstila, a predstavlja prekretnicu početka tekstilne industrije u Srbiji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

Unapređenje sistema upravljanja otpadom u urbanom području Leskovca uz moderna i inovativna, ekološki prihvatljiva rešenjia - PRO WASTE INNOVATIVE SOLUTIONS

Integralni projekat

Partner na projektu: JP „Urbanizam i građevinarstvo” Leskovac, Akademija strukovnih studija Južna Srbija (ASSJS) Leskovac, OCD konektor Leskovac

Uvođenje podzemnih kontejnera i naprednih tehnologija za prikupljanje otpada u Leskovcu radi rešavanja problema segregacije otpada i kapaciteta. Planira se ugradnja 22 kontejnera, korišćenje ekološkog vozila i upotreba senzora i GIS-a za monitoring. Prenosivi uređaj za rendgensku fluorescenciju (XRF) nabaviće se radi bolje analize otpada i podrške reciklaži. Inicijativa takođe uključuje kampanju podizanja svesti i aplikaciju za nulti otpad, sa ciljem edukacije više od 3.600 učenika i gradskih zaposlenih. Projekat ima za cilj da se pojednostavljivanjem obrade otpada i poboljšanjem higijene stvori čistije i održivije okruženje za celu zajednicu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

467.803 evra

360.792 evra

107.011 evra

Prethodna studija rekultivacije zatvorene deponije čvrstog otpada na lokaciji „Brst“ u ekološki prihvatljivo područje javne namene

Integralni projekat

Partner na projektu: JP Urbanizam i građevinarstvo Leskovac, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju

Izrada prethodne studije za rekultivaciju deponije „Brst“, sa planom da postane održivo područje. Projekat predviđa organizovanje javne tribine i likovnog takmičenja za decu školskog uzrasta kako bi se zajednica uključila i podigla ekološka svest. Cilj je pretvoriti deponiju u zeleni, korisni prostor, naglašavajući efikasno korišćenje resursa i učešće zajednice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

136.359 evra

108.140 evra

28.219 evra

300.454 evra

Podrška Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga: Zeleni talas – ozelenjavanje malog biznisa

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je unapređenje otpornosti i konkurentnosti 150 malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji (prerada hrane, drvoprerada, prerada metala, hemikalije, tekstil, odeća, koža i obuća) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz ublažavanje posledica pandemije kovida-19.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.983 evra

49.983 evra

-

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Lena Fruits

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom organskog voća planira nabavku komore za sušenje voća u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda udruženjima za pomoć deci sa smetnjama u razvoju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.289 evra

16.202 evra

4.087 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehramenih proizvoda - Start agrar d.o.o. Vučje

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje proizvodi pekarske proizvode planira da nabavi profesionalnu pećnicu na gas sa industrijskom rernom kako bi poboljšalo produktivnost i odgovorilo na rastuće zahteve tržišta. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih šest. Aktivnost DOP predviđa besplatne obroke za đake iz osetljivih grupa, donaciju brašna i rekonstrukciju lokalnog vrtića.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.208 evra

20.434 evra

10.774 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Miodrag Stojanović PR Radnja za obradu i prevlačenje metala BMG Inox

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za obradu metala (nerđajući čelik) i proizvodnju opreme za hemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju planira da nabavi CNC fiber laser ​​za sečenje radi unapređenja poslovanja, povećanja produktivnosti, ubrzanja procesa proizvodnje i poboljšanja kvaliteta obrade metala. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju deset komada hromiranih posuda od 80 litara za potrebe ugroženog seoskog stanovništva, deset hromiranih kotlova od 80 litara za potrebe hraniteljskih porodica i donaciju kazana za topljenje masti i pripremu ajvara ili džema Narodnoj kuhinji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

43.963 evra

34.056 evra

9.907 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Dobrivoje Mitrović PR Stolarska radnja W&D Docko

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom stolarije planira da nabavi kantericu za obradu ivica i dva seta alata za obradu ivica. Kao rezultat , biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju sopstvenih proizvoda onkološkom i dečjem odeljenju lokalne bolnice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.953 evra

27.142 evra

6.811 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Dragoslav Pavlović PR Proizvodnja drvne ambalaže Velika Kopašnica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom paleta za građevinsku industriju planira da nabavi tri mašine (viljuškar, motornu testeru, pilanu) kako bi povećalo proizvodne kapacitete i uvelo nove proizvode. Kao rezultat toga, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju opreme za dečje igralište u seoskom području.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.612 evra

16.185 evra

3.427 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Vesna Stojanović PR Mašinska obrada Motoremont NDN

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom metala (popravka i remont glave motora) planira da nabavi ugaonu brusilicu radi poboljšanja usluge popravke. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa finansijsku podršku humanitarnim organizacijama na području Leskovca.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.596 evra

11.228 evra

3.368 evra

Podrška IT preduzeću - TangledHub d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi razvojem softverskih modula za klijente planira da nabavi različitu računarsku opremu radi poboljšanja svojih usluga. Kao rezultat, biće otvoreno pet radnih mesta, uz postojećih osamnaest. Aktivnost DOP predviđa organizovanje IT obrazovnog kampa za pripadnike/ce ugroženih grupa kako bi ih pripremili za karijeru u IT sektoru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.811 evra

24.334 evra

7.477 evra

Podrška ordinaciji opšte medicine - Home Medical Gorina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ordinacija opšte medicine planira da nabavi medicinska sredstava (aparat za dijagnostiku kardiovaskularnih poremećaja, monitor vitalnih funkcija, aparat za detekciju proširenja vena, ultrazvuk sa tri sonde) radi povećanja obima i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa zdravstvene preglede za korisnike domova za stara i odrasla lica, udruženja građana obolelih od multiple skleroze i udruženje distrofičara.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.188 evra

25.748 evra

6.440 evra

Podrška lekarskoj ordinaciji - Lekarska ordinacija Dr Igor Milošević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lekarska ordinacija planira nabavku ultrazvučnog aparata, termokautera, hirurškog stola i hirurškog reflektora. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa ozelenjavanje i opremanje mobilijarom igrališta osnovne škole u seoskom području.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.851 evra

17.577 evra

5.274 evra

204.135 evra

Podrška Udruženju roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“: Unapređenje savetodavnih, terapijskih i obrazovnih usluga za korisnike usluga ličnog pratioca i njihove porodice u vremenima potrebe, poput pandemije

Socijalna kohezija

Unapređenje savetodavne, terapijske i edukativne usluge za 48 dece sa invaliditetom kroz uspostavljanje neurofidbek terapije i organizovanje istraživanja njenog uticaja na decu sa autizmom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.785 evra

25.727 evra

6.058 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Guberevcu-Leskovac kroz energetsku sanaciju objekta

Lokalna infrastruktura

Energetska sanacija osnovne škole „Bora Stanković“ u leskovačkom selu Guberavac izgrađene 1882. godine, doprinosi boljim uslovima obrazovanja za preko 240 učenika i 28 zaposlenih uz smanjenje gubitaka energije, omogućava uštedu i unapređuje zaštitu životne sredine. Projekat podrazumeva zamenu fasadne stolarije, postavljanje termoizolacije i završnu obradu fasadnog maltera, zaštitu tavanskog prostora toplotnom izolacijom i zamenu rasvete u prostoriji za nastavnike.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

172.350 evra

146.086 evra

26.264 evra

527.772 evra

Učešće programa: 391.218 evra

Sufinansiranje: 136.554 evra

237.449 evra

Podrška preduzetniku u obradi drveta - PECI-2016 Mrštane

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik sa bogatim stolarskim iskustvom bavi se proizvodnjom košnica i kutija za sakupljanje meda, a bespovratnu pomoć će iskoristiti za nabavku mašina za obradu drveta, što će ubrzati proizvodni proces i unaprediti kvalitet proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta, a potom i drugog. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati redovno održavanje lokalne škole i vrtića i donaciju opreme lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.500 evra

10.000 evra

2.500 evra

Podrška preduzetniku koji se bavi reciklažom - Pekos-plus

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi prikupljanjem, razvrstavanjem i reciklažom sekundarnih sirovina, poput gvožđa, aluminijuma, bakra, papira, folije i ostalih otpadnih materijala. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku mašine za reciklažu električnih kablova, što će dovesti do povećanja proizvodnih kapaciteta, kao i znatnog smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Ovo će omogućiti otvaranje tri nova radna mesta. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati čišćenje divljih deponija u lokalnoj zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

25.040 evra

20.000 evra

5.040 evra

Podrška preduzeću koje se bavi hemijskom industrijom - Progen Solutions d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi istraživanjem i proizvodnjom specijalizovanih deterdženata, pri čemu se usredsređuje na deterdžente koji se koriste u mlečnoj industriji. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme, senzorskih sistema za održavanje fizičko-hemijskih parametara i poluautomatskih pumpi za bezbedno punjenje, a u cilju unapređenja procesa proizvodnje i širenja asortimana proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog, a potom i još pet novih radnih mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donaciju njegovih proizvoda lokalnoj kancelariji Crvenog krsta i institucijama koje se staraju o deci.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.000 evra

20.000 evra

6.000 evra

Podrška Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga: Inovativni impulsi

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat predlaže formiranje inovativnog programa za ubrzanje startapa kako bi se stvorili povoljni uslovi za inovaciju. Njegov cilj je ubrzati razvoj kohezivnih i produktivnih marketinških inovacija za mlada ili startap preduzeća u prvoj godini poslovanja i preduzetnike i mala i srednja preduzeća koja su aktivna u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu do tri godine. Projekat će se sprovoditi na dve lokacije - u Leskovcu i Vladičinom Hanu, sa dobro strukturiranim planovima osnovne i napredne obuke, edukacijom zaposlenih u RAR i posetama konferencijama za startap preduzeća.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.959 evra

29.959 evra

-

Podrška preduzeću za obradu metala Limonont Steel d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju proizvoda od metala (građevinske limarije - oluka) nabaviće nove mašine za proizvodnju cevi za oluke i opremu za obradu i proizvodnju profila oluka. U proizvodnji su trenutno zaposlena 33 radnika, a otvaranje novih radnih mesta je značajno, uz tri nova radna mesta koja će biti otvorena odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je rekonstrukcija krova na školi za decu sa smetnjama u razvoju , dok je u saradnji sa gradskom upravom planirana rekonstrukcija kuća za socijalno ugrožene porodice. Podrška u okviru DOP-a nastavila bi se tokom tri godine (od 2020. do 2022. godine), što bi obuhvatilo 15% prihoda ostvarenih zahvaljujući mašinama koje je donirao EU PRO.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

87.220 evra

57.598 evra

29.622 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda Pekara Cakić

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda (hleba, peciva i kolača) nabaviće pećnicu, mešalicu, komoru za zamrzavanje i drugu tehnološki naprednu opremu s automatizovanim proizvodnim procesom radi poboljšanja konkurentnosti na tržištu uvođenjem novog proizvoda - torti. U proizvodnji je trenutno zaposleno pet radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija obroka udruženjima koja se bave pružanjem pomoći ugroženim grupama, podrška lokalnoj osnovnoj školi za organizaciju dečjih manifestacija, kao i organizovanje stručne prakse.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.060 evra

22.561 evra

5.499 evra

Podrška preduzetniku u oblasti obrade drveta Navalin

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi obradom drveta (proizvodnjom i trgovinom pogrebne opreme) nabaviće računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu za graviranje i nekoliko drugih mašina za obradu drveta kako bi podiglo kvalitet proizvoda i zadovoljilo potražnju na tržištu. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija pogrebne opreme za preminule članove porodica iz socijalno ugroženih grupa i dom za stare.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.670 evra

22.807 evra

5.863 evra

68.807 evra

Unapređenje uslova za razvoj turizma i zaštitu kulturne baštine razvojem plana detaljne regulacije za Skobaljić grad

PDR

Plan detaljne regulacije obezbediće uslove za izgradnju pešačkih staza i vidikovaca na lokalitetu Skobaljić grad, što će povećati korišćenje prirodnih potencijala ovog područja za rekreaciju i razvoj turizma i omogućiti privredne aktivnosti koje se oslanjaju na ovaj novi turistički proizvod. Predviđeno je proširenje kapaciteta lokalnih turističkih objekata sa postojećih 130 na 325 kreveta u narednih pet godina.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.601 evra

15.000 evra

7.601 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Razvoj turističkog potencijala kroz regionalni GIS

Uvođenje i razvoj GIS-a

Postojeći GIS u Leskovcu poslednji put je ažuriran 2016. godine unošenjem informacija o braunfild i grinfild lokacijama. Nova GIS aplikacija će omogućiti detaljno predstavljanje značajnog kulturnog i prirodnog nasleđa Leskovca i Bojnika kao dela turističke ponude koja će doprineti razvoju lokalnog turizma. Kroz ovaj međuopštinski projekat, postojeće hardverske, komunikacione i softverske strukture u Leskovcu će biti korišćene zajednički.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.065 evra

37.450 evra

6.615 evra

221.516 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Vasa Pelagić“

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcijom Osnovne škole „Vasa Pelagić“ značajno će se poboljšati uslovi za rad i učenje za 716 učenika/ca i preko 70 zaposlenih u školi. Radovi na školi koja je izgrađena 1918. godine obuhvatiće renoviranje fasade, krova i toaleta, a unaprediće se energetska efikasnost i tako doprineti smanjenju troškova održavanja u gradskom budžetu, kao i nivoa zagađenja centralnog gradskog područja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

217.814 evra

150.000 evra

67.814 evra

Relaksacija tela i briljantnost uma

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje distrofičara Jablaničkog okruga

Partner na projektu: Udruženje osoba sa paraplegijom iz Vranja

Unapređenje psihosocijalnog i zdravstvenog stanja osoba sa invaliditetom (OSI) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uvođenjem inovativnog terapeutskog programa i podučavanjem OSI da se samostalno bave terapeutskom masažom i umetničkom terapijom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.702 evra

3.702 evra

-

433.083 evra

Učešće programa: 393.948 evra

Sufinansiranje: 39.132 evra

67.038 evra

Unapređenje samozapošljavanja osoba sa invaliditetom

Fond za učešće građana (CIF 2)

Doprinos osoba sa invaliditetom lokalnom ekonomskom razvoju kroz uspostavljanje mini-farmi koka nosilja. Projekat predviđa nabavku opreme i živine, kao i organizaciju treninga za osobe sa invaliditetom i članove njihovih porodica za pokretanje i održavanje mini-farmi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.660 evra

13.192 evra

1.468 evra

Proizvodnja deterdženata, sapuna, sredstava za čišćenje i poliranje

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja kućne hemije, u skladu sa svim propisima za proizvodnju ovakvih proizvoda, dalje pakovanje i distribuciju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.920 evra

9.920 evra

-

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

Samozapošljavanje mladih

Dizajn proizvoda, uključujući određene vrste materijala, konstrukcija, mehanizama, oblika, boje, uključujući grafički i veb dizajn

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.200 evra

7.200 evra

-

Ekonomsko osnaživanje Roma i Romkinja kroz legalizaciju rada individualnih sakupljača sekundarnih sirovina

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Zapošljavanje (upravljanje otpadom): Ekonomsko osnaživanje sakupljača sekundarnih sirovina kroz osnivanje udruženja, obuke, nabavku opreme kao i zalaganje za usvajanje lokalnog plana o upravljanju otpadom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.718 evra

9.718 evra

-

Preventivne mere za sprečavanje ranih brakova u romskim zajednicama u Jablaničkom okrugu

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Socijalna zaštita: Zalaganje za prevenciju ranih brakova, interaktivni dijalog i snimanje dva dokumentarna filma.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.713 evra

9.713 evra

-

Jačim uzdahom za bolju budućnost

Fond za učešće građana (CIF 1)

Doprinos poboljšanju kvaliteta života lica sa invaliditetom kroz njihovo ekonomsko osnaživanje i poboljšanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga na teritoriji Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.511 evra

7.656 evra

855 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

240.573 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Poboljšanje uslova za razvoj infrastrukture kroz izradu plana detaljne regulacije za područje Plana generalne regulacije 16 „Zelena zona - istok“, celina 4b

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.206 evra

15.000 evra

9.206 evra

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.695 evra

6.695 evra

-

Prerada drveta i proizvodi od drveta / Mašinska obrada metala

Žensko preduzetništvo

Prerada drveta i proizvodi od drveta / Mašinska obrada metala

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.948 evra

7.948 evra

-

Igraonica i rođendaonica

Žensko preduzetništvo

Igraonica i rođendaonica

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.370 evra

8.370 evra

-

Proizvodnja odevnih predmeta

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja odevnih predmeta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.396 evra

7.396 evra

-

Proizvodnja papira

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja papira

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.800 evra

4.800 evra

-

Uvođenje sistema upravljanja bezbednošću prehrambenih proizvoda (FSSC) u Zemljoradničku zadrugu „Moravac“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Zemljoradnička zadruga dobija savetodavnu pomoć za implementaciju standarda i sertifikaciono telo za sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.500 evra

4.500 evra

-

Uvođenje standarda dobre poljoprivredne prakse (GLOBAL G.A.P.) u kompaniju „Stela Kljajić“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija savetodavnu pomoć za implementaciju standarda i sertifikaciono telo za sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.500 evra

4.500 evra

-

Priprema glavnih projekata za zaštitu od erozije sliva reke Jablanice

Planovi detaljne regulacije

Izrada tehničke dokumentacije koja će omogućiti raspisivanje tendera za izvođenje radova na zaštiti od erozije rečnih basena za sliv reke Jablanice

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.000 evra

20.000 evra

-

Podrška klasterima - voćarski klaster juga Srbije „Tech Up“

Podrška klasterima

Projekat ima za cilj da podstiče razvoj novih efikasnih tehnologija u okviru preduzeća koja se bave preradom voća - članova Regionalnog voćarskog klastera. Projekat predviđa poboljšanja manjeg obima, obrazovne programe i razmenu informacija zasnovanih na znanju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.616 evra

27.440 evra

3.176 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi “Trajko Stamenkovic“ u Leskovcu

Local Infrastructure Project

Osnovna škola “Trajko Stamenković“ u Leskovcu će unaprediti energetsku efikasnost - drvenarija će biti zamenjena, fasada obnovljena, a osvetljenje će biti prebačeno na sistem sa manjim utroškom električne energije. Uslovi za rad biće unapređeni za 846 učenika i učenica, kao i 87 zaposlenih u školi, a biće poboljšani i zdravstveni i bezbednosti uslovi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

109.070 evra

95.000 evra

14.067 evra

125.469 evra

Povećanje privlačnosti za investicije posredstvom funkcionalnog GIS-a

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat ima za cilj da valorizuje identitet i potencijale grada mapiranjem braunfild lokacija i bogatog industrijskog nasleđa. Ovaj pristup podržava utvrđenu politiku i strategiju EU, prema kojima se prednost daje projektima koji podržavaju urbani razvoj.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

102.325 evra

91.965 evra

10.360 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Implementacija Lokalnog akcionog plana - prioritet za Leskovac

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Projekat će biti usmeren na jačanje i razvoj kapaciteta Odbora za rodnu ravnopravnost i promovisanje Evropske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou. Projektom je predviđeno otvaranje kancelarije za rodnu ravnopravnost Grada Leskovca kao i obuka gradskih službenika i njihova senzibilizacija za pitanja rodne ravnopravnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.137 evra

2.137 evra

-

1.287.080 evra

Učešće programa: 1.097.127 evra

Sufinansiranje: 189.952 evra

101.596 evra

Proizvodnja sportske odeće za decu i odrasle

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja sportske odeće za decu i odrasle

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.000 evra

3.360 evra

640 evra

Socijalna distanca - izazov i prilika

Fond za učešće građana (CIF)

Smanjenje socijalne distance između romske i srpske dece u gradu Leskovcu kroz organizovanje zajedničkih vanškolskih aktivnosti kao što su slikarske kolonije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.720 evra

9.005 evra

1.715 evra

Romski edukativni centar

Fond za učešće građana (CIF)

Podrška romskoj deci i njihovim roditeljima u obrazovnom procesu kroz posebno osmišljen kompenzacioni model u cilju sprečavanja napuštanja škole

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.840 evra

8.266 evra

1.574 evra

Jačanje tehničkih kapaciteta za pružanje medijskih sadržaja i edukacije na romskom jeziku

Fond za učešće građana (CIF)

Nabavka i postavljanje radio predajnika na području pretežno naseljenom romskom populacijom praćeno realizacijom informativno-edukativnog programa na romskom jeziku sa ciljem podrške socijalnoj integraciji romske populacije

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.615 evra

9.757 evra

1.858 evra

Zajedno za unapređenje zapošljivosti

Fond za učešće građana (CIF)

Poboljšanje mogućnosti zapošljavanja istraživanjem i identifikovanjem faktora koji ometaju zapošljavanje i predlažući akcije za njihovo prevazilaženje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.248 evra

10.288 evra

1.960 evra

Raznolikost povezuje

Fond za učešće građana (CIF)

Promovisanje međuetničkog i interkulturalnog dijaloga među romskom i srpskom omladinom kroz organizovanje vršnjačke edukacije, pozorišnih i plesnih radionica, festivala, okruglog stola itd.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.400 evra

7.896 evra

1.504 evra

Romski edukativni centar

Fond za učešće građana (CIF)

Projekat je nastavak projekta u oviru programa PRO 1 sa ciljem da doprinese obrazovanju i socijalnoj inkluziji romske dece organizovanjem programa za decu uzrasta 4,5 - 14 godina.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.576 evra

8.884 evra

1.692 evra

Mini rehabilitacioni centar

Fond za učešće građana (CIF)

Otvaranje Mini centra za rehabilitaciju sa ciljem pružanja fizioterapijskih usluga osobama sa invaliditetom

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.107 evra

8.490 evra

1.617 evra

Karavan kulture kojim se promoviše tolerancija "Nevidljive razlike - vidljive sličnosti"

Fond za učešće građana (CIF)

Smanjenje predrasuda i socijalne distance prema romskoj deci organizovanjem kulturnog karavana u koji su bila uključena srpska i romska deca iz šest osnovnih škola

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.417 evra

7.070 evra

1.347 evra

Zajedno za zdraviji vazduh

Fond za učešće građana (CIF)

Smanjenje zagađenja vazduha nabavkom i ugradnjom filtera u toplanu, kao i organizovanje javne rasprave i kampanje o kvalitetu vazduha u Leskovcu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.522 evra

8.838 evra

1.684 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

11.994 evra

Nabavka GPS oprema za geodetsko snimanje

Planiranje razvoja

Obezbeđenje geodetskih instrumenata za GPS snimanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.593 evra

7.218 evra

1.375 evra

Operativni grant za klaster voća Južne Srbije

Podrška klasterima

Povećan broj članova klastera za 50% i poboljšane poslovne mogućnosti za članove klastera kroz organizaciju promotivnog poslovnog događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.402 evra

2.857 evra

544 evra

936.250 evra

Izgradnja Osnovne škole „Radoje Domanović” u Kumarevu

Lokalna infrastruktura

Izgradnja Osnovne škole „Radoje Domanović“ u Kumarevu sa ciljem da se doprinese unapređenju društvene infrastrukture u Leskovcu i unapređenju obrazovnih kapaciteta. U okviru projekta izgrađene su rampe kako bi se olakšao pristup deci sa smetnjama u razvoju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

173.114 evra

145.416 evra

27.698 evra

Zelena zona Leskovac

infrastruktura

Zelena zona Leskovac opremljena osnovnom fizičkom (komunalnom) infrastrukturom, magistralnim saobraćajnicama sa osvetljenjem u dužini od 1240m, kanalizacionom mrežom u dužini od 1200m, Ø250-400, vodovodom u dužini od 3270m, prstenom R110. Infrastruktura u Zelenoj zoni povezana je sa eksternom infrastrukturom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

510.022 evra

428.418 evra

81.604 evra

Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga nabavkom rendgen aparata za Dom zdravlja Leskovac

Infrastrukturno opremanje

Unapređenje pružanja zdravstvenih usluga nabavkom rendgenske opreme za Dom zdravlja Leskovac

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

144.614 evra

121.476 evra

23.138 evra

Rekonstrukcija i dogradnja Dečje bolnice u Leskovcu

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija i dogradnja Dečje bolnice u Leskovcu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

108.500 evra

91.140 evra

17.360 evra

166.044 evra

Dani višnje

Podrška festivalima

Festival je organizovan početkom jula 2013. godine u Petrovcu i okupio je više od 500 učesnika, koji su prisustvovali predavanjima o obnovljivim izvorima energije i proizvodnji peleta iz koštica višanja, proizvodnji trešnje i rakije, izboru za najbolju pitu od višanja i rakije. , i brojne tradicionalne plesne predstave. Leskovac, Lebane i Merošina potpisali su Sporazum o saradnji u proizvodnji i plasmanu višnje, a očekuje se da će ovaj dokument potpisati i Medveđa, Vlasotince i Bojnik. Ovo je prvi korak u procesu brendiranja Oblačinske trešnje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

66.170 evra

55.583 evra

10.587 evra

Podrška obeležavanju Svetskog dana Roma u Leskovcu

Podrška festivalima

Podrška obeležavanju Svetskog dana Roma u Leskovcu 2012

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

99.874 evra

99.874 evra

-

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra