Grad Jagodina

Šumadija i zapadna Srbija - Pomoravski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 839

Aktivnih preduzetnika - 2377

64.893


Broj stanovnika
h-money

60.363


Prosečna zarada

470


Površina
Jagodina
svi-projekti

5

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

145.696 evra

106.463 evra

(Donatori 73%)

39.233 evra

(Sufinansiranje 27%)

83.052 evra

Učešće programa: 62.192 evra

Sufinansiranje: 20.861 evra

-
83.053 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Jasmina Urošević PR Trgovina, proizvodnja i prodaja nameštaja Duraline

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje prerađuje drvo (nameštaj) planira da nabavi mašinu za kompjutersko numeričko upravljanje (CNC) u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja osnovnoj školi i vrtiću u lokalnoj zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

58.962 evra

43.303 evra

15.660 evra

Podrška preduzeću za održavanje i popravke - MD Mechanics d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi servisiranjem, održavanjem i montažom proizvodnih mašina planira da nabavi mobilne platforme za rad na visini i razne aparate za zavarivanje radi poboljšanja i optimizacije proizvodnje. Kao rezultat, biće otvorena dva radna mesta, uz postojećih osam. Aktivnost DOP predviđa donaciju četiri klima-uređaja lokalnoj školi i sterilizaciju i vakcinaciju životinja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.090 evra

18.889 evra

5.201 evra

-

62.643 evra

Učešće programa: 44.271 evra

Sufinansiranje: 18.372 evra

60.502 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju nameštaja - Domino Interior d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom nameštaja, pri čemu je usredsređeno na strana tržišta, na kojima prodaje 50% svojih proizvoda. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme koja će omogućiti povećanje produktivnosti i otpočinjanje proizvodnje novih proizvoda. Ovo će dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah, a u planu je i kasnije otvaranje još tri. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donacije lokalnoj školi za gluvu i nagluvu decu i lokalnoj muzičkoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.820 evra

29.500 evra

13.320 evra

Podrška mlekari - Mlekarski kombinat d.o.o. Bukovče

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi pravljenjem mlečnih proizvoda - sira i kajmaka. Ono je jedno od dva preduzeća koja se bave preradom mleka a koja su u posedu istog vlasnika, što omogućuje lakšu prodaju proizvoda. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za kupovinu nove mašine, zahvaljujući kojoj će se omogućiti pakovanja manjih dimenzija, unaprediti pakovanje proizvoda i produžiti njihov rok trajanja. Kao rezultat, odmah će biti zaposlena tri nova radnika, a u planu je i zapošljavanje još tri. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati donacije udruženju roditelja dece sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.682 evra

12.630 evra

5.052 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-