Opština Lapovo

Šumadija i zapadna Srbija - Šumadijski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 55

Aktivnih preduzetnika - 245

6.595


Broj stanovnika
h-money

59.022


Prosečna zarada

55


Površina
Lapovo
svi-projekti

5

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

364.997 evra

282.787 evra

(Donatori 77%)

82.210 evra

(Sufinansiranje 23%)

156.955 evra

Učešće programa: 133.412 evra

Sufinansiranje: 23.543 evra

-
-
156.955 evra

Rekonstrukcija trga u Lapovu

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija trga u Lapovu (3.395 m2, od čega je 24% zelenih površina) i povezanog javnog parking prostora u cilju stvaranja uslova za organizaciju međunarodnih i lokalnih manifestacija, pristup javnim sadržajima u opštini i unapređenje turističke ponude.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

156.955 evra

133.412 evra

23.543 evra

208.042 evra

Učešće programa: 149.375 evra

Sufinansiranje: 58.667 evra

147.467 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Mecatech Industry d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće se bavi proizvodnjom i obradom elemenata od mesinga, nerđajućeg čelika, aluminijuma, čelika, titanijuma i plastike. Bespovratna sredstva će biti iskorišćena za nabavku opreme za proizvodnju u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i asortimana proizvoda i otvaranja novih radnih mesta. Odmah će biti otvorena tri nova radna mesta, a potom njih još pet. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati obrazovne aktivnosti i stručnu obuku za mlade radnike.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

45.000 evra

30.000 evra

15.000 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju papirne konfekcije Alfanova d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju predmeta od papira (papirne galanterije) nabaviće opremu koja će omogućiti automatizaciju procesa proizvodnje ubrusa, što će za rezultat imati povećanje obima proizvodnje i posledično bolje poslovne rezultate. U proizvodnji su trenutno zaposlena 84 radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još 12 u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija proizvoda Crvenom krstu Lapovo i lokalnoj osnovnoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

102.467 evra

67.667 evra

34.800 evra

60.575 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Razvoj GIS-a

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS projekat u susedskim opštinama Rača, Batočina i Lapovo poboljšaće međuopštinsku saradnju u efikasnom urbanističkom i prostornom planiranju i upravljanju komunalnom infrastrukturom. Pored toga, biće razvijene zasebne aplikacije za upravljanje javnom imovinom u Rači, za poljoprivredu - pčelarstvo i upravljanje rizicima od poplava u Batočini, kao i za promociju radnih zona u Lapovu. Ovo će unaprediti sveukupni socioekonomski razvoj.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

58.434 evra

49.567 evra

8.867 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-