Opština Brus

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 116

Aktivnih preduzetnika - 681

13.692


Broj stanovnika
h-money

56.424


Prosečna zarada

605


Površina
Brus
svi-projekti

16

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

227.159 evra

197.745 evra

(Donatori 87%)

29.414 evra

(Sufinansiranje 13%)

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

25.082 evra

Učešće programa: 19.788 evra

Sufinansiranje: 5.294 evra

22.941 evra

Podrška preduzetniku u oblasti obrade drveta Zodex-M, Zlatari

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za obradu drveta (proizvodnju drvnih elemenata) nabaviće automatsku kružnu testeru u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta, poboljšanja kvaliteta proizvoda i smanjenja troškova proizvodnje. U proizvodnji je trenutno zaposleno šest radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još šest u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je finansijska pomoć školama kao podrška deci i mladima i čišćenje lokalne reke i jezera u cilju doprinosa zaštiti životne sredine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.941 evra

17.647 evra

5.294 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

202.077 evra

Učešće programa: 177.957 evra

Sufinansiranje: 24.120 evra

22.977 evra

Proizvodnja tekstila

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda osim odeće, uz izradu i dizajn ručno tkanih ćilima i ćebadi od domaće vune

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.698 evra

9.698 evra

-

Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda

Samozapošljavanje mladih

Proizvodnja mlinskih proizvoda, prerada heljde, proizvodnja brašna, pakovanje i plasiranje proizvoda

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.000 evra

7.000 evra

-

Arak tut - Čuvaj se

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.108 evra

1.108 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

152.760 evra

Stomatološka praksa

Žensko preduzetništvo

Stomatološka praksa

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.976 evra

9.976 evra

-

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada planova detaljne regulacije za banjski park i agrobiznis centar u Opštini Brus - plan detaljne regulacije za agrobiznis centar

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.900 evra

2.376 evra

1.524 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Izrada planova detaljne regulacije za banjski park i agrobiznis centar u Opštini Brus - plan detaljne regulacije za banjski park

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.720 evra

12.624 evra

8.096 evra

Izgradnja Doma za decu sa invaliditetom

Lokalni infrastrukturni projekat

Izgradnja Doma za decu sa invaliditetom znatno će unaprediti kvalitet života tridesetoro dece i do 200 članova njihovih porodica. Deca će biti društveno angažovana i imaće pristup obrazovanju, a njihovi roditelji će moći da nađu privremene poslove i ostvare prihode. Projekat su u partnerstvu razvili i zajedno će ga realizovati Opština Brus i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

109.900 evra

95.400 evra

14.500 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

26.340 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-