Javni pozivi

CFP EUPROPLUS 01-2022
  • 39 dana
  • 03 sati

Javni poziv za unapređenje socijalnih usluga

Rok za prijavu: ponedeljak, 28. februar 2022. 24:00

OTVOREN ZA PRIJAVU

Datum objave: petak, 14. januar 2022.

CFP EUPROPLUS 03-2021
  • 12 dana
  • 18 sati

Javni poziv za predloge projekata za organizacije za podršku poslovanju

Rok za prijavu: sreda, 2. februar 2022. 24:00

OTVOREN ZA PRIJAVU

Datum objave: četvrtak, 9. decembar 2021.

CFP EUPROPLUS 02-2021
  • 11 dana
  • 03 sati

Javni poziv za projekte lokalne infrastrukture

Rok za prijavu: ponedeljak, 31. januar 2022. 24:00

OTVOREN ZA PRIJAVU

Datum objave: petak, 3. decembar 2021.

  • zatvoren

Datum zatvaranja: četvrtak, 25. novembar 2021. 12:00 CET

Datum objave: ponedeljak, 25. oktobar 2021.