Javni pozivi

CfP 003-EUPROPLUS-2022
  • 19 dana
  • 15 sati

Javni poziv za projekte poslovne infrastukture

Rok za prijavu: utorak, 25. oktobar 2022. 24:00

OTVOREN ZA PRIJAVU

Datum objave: ponedeljak, 26. septembar 2022.

CFP EUPROPLUS 02-2022
  • zatvoren

Datum zatvaranja: četvrtak, 30. jun 2022. 24:00

Datum objave: sreda, 4. maj 2022.

CFP EUPROPLUS 01-2022
  • zatvoren

Datum zatvaranja: ponedeljak, 7. mart 2022. 24:00

Datum objave: petak, 14. januar 2022.

CFP EUPROPLUS 03-2021
  • zatvoren

Datum zatvaranja: sreda, 2. februar 2022. 24:00

Datum objave: četvrtak, 9. decembar 2021.