Grad Prokuplje

Južna i istočna Srbija - Toplički Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 328

Aktivnih preduzetnika - 1404

38.224


Broj stanovnika
h-money

61.230


Prosečna zarada

759


Površina
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
svi-projekti

45

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.283.623 evra

1.029.270 evra

(Donatori 80%)

254.353 evra

(Sufinansiranje 20%)

91.436 evra

Učešće programa: 71.285 evra

Sufinansiranje: 20.151 evra

-
91.436 evra

Podrška preduzeću za proizvdodnju prehrambenih proizvoda - Miljan Matović PR Pekarska radnja MM plus 027

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom pekarskih proizvoda planira da nabavi opremu za pečenje radi povećanja proizvodnih kapaciteta, poboljšanja konkurentnosti, smanjenja troškova i proširenja tržišta. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih šest. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda i pića, kao i sportske opreme lokalnim sportskim klubovima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.199 evra

24.059 evra

7.140 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Milan Mladenović PR Proizvodnja i ugradnja stolarije Bujer

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom plastike (plastifikacija i aluminijumska stolarija) planira da nabavi tri mašine za preradu plastike u cilju poboljšanja kvaliteta proizvodnje i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat toga, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda lokalnim udruženjima za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

23.830 evra

18.330 evra

5.500 evra

Podrška preduzeću za održavanje i popravke - Miloš Sinanović PR Održavanje i restauracija nameštaja Enterijer Sinanović

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi pružanjem usluga popravke nameštaja planira da nabavi mašinu za kantovanje za početak proizvodnje nameštaja. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa donaciju nameštaja osnovnoj školi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

36.407 evra

28.896 evra

7.511 evra

-

313.436 evra

Učešće programa: 186.707 evra

Sufinansiranje: 126.729 evra

51.284 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda Frutorga d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Mikro preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda (organsko voće) nabaviće opremu za tunele za duboko zamrzavanje, čime će proširiti asortiman proizvoda, a uvešće i novo pakovanje smrznutog voća, te povećati broj dobavljača. Ovim projektom se takođe predviđa lokalna i EU organska sertifikacija i uspostavljanje moderne internet prezentacije. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija suvih šljiva za decu bez roditeljskog staranja, osobe sa invaliditetom i starije osobe, donacija paketa hrane deci tokom posta i finansiranje sportskih takmičenja lokalnih sportskih klubova.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

38.058 evra

23.965 evra

14.093 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji proizvoda od plastike i papira ALU PVC stil

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom i montažom proizvoda od plastike (PVC i aluminijumske stolarije) nabaviće novu opremu za sečenje i čišćenje aluminijumskih i PVC profila, što bi trebalo da poveća produktivnost, količinu i kvalitet gotovih proizvoda. U proizvodnji je trenutno zaposlen jedan radnik, a investicija će doprineti otvaranju jednog radnog mesta odmah i još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija PVC vrata i prozora porodicama u stanju socijalne potrebe kako bi se poboljšala energetska efikasnost njihovih domova i smanjili troškovi grejanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.226 evra

10.601 evra

2.625 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

260.011 evra

Rekonstrukcija sistema grejanja i centralne kuhinje u vrtiću „Radost“

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija sistema grejanja i centralne kuhinje u vrtiću „Radost“, jednom od četiri objekta u okviru predškolske ustanove „Neven“, pružiće bolje uslove za boravak i rad za ukupno 903 deteta i 99 zaposlenih, tako što će se obezbediti kvalitetnija priprema, snabdevanje i distribucija hrane u sva četiri vrtića.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

260.011 evra

150.000 evra

110.011 evra

341.941 evra

Učešće programa: 320.356 evra

Sufinansiranje: 21.585 evra

56.481 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

Unapređenje zaposlenosti Romkinja u Opštini Prokuplje

Fond za učešće građana (CIF 2)

Stručno osposobljavanje deset Romkinja u Opštini Prokuplje kroz trening i obuku na radnom mestu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.340 evra

13.776 evra

1.564 evra

Podizanje kapaciteta mladih romskih aktivista u Prokuplju

Fond za učešće građana (CIF 2)

Unapređenje kapaciteta romskih aktivista i aktivistkinja na lokalnom nivou za pripremu, implementaciju, nadgledanje i izveštavanje o rezultatima i efektima lokalnih strateških dokumenata putem organizacije obuka i izrade Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma i Romkinja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.825 evra

15.112 evra

1.713 evra

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Samozapošljavanje mladih

Prerada gljiva i jestivih pečuraka

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.000 evra

7.000 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

Stručna praksa

Stručne obuke

Mladi do 30 godina starosti sa IV stepenom stručne spreme pohađaće šestomesečnu obuku, što treba da doprinese smanjenju nezaposlenosti među mladima u Prokuplju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

10.000 evra

-

172.824 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Podrška klasterima - voćarski klaster juga Srbije „Tech Up“

Podrška klasterima

Projekat ima za cilj da podstiče razvoj novih efikasnih tehnologija u okviru preduzeća koja se bave preradom voća - članova Regionalnog voćarskog klastera. Projekat predviđa poboljšanja manjeg obima, obrazovne programe i razmenu informacija zasnovanih na znanju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.616 evra

27.440 evra

3.176 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u kompaniju „FreeTech“

Uvođenje standarda kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda

Kompanija dobija savetodavnu pomoć za implementaciju standarda i sertifikaciono telo za sertifikaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.946 evra

2.946 evra

-

Logopedski edukativni centar

Žensko preduzetništvo

Logopedski edukativni centar

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.618 evra

4.618 evra

-

Prerada i konzerviranje mesa

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Prerada i konzervisanje mesa. Podrška preduzeću „Mesopromet Vasić“.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.169 evra

15.937 evra

6.232 evra

Radovi na zaštiti od erozije toka Puste reke

Zaštita od erozije

Tehnički, biotehnički i biološki radovi za zaštitu od erozije toka Puste reke

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

100.000 evra

100.000 evra

-

112.636 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Uvođenje GIS-a

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat je prvenstveno usredsređen na snimanje i izradu katastra podzemnih instalacija i plansku dokumentaciju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

88.620 evra

79.720 evra

8.900 evra

Implementacija i unapređenje Lokalnog akcionog plana

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Promocija rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou putem jačanja kapaciteta lokalnih MRR, umrežavanje sa raznim zainteresovanim stranama i drugim MRR, kao i aktivnosti usmerene na bolje razumevanje značaja rodne ravnopravnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.009 evra

3.009 evra

-

536.811 evra

Učešće programa: 450.922 evra

Sufinansiranje: 85.888 evra

60.793 evra

Pružanje savetodavne službe za građane (CAS) u Prokuplju

Opštinsko upravljanje

Otvorena je i potpuno operativna Kancelarija savetodavne službe za građane u pružanju pomoći u dobijanju ličnih dokumenata, obezbeđivanju socijalnih davanja, pitanja rada i nezaposlenosti i pristupa zdravstvenim uslugama

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.000 evra

27.720 evra

5.280 evra

Sprovodimo Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška lokalnom Savetu za rodnu ravnopravnost i promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.252 evra

1.892 evra

360 evra

Poljoprivredna proizvodnja bukovača u plastenicima

Žensko preduzetništvo

Poljoprivredna proizvodnja bukovača u plastenicima

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.652 evra

3.068 evra

584 evra

Svako dete ima svoje mesto pod suncem

Fond za učešće građana (CIF)

Osnivanje učionice za kreativne radionice u školi za decu sa smetnjama u razvoju „Sveti Sava“ kroz opremanje prostorija, organizovanje obuka za nastavnike i kreativne radionice za decu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.512 evra

5.470 evra

1.042 evra

Zajedno sa Romima

Fond za učešće građana (CIF)

Organizovanje stručnih obuka za 15 nezaposlenih Roma u cilju povećanja njihove zapošljivosti

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.569 evra

7.198 evra

1.371 evra

Rodna ravnopravnost u službi razvoja

Rodna ravnopravnost

Pružanje podrške uspostavljanju i unapređenju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u Jugozapadnoj Srbiji i Topličkom okrugu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.657 evra

2.232 evra

425 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

46.139 evra

Podrška osnivanju Topličkog voćarskog klastera - Biznis inkubator centar (BIC) Prokuplje

Porška klasterima

Rezultati procene proizvođača voća u Topličkom okrugu, koju je sproveo Biznis inkubator centar Prokuplje, uključeni su u proces osnivanja klastera voća Južne Srbije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

7.512 evra

6.310 evra

1.202 evra

Plan detaljne regulacije za naselje Mala Guba

Plan detaljne regulacije

Izradom plana detaljne regulacije i potrebnih geodetskih tlocrta stvorena osnova za planiranje stanovanja, socijalnog stanovanja i razvoj infrastrukture u neformalnom romskom naselju Mala Guba, u kojoj živi 250 ljudi. Ovo bi trebalo da omogući opštini da izda dozvole za infrastrukturna ulaganja u naselju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.678 evra

10.650 evra

2.028 evra

Geodetski slojevi za Plan detaljne regulacije za naselje Mala Guba

Planiranje razvoja

Geodetski slojevi za Plan detaljne regulacije "Mala Guba"

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.205 evra

8.572 evra

1.633 evra

Unapređenje lokalne poreske uprave

Lokalna poreska uprava

Angažovanje četiri zaposlena u periodu od tri meseca na ažuriranju baze podataka lokalne poreske uprave sa ciljem povećanja izvora prihoda za opštinu i dostizanja održivog nivoa budžetskih sredstava

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.593 evra

7.218 evra

1.375 evra

Operativni grant za klaster planinskog turizma Radan

Podrška klasterima

Povećan broj članova klastera za 50% i poboljšane poslovne mogućnosti za članove klastera kroz organizaciju promotivnog poslovnog događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.750 evra

3.150 evra

600 evra

Operativni grant za klaster voća Južne Srbije

Podrška klasterima

Povećan broj članova klastera za 50% i poboljšane poslovne mogućnosti za članove klastera kroz organizaciju promotivnog poslovnog događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.402 evra

2.857 evra

544 evra

328.683 evra

Rekonstrukcija parkinga i platoa ispred Doma zdravlja i Hitne pomoći u Prokuplju

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija parkinga i platoa ispred Doma zdravlja i Hitne pomoći u Prokuplju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

136.383 evra

114.562 evra

21.821 evra

Čišćenje i uklanjanje mulja na Straževačkoj reci u Prokuplju

Lokalna infrastruktura

Čišćenje i uklanjanje mulja na Straževačkoj reci u Prokuplju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

92.000 evra

77.280 evra

14.720 evra

Radovi na čišćenju i uklanjanju mulja na Straževačkoj reci u Prokuplju (druga parcela)

Lokalna infrastruktura

Radovi na čišćenju i uklanjanju mulja na Straževačkoj reci u Prokuplju (druga parcela)

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

73.800 evra

61.992 evra

11.808 evra

Rekonstrukcija dela vodovoda u Prokuplju

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija dela vodovoda u Prokuplju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

26.500 evra

22.260 evra

4.240 evra

30.000 evra

Podrška Festivalu dečije umetnosti FEDES 2012

Podrška festivalima

EU PROGRES je podržao unapređenje vizuelnog identiteta, redizajn logotipa i razvoj promotivnih materijala uključujući bilborde, citi light reklame, postere i flajere, kao i radio i TV reklame. U 2012. godini na literarnim i muzičkim konkursima Festivala učestvovalo je 500 dece iz Topličkog okruga.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.000 evra

25.200 evra

4.800 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra