Opština Petrovac na Mlavi

Južna i istočna Srbija - Braničevski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 235

Aktivnih preduzetnika - 1030

26.009


Broj stanovnika
h-money

55.503


Prosečna zarada

655


Površina
Petrovac na Mlavi
svi-projekti

2

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

11.864 evra

10.845 evra

(Donatori 91%)

1.019 evra

(Sufinansiranje 9%)

9.722 evra

Učešće programa: 8.704 evra

Sufinansiranje: 1.019 evra

-
9.723 evra

Podrška preduzetnici Aleksandri Trajilović

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da započne preradu oraha i lešnika uz nabavku odgovarajuće opreme. DOP aktivnost predviđa doniranje oraha i lešnika socijalnim ustanovama.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.722 evra

8.704 evra

1.019 evra

-

2.141 evra

Učešće programa: 2.141 evra

Sufinansiranje: -

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-