Opština Osečina

Šumadija i zapadna Srbija - Kolubarski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 65

Aktivnih preduzetnika - 415

10.008


Broj stanovnika
h-money

56.944


Prosečna zarada

319


Površina
Osečina
Osečina
Osečina
Osečina
Osečina
svi-projekti

3

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

113.258 evra

94.392 evra

(Donatori 83%)

18.866 evra

(Sufinansiranje 17%)

83.913 evra

Učešće programa: 71.326 evra

Sufinansiranje: 12.587 evra

-
-
83.913 evra

Rekonstrukcija zgrade Predškolske ustanove „Lane“ u Osečini

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija zgrade Predškolske ustanove „Lane“ u Osečini (1126 m2), izgrađene 1980-ih godina, za bolje uslove za boravak 190 dece predškolskog uzrasta i rad 41 zaposlenog.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

83.913 evra

71.326 evra

12.587 evra

29.345 evra

Učešće programa: 23.066 evra

Sufinansiranje: 6.279 evra

27.204 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji proizvoda od plastike i papira Čabar-plast, Plužac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koji se bavi proizvodnjom različitih proizvoda od plastike (plastični rezervoari, plastične kace, plastične cevi za kanalizaciju, šahtovi za kanalizaciju i vodomeri) nabaviće mašine za ekstrudiranje, koje će se koristiti za razvoj novog ekološkog proizvoda - ECO septičke jame, što će dalje doprineti povećanju izvoza. U proizvodnji su trenutno zaposlena četiri radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, jedno će biti odmah otvoreno, a još dva u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je finansijska donacija lokalnom fudbalskom klubu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

27.204 evra

20.925 evra

6.279 evra

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-