Opština Merošina

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 89

Aktivnih preduzetnika - 344

11.881


Broj stanovnika
h-money

53.521


Prosečna zarada

193


Površina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
Merošina
svi-projekti

22

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

700.370 evra

536.364 evra

(Donatori 77%)

164.006 evra

(Sufinansiranje 23%)

308.759 evra

Učešće programa: 189.372 evra

Sufinansiranje: 119.387 evra

-

Aktivna zaštita kulturnog nasleđa „Tabula Peutingeriana“

Integralni projekat

Partner na projektu: Regionalna razvojna agencija Jug

Revitalizacija urbanih područja i promocija kulturnog nasleđa transformacijom Niške tvrđave u centar kreativnih industrija. Projekat uključuje obnovu i aktiviranje ateljea i kazamata, kao i aktivnu zaštitu i promociju kulturnog nasleđa i kulturne staze Tabula Peutingeriana (Pojtingerova tabla). Ova staza povezuje istorijska i kulturna mesta širom Niša i okolnih područja kao što su Svrljig, Merošina i Gadžin Han, uz podršku novih informativnih punktova i kohezivne promotivne strategije. Inicijativa ima za cilj unapređenje urbanog identiteta, privlačenje turista i korist za preko 50.000 ljudi, kroz obogaćenje angažmana zajednice i kulturno uvažavanje. Ukupna vrednost projekta: €1.375.974; EU sredstva: €1.085.842; Sufinansiranje: €290.132.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

11.281 evra

Podrška preduzetnici Marijeli Veličković

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica (prehrambeni sektor) iz Merošine ima za cilj osnivanje pekarske proizvodnje. DOP aktivnost predviđa doniranje proizvoda udruženjima koja podržavaju ugrožene grupe i sportskim klubovima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

11.281 evra

10.000 evra

1.281 evra

297.478 evra

Rekonstrukcija zgrade Narodne biblioteke u Merošini

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija zgrade Narodne biblioteke u Merošini omogućava pristup kulturnim i društvenim sadržajima za sve stanovnike opštine, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

297.478 evra

179.372 evra

118.106 evra

166.978 evra

Učešće programa: 141.333 evra

Sufinansiranje: 25.645 evra

20.765 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji opreme Setvo mašine Rajković, Balajnac

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom proizvoda od metala (poljoprivrednih mašina) nabaviće računarsku numerički upravljanu (CNC) mašinu i opremu za sečenje i savijanje lima kako bi povećalo kvalitet proizvoda, smanjilo otpad, te kako bi se ubrzala proizvodnja i omogućilo proširenje asortimana proizvoda. U proizvodnji su trenutno zaposlena dva radnika, a kad je reč o otvaranju novih radnih mesta, jedno će biti odmah otvoreno, uz još tri u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđeni su servisiranje i dezinfekcija opreme za klimatizaciju u lokalnom vrtiću i donacija opreme za obeležavanje terena lokalnom fudbalskom klubu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.765 evra

16.702 evra

4.063 evra

12.931 evra

Izrada plana detaljne regulacije Industrijske zone Jugbogdanovac

PDR

Plan detaljne regulacije omogućiće da se otklone trenutna ograničenja za preduzeća koja već posluju u ovoj industrijskoj zoni, a koja se, između ostalog, odnose na zahteve za bolje korišćenje građevinskih parcela. Istovremeno, stvoriće se uslovi za potencijalne nove investitore u Industrijskoj zoni Jugbogdanovac.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.790 evra

9.255 evra

1.535 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

133.282 evra

Poboljšanje školske infrastrukture u naselju Balajnac i unapređenje inkluzije Roma i Romkinja

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija školske zgrade u naselju Balajnac, koja podrazumeva instalaciju sistema grejanja na pelet kako bi se poboljšala energetska efikasnost, značajno će unaprediti uslove za rad 26 zaposlenih, kao i kvalitet obrazovanja 213 dece koja pohađaju školu i predškolsku ustanovu, od čega više od polovine (116) dolazi iz romske zajednice. Takođe, primenom principa dobrog upravljanja, deca i roditelji iz romske zajednice biće aktivno uključeni u proces obrazovanja i vannastavnih aktivnosti.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

133.282 evra

113.235 evra

20.047 evra

224.633 evra

Učešće programa: 205.659 evra

Sufinansiranje: 18.974 evra

6.279 evra

Arak tut - Čuvaj se

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.108 evra

1.108 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

78.522 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i nadogradnju Centra za socijalni rad u Merošini

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i neophodnu nadogradnju Centra za socijalni rad u Merošini

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.190 evra

3.754 evra

436 evra

Izrada glavnog projekta za uvođenje mera energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Jastrebački partizani“ u Oblačini, Opština Merošina

Izrada glavnog projekta

Glavni projekat za uvođenje mera energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Jastrebački partizani“ u Oblačini obuhvataće električne i instalacije za grejanje, fasadu, izolaciju podova i zidova, rekonstrukciju krova i drvenarije, a u cilju unapređenja opštih uslova za učenje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.357 evra

7.519 evra

838 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije za turistički kompleks „Oblačinsko jezero“

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.000 evra

14.400 evra

1.600 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji Voćarstvo

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Podrška Poljoprivrednoj zadruzi „Oblačinska višnja“ - Nabavka opreme za sušenje, doziranje i pakovanje višanja, kao i učešće u poljoprivrednim sajmovima, što bi trebalo da unapredi prodaju u udruženju koje broji 43 proizvođača.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

37.500 evra

31.875 evra

5.625 evra

139.832 evra

Uvođenje i razvoj GIS-a u opštinama Merošina i Aleksinac

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat je usredsređen na izradu inventara imovine i mapiranje braunfild i grinfild lokacija. Predviđa se razvoj zajedničkog GIS-a za obe lokalne samouprave, što predstavlja dobar pristup korišćenju opreme za pribavljanje podataka u pogledu održivosti i zajedničkog korišćenja resursa partnerskih lokalnih samouprava.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

110.000 evra

100.000 evra

10.000 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Izrada programskih budžeta za 2016. i petogodišnjih planova kapitalnih investicija

Planovi kapitalnih investicija i programsko budžetiranje

Obezbeđivanje tehničke podrške LSU u oblastima programskog budžetiranja i planiranja kapitalnih investicija. Lokalnim samoupravama se pruža pomoć u razvoju budžeta za 2016. i planova kapitalnih investicija za period 2016-2020.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.333 evra

5.333 evra

-

Aktivne žene menjaju lokalne zajednice

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Donacija opreme lokalnim medicinskim centrima, pregledi na terenu i javni događaji, kao doprinos unapređenju ženskog zdravlja i prevenciju rodno zasnovanog nasilja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.492 evra

3.017 evra

475 evra

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-