Grad Šabac

Šumadija i zapadna Srbija - Mačvanski Okrug

Stepen razvijenosti - II grupa

Aktivnih privrednih društava - 1544

Aktivnih preduzetnika - 4141

105.768


Broj stanovnika
h-money

65.669


Prosečna zarada

797


Površina
Šabac
svi-projekti

14

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

3.237.956 evra

1.855.400 evra

(Donatori 57%)

1.382.556 evra

(Sufinansiranje 43%)

1.978.095 evra

Učešće programa: 883.961 evra

Sufinansiranje: 1.094.134 evra

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Šapca bavi se važnim industrijskim i urbanim centrom sa značajnim graditeljskim nasleđem smeštenom u užem gradskom jezgru, nastalom početkom 19. veka i registrovanom kao posebna kulturnoistorijska celina sa Šabačkom tvrđavom na obali reke Save. Industrijski kompleks „Zorka“ je takođe važna prostorna celina, sa nekoliko preostalih vrednih objekata industrijske arhitekture.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

1.604.978 evra

Podrška preduzeću koje proizvodi etanol - Etanol d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje proizvodi etanol planira da nabavi dekanter kako bi unapredilo proizvodnju. Kao rezultat, biće otvorena dva radna mesta, uz postojećih devetnaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju ustanovama za decu sa smetnjama u razvoju i ženskom košarkaškom klubu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

88.669 evra

43.344 evra

45.325 evra

Podrška stomatološkoj ordinaciji - Ivana Ristić PR Stomatološka ordinacija

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Stomatološka ordinacija planira da nabavi intraoralni skener i računar radi poboljšanja kvaliteta usluga i produktivnosti. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojeća četiri. Aktivnost DOP predviđa edukaciju dece predškolskog uzrasta o značaju zdravstvene i stomatološke zaštite, kao i praksu za učenike/ce lokalne stomatološke škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.117 evra

15.480 evra

4.637 evra

Podrška veterinarskoj praksi - Veterinarska ambulanta Vet-park

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Veterinarska ambulanta planira da nabavi četiri medicinska aparata (ultrazvuk, mikrokonveksnu sondu, manometar, EKG aparat i stomatološki komplet za kuniće) radi povećanja obima i unapređenja kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa saradnju sa lokalnim udruženjem za zaštitu životinja i sterilizaciju pasa lutalica.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.426 evra

10.328 evra

3.098 evra

Podrška laboratoriji za zubnu tehniku Dental Max

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Laboratorija za zubnu tehniku planira da nabavi stomatološki 3D skener, softver za štampač za digitalni dizajn i desktop računar za povećanje obima i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa finansijsku donaciju lokalnom košarkaškom klubu, donaciju najbolje rangiranom maturantu lokalne medicinske škole i popravku protetike za socijalno ugrožene.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.691 evra

15.480 evra

4.211 evra

Opremanje severozapadne industrijske zone za nove razvojne projekte u Šapcu

Poslovna infrastruktura (industrijske/poslovne zone)

Projekat završnog opremanja Severozapadne poslovne zone u Šapcu kroz izgradnju atmosferske kanalizacije i puteva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.463.075 evra

619.957 evra

843.118 evra

373.117 evra

Naučni centar – fabrika ideja za 21. vek

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija zgrade za smeštaj Naučnog centra (​​​666,94 m2) i razvoj programa za darovitu decu u Šapcu kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za razvoj talentovane omladine.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

373.117 evra

179.372 evra

193.745 evra

1.259.861 evra

Učešće programa: 971.439 evra

Sufinansiranje: 288.422 evra

52.036 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji prehrambenih proizvoda - Mlin Union MB Slepčević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi otkupom i prijemom pšenice, proizvodnjom brašna za ljudsku upotrebu, kao i krmnog brašna. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku opreme za analizu i inspekciju pšenice kako bi se unapredila bezbednost hrane i kvalitet proizvoda. Ova će investicija dovesti do otvaranja jednog novog radnog mesta odmah i još dva u dužem roku. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti stipendiranje srednjoškolaca i studenata.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.180 evra

16.100 evra

4.080 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Corten Art d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće prvenstveno pruža usluge obrade metala, ali uvodi i sopstvenu liniju proizvoda. Proizvodnja je prilično sofisticirana, a proizvedeni delovi se, između ostalog, koriste za proizvodnju luksuznog nameštaja. Bespovratna pomoć će biti iskorišćena za nabavku mašinerije za oblikovanje metala, što će omogućiti veću produktivnost i uvođenje novih usluga i proizvoda. Odmah će biti otvoreno jedno, a potom još tri nova radna mesta. Preduzeće će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatati stručnu obuku za nezaposlene registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i rekonstrukciju igrališta lokalnog vrtića.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

18.512 evra

14.240 evra

4.272 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji tekstilnih proizvoda Kokikando

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju tekstila (dečje odeće) nabaviće šivaće mašine da bi povećalo proizvodne kapacitete i proširilo asortiman proizvoda. U proizvodnji je trenutno zaposleno sedam radnika, a investicija će doprineti otvaranju tri nova radna mesta odmah i još jednog u periodu od tri godine. Predloženim aktivnostima DOP-a predviđena je donacija 1.000 kompleta odeće za novorođenčad za bolnicu u Šapcu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.344 evra

10.298 evra

3.046 evra

958.406 evra

Izgradnja komunalne infrastrukture u Severozapadnoj radnoj zoni

Poslovna infrastruktura

Radovi na komunalnoj infrastrukturi na 75 ha površine u Severozapadnoj radnoj zoni obuhvataju izgradnju vodovodne mreže, fekalne i kišne kanalizacije, kao i putnu vezu sa državnim putem Šabac - Sremska Mitrovica. Novoizgrađena infrastruktura će direktno uticati na poboljšanje uslove za rad postojećih preduzeća i povećati interesovanje novih investitora za ulaganje u zonu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

870.445 evra

710.360 evra

160.085 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

GIS kao usluga „pametnog grada“ (smart city)

Uvođenje i razvoj GIS-a

GIS je u gradu Šapcu uveden 2006. godine i iako je još uvek funkcionalan, oprema je veoma zastarela. Kako čak 76% teritorije Šapca čini poljoprivredno zemljište te se posebno podstiče razvoj prerađivačke industrije, kroz GIS projekat biće razvijena sveobuhvatna i interaktivna internet aplikacija „Poljoportal“ koja će pružati relevantne informacije zainteresovanim stranama (registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, udruženjima, zadrugama i poslovnim subjektima).

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

85.820 evra

68.300 evra

17.520 evra

249.419 evra

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma

Lokalna infrastruktura

Rekonstrukcija zgrade Sokolskog doma, koja obuhvata unutrašnje, elektro i mašinske radove, rekonstrukciju sistema za grejanje i fasadu, obezbediće bolje uslove za sportske aktivnosti, kao i da sportske organizacije u gradu imaju svoje prostorije, a takođe doprineti razvoju turističkog potencijala grada.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

249.419 evra

150.000 evra

99.419 evra

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-