Opština Kuršumlija

Južna i istočna Srbija - Toplički Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 157

Aktivnih preduzetnika - 687

15.869


Broj stanovnika
h-money

56.621


Prosečna zarada

952


Površina
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
Kuršumlija
svi-projekti

26

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

1.113.489 evra

851.798 evra

(Donatori 76%)

261.691 evra

(Sufinansiranje 24%)

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

224.691 evra

Učešće programa: 152.141 evra

Sufinansiranje: 72.550 evra

-
2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

222.550 evra

Zamena azbestnih cevi u vodovodnoj mreži u Kuršumliji

Lokalna infrastruktura

Zamena 1.230 metara azbestnih cevi u jednom delu vodovoda ekološkim materijalima poboljšaće kvalitet vode, smanjiti kvarove i gubitke vode i unaprediti opšte zdravlje ljudi, uključujući među njima 3.600 stanovnika i stanovnica naselja Rasadnik 1 i Rasadnik 2, kao i 750 dece i nastavnika/ca iz vrtića i Osnovne škole „Miloje Zakić“, koji su povezani na ovaj deo sistema. Kroz aktivnosti usmerene na primenu principa dobrog upravljanja pažnja će biti usmerena na unapređenje znanja stanovništva o neophodnosti racionalnog korišćenja vode i sprečavanja zagađivanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

222.550 evra

150.000 evra

72.550 evra

360.691 evra

Učešće programa: 256.047 evra

Sufinansiranje: 104.644 evra

19.693 evra

Ka lokalnim politikama za bolje lokalne usluge

Fond za učešće građana (CIF 2)

Kreiranje modela politika za legalizaciju i upravljanje vodama utemeljenim na potrebama i učešću lokalne zajednice u ruralnim delovima opštine i zagovaranje proširenja modela

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.377 evra

11.129 evra

1.248 evra

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

„Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“)

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Pilot-projekat „Čuvaj se“ (na romskom jeziku „Arak tut“), koji sprovodi „YUROM centar“, ima za cilj da spreči izbijanje požara kao i da upozna stanovnike 22 romska naselja sa merama njegove prevencije. Projekat se zalaže za povećanje zaštite od požara kroz mobilizaciju relevantnih nacionalnih i lokalnih institucija.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.145 evra

2.145 evra

-

220.101 evra

Podrška poljoprivrednim zadrugama za upotrebu novih tehnika i tehnologija u proizvodnji

Podrška poljoprivrednim proizvođačkim grupama

Pomoć uključuje obuke za upravljanje poljoprivrednim proizvođačkim grupama, kao i studijsku posetu jednoj od zemalja Evropske unije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.211 evra

4.211 evra

-

Izrada glavnog projekta zamene azbesta, pocinkovanih i livenih cevi u Opštini Kuršumlija

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju vodovodne infrastrukture u Opštini Kuršumlija treba da dovede do smanjenja gubitaka u mreži kao i do kontinuirane i stabilne distribucije vode građanima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.300 evra

18.270 evra

2.030 evra

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Žensko preduzetništvo

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.500 evra

1.500 evra

-

Primenom koncepta energetske efikasnosti ka ekološki odgovornoj i održivoj zajednici

Lokalni infrastrukturni projekat

Rekonstrukcijom glavne zgrade unaprediće se energetska efikasnost i uslovi rada u Osnovnoj školi „Miloje Zakicć“, koju pohađa 600 učenika. Projekat je deo strateškog pristupa opštine da poveća energetsku efikasnost u javnim objektima kako bi se stvorili preduslovi da Kuršumlija postane energetski održiva opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

185.826 evra

100.000 evra

85.826 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

120.897 evra

GIS kao alat za integralni lokalni ekonomski i turistički razvoj

Geografski informacioni sistemi (GIS)

Projekat predviđa snimanje i mapiranje podzemne komunalne infrastrukture i usmeren je na unapređenje promocije turizma kreiranjem tematske turističke mape i opštinskih usluga.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

99.890 evra

84.350 evra

15.540 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

528.107 evra

Učešće programa: 443.610 evra

Sufinansiranje: 84.497 evra

8.779 evra

Rodno osetljivo budžetiranje

Mehanizam za rodnu ravnopravnost

Podrška opštinskom veću za rodnu ravnopravnost i razvoj i implementaciju rodno osetljivog budžetiranja

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.971 evra

1.656 evra

315 evra

Rodna ravnopravnost u službi razvoja

Rodna ravnopravnost

Pružanje podrške uspostavljanju i unapređenju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u Jugozapadnoj Srbiji i Topličkom okrugu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.657 evra

2.232 evra

425 evra

Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja

Opštinsko upravljanje

Uvođenje prakse i procesa participativnog budžetiranja (PB) u opštinama. Povećanje kapaciteta opština za sprovođenje procesa javnih nabavki.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.151 evra

3.487 evra

664 evra

27.969 evra

Plan generalne regulacije za Kuršumlijsku Banju

Planska dokumentacija

Plan generalne regulacije za Kuršumlijsku Banju

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.593 evra

7.218 evra

1.375 evra

Plan generalne regulacije za Prolom Banju

Planska dokumentacija

Planom generalne regulacije Prolom Banje postavljena je osnova za razvoj infrastrukture, turizma i zaštitu postojećih prirodnih resursa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

15.626 evra

13.126 evra

2.500 evra

Operativni grant za klaster planinskog turizma Radan

Podrška klasterima

Povećan broj članova klastera za 50% i poboljšane poslovne mogućnosti za članove klastera kroz organizaciju promotivnog poslovnog događaja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

3.750 evra

3.150 evra

600 evra

310.164 evra

Izgradanja centralne laboratorije Doma zdravlja

Lokalna infrastruktura

Izgradnja objekta Centralne laboratorije u Kuršumliji

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.222 evra

59.826 evra

11.396 evra

Izgradnja sportske hale u Kuršumliji

Lokalna infrastruktura

Izgradnja sportske hale u Kuršumliji-Završni radovi

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

141.642 evra

118.979 evra

22.663 evra

Uređenje zelene pijace u Kuršumliji - Prva faza rekonstrukcije i adaptacije sanitarnih čvorova

Lokalna infrastruktura

Uređenje zelene pijace u Kuršumliji - Prva faza pokrivanja zelene pijace sa renoviranjem sanitarnih čvorova

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

97.300 evra

81.732 evra

15.568 evra

110.000 evra

Kulturno leto u Kuršumliji

Podrška festivalima

Podrška organizaciji festivala Kulturno leto u Kuršumliji 2013.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

110.000 evra

92.400 evra

17.600 evra

71.195 evra

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave i promociju tema i aktivnosti vezanih za EU

Dobro upravljanje; Opštinsko upravljanje i planiranje razvoja; Infrastruktura; Javna svest i brendiranje područja

Pružanje podrške u vidu dobara i usluga svim programskim lokalnim samoupravama za unapređenje lokalne uprave, unapređenje opštinskog upravljanja i planiranja, promovisanje zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i unapređenja znanja o podršci EU, zajedno sa sprovođenjem osnovne studije konkurentnosti i ankete o zadovoljstvu građana.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

71.195 evra

59.804 evra

11.391 evra