Grad Požarevac

Južna i istočna Srbija - Braničevski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 682

Aktivnih preduzetnika - 2237

68.871


Broj stanovnika
h-money

71.193


Prosečna zarada

477


Površina
Požarevac
svi-projekti

6

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

154.619 evra

143.003 evra

(Donatori 92%)

11.616 evra

(Sufinansiranje 8%)

44.549 evra

Učešće programa: 44.549 evra

Sufinansiranje: -

-
44.549 evra

Podrška Regionalnoj razvojnoj agenciji (RRA) Braničevo–Podunavlje: Od lokalne pijace do lokalne večere

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je unapređenje održivosti poslovanja najmanje 30 MSP u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji i ugostiteljstvu na teritoriji Braničeva i Podunavlja jačanjem njihove otpornosti i konkurentnosti kroz obuku, mentorstvo i direktnu podršku.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

44.549 evra

44.549 evra

-

-

110.070 evra

Učešće programa: 98.454 evra

Sufinansiranje: 11.616 evra

60.099 evra

Podrška Regionalnoj razvojnoj agenciji Braničevo - Podunavlje: Najbolje od BP - podrška preduzećima koja proizvode mlečne proizvode u Braničevsko-podunavskom regionu

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je poboljšanje održivosti i konkurentnosti MSP na perspektivnim tržištima u regionu u sektoru proizvodnje mlečnih proizvoda, kroz poboljšanje nekoliko aspekata: proizvodni procesi i kvalitet proizvoda, poslovno planiranje i upravljanje, marketing i poslovno umrežavanje i usluge podrške.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.000 evra

30.000 evra

-

Podrška preduzetniku u proizvodnji tekstilnih proizvoda Lazzaro Textil

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za proizvodnju tekstila (sportske odeće) nabaviće opremu za termičko štampanje na tekstilu kako bi upotpunilo proizvodni proces i na taj način povećalo efikasnost i produktivnost. U proizvodnji je trenutno zaposleno šest radnika, a investicija će doprineti otvaranju dva nova radna mesta odmah i još pet u periodu od tri godine. U okviru aktivnosti DOP-a predviđa se podrška lokalnim manifestacijama, koje će se realizovati u saradnji sa lokalnom samoupravom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.099 evra

24.003 evra

6.096 evra

37.316 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

Unapređenje uslova za korišćenje lokalnih društveno-ekonomskih potencijala kroz GIS

Uvođenje i razvoj GIS-a

Grad Požarevac i opština Veliko Gradište prepoznali su zajednički interes u razvoju raznovrsnog turističkog potencijala, dok se samostalno Požarevac oslanja na poljoprivredu, a Veliko Gradište na privatni sektor. Zajednička inicijativa biće usmerena na razvoj turizma i poljoprivrede u Požarevcu i promociju investicija u Velikom Gradištu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

35.175 evra

29.875 evra

5.300 evra

12.655 evra

Karijerno vođenje i savetovanje za mlade iz ugroženih grupa

Jačanje socijalne kohezije u multietničkim opštinama

Sprovodi: Udruženje građana „Šansa“ Požarevac

Partner na projektu: Međuopštinska organizacija „Savez gluvih i nagluvih“ Požarevac

Unapređenje građanskog dijaloga o problemima mladih iz ugroženih grupa putem razvoja karijerne platforme za mlade i delotvorne komunikacije i saradnje između građanskog i ostalih sektora na lokalnom nivou. Cilj obuhvata sprovođenje programa koji će odgovoriti na ključne izazove, poput zapošljavanja mladih iz ugroženih grupa, pristupa tržištu rada i unapređenja sistema obrazovanja.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

12.655 evra

12.435 evra

220 evra

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-