Opština Svrljig

Južna i istočna Srbija - Nišavski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 131

Aktivnih preduzetnika - 444

10.844


Broj stanovnika
h-money

52.275


Prosečna zarada

497


Površina
Svrljig
svi-projekti

16

Ukupan broj projekata
od 2010. do danas

200.665 evra

170.672 evra

(Donatori 85%)

29.993 evra

(Sufinansiranje 15%)

46.584 evra

Učešće programa: 39.526 evra

Sufinansiranje: 7.059 evra

-
46.585 evra

Podrška preduzeću za preradu metala - Stavrija Stanković PR Mašinska obrada metala Metalac Stanković SV

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom metala (metalnih polica) planira da nabavi automatske linije za odmašćivanje delova proizvoda radi unapređenja tehnološkog procesa. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih jedanaest. Aktivnost DOP predviđa donaciju metalnih polica vrtiću, bolnici i osnovnoj školi u Svrljigu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

46.584 evra

39.526 evra

7.059 evra

-

63.472 evra

Učešće programa: 49.757 evra

Sufinansiranje: 13.715 evra

61.331 evra

Podrška preduzetniku u proizvodnji odeće - Free Selection

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzetnik se bavi proizvodnjom odeće i beleži značajan rast poslovanja u proteklih nekoliko godina. Bespovratna pomoć će biti upotrebljena za nabavku tekstilnih mašina za proizvodnju majica, kako bi se proizvodnja specijalizovala u tom smeru i uvećali proizvodni kapaciteti i produktivnost. Preduzetnik će sprovoditi aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, koje će obuhvatiti donaciju proizvoda radi podrške aktivnostima lokalnog Centra za kulturu i sport.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

40.382 evra

26.667 evra

13.715 evra

Podrška Udruženju žena „Etno forum“ - povećanje konkurentnosti i pristup novim tržištima za mala i srednja preduzeća u Svrljigu

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Projekat uključuje nabavku mašine za štampanje pretežno brošura i nalepnica koje se koriste u prehrambenoj, drvnoprerađivačkoj i tekstilnoj industriji. Namena ove mašine je da smanji operativne troškove MSP u Svrljiškom okrugu, koja za sada plaćaju komercijalne cene niškim dobavljačima. Projekat takođe uključuje obuku iz prodaje i o važnosti oglašavanja, pakovanja i dizajna.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.949 evra

20.949 evra

-

2.141 evra

Nabavka rezervnog sistema za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola

E-dozvole

Unapređenje sistema za izdavanje građevinskih dozvola putem nabavke rezervnog sistema koji će povećati njegovu stabilnost i dostupnost za preko 6.500 korisnika i korisnica koji ga svakodnevno upotrebljavaju. Kroz projekat su nabavljeni serverska i mrežna oprema kao i potrebne licence. Cilj ove aktivnosti je da doprinese stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz poboljšanje efikasnosti i transparentnosti e-uprave i, samim tim, nove investicije. Istovremeno, doprinos će biti pružen i većem poverenju građana/ki u institucije i kvalitetu usluga koje se putem e-uprave pružaju građanima i investitorima. 

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.141 evra

2.141 evra

-

-

90.608 evra

Učešće programa: 81.389 evra

Sufinansiranje: 9.219 evra

6.279 evra

Arak tut - Čuvaj se

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Bezbednost: Unapređenje bezbednosti i zaštite od požara u romskim naseljima putem sprovođenja obuka, nabavke protivpožarnih aparata i uspostavljanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u pet projektnih opština.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.108 evra

1.108 evra

-

Podrška socijalnom uključivanju na lokalnom nivou

Aktivnosti socijalnog uključivanja

Podrška za pripremu i realizaciju lokalnih strategija/akcionih planova za zapošljavanje i socijalno uključivanje; promovisanje aktivnog uključivanja i poboljšane integracije socijalnih i službi za zapošljavanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

5.171 evra

5.171 evra

-

60.491 evra

Vertikalna dimenzija dobrog upravljanja

Dobro upravljanje

Formulisanje politika i/ili upravnih propisa kojima se uređuje vertikalna koordinacija i komunikacija između JLS i državnih institucija

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.176 evra

6.176 evra

-

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Podrška u primeni elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

Projekat će se sprovesti u partnerstvu sa NALED-om i Ministarstvom građevine, saobraćaja i infrastrukture, i uključuje sledeće aktivnosti: treninzi i mentorska podrška za LSU i JKP, preporuke za unapređenje interne organizacije, unošenje planskih dokumenata u centralni registar i prikupljanje podataka koji mogu doprineti unapređenju propisa.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.088 evra

2.088 evra

-

Izrada glavnog projekta za unapređenje energetske efikasnosti Osnovne škole „Dobrila Stambolić“ u Svrljigu

Izrada glavnog projekta

Izrada glavnog projekta za unapređenje energetske efikasnosti Osnovne škole „Dobrila Stambolić“ u Svrljigu omogućiće poboljšanje energetske efikasnosti škole.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

4.667 evra

4.198 evra

469 evra

Plan detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj infrastrukture kroz Plan detaljne regulacije za proizvodni kompleks u gradskom području „B“ u Svrljigu

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

16.750 evra

15.000 evra

1.750 evra

Proizvodnja odevnih predmeta

Žensko preduzetništvo

Proizvodnja odevnih predmeta

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.810 evra

8.810 evra

-

Proizvodnja odeće

Podrška preduzetnicima i mikro i malim preduzećima

Proizvodnja odeće

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.000 evra

15.000 evra

7.000 evra

23.838 evra

Podrška reformi upravljanja na lokalnom nivou i opštinskim Stručnim centrima za dobro upravljanje

Dobro upravljanje

Formulisanje paketa reformi za unapređenje upravljanja na lokalnom nivou; podrška opštinskim kapacitetima za dobro upravljanje i osnivanje opštinskih stručnih centara za dobro upravljanje

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.441 evra

10.441 evra

-

Pružanje obuke o uslovima FIDIC-a za ugovore o izvođenju radova

Obuka za korišćenje FIDIC ugovora o izvođenju radova

Pružanje obuke za korišćenje ugovora FIDIC-a o izvođenju radova u svim JLS obuhvaćenim Programom i obuke uz rad za JLS koje će dobiti bespovratna sredstva CFCU

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.091 evra

9.091 evra

-

Procena nivoa upravljanja lokalnih samouprava

Dobro upravljanje

Procena će pružiti uvid u nivoe upravljanja lokalnih samouprava koje učestvuju u Programu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

1.475 evra

1.475 evra

-

Ekonomsko i obrazovno unapređenje žena u poljoprivredi

Lokalni mehanizmi rodne ravnopravnosti

Unapređenje učešća žena iz ruralnih krajeva u privredi putem izgradnje kapaciteta za poljoprivrednu proizvodnju i stvaranja uslova za otpočinjanje plasteničke proizvodnje.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

2.831 evra

2.831 evra

-

-

Učešće programa: -

Sufinansiranje: -

-
-
-
-
-