Nazad^

O takmičenju

Kontekst 

Program Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus kao prethodni programi – PRO 1 i 2, EU i Evropski PROGRES i EU PRO organizuje godišnji likovni konkurs za srednjoškolce u 99 gradova i opština Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije. Takmičenje ima za cilj da podstakne studente da se informišu, razmotre i promovišu različite aspekte dugogodišnjih odnosa Srbije i Evropske unije i istraže svoje zajedničke ciljeve i vrednosti.

Konkurs je i prilika da se prepoznaju, podstaknu i nagrade umetnički talenti društveno angažovanih srednjoškolaca/ki, kao i same škole koje predano pružaju podršku kreativnom razvoju mladih u opštinama uključenim u program.

Ciljevi

 1. Motivisati mlade u 99 gradova i opština da neguju i podržavaju društvenu svest, angažovanje i proaktivnost u vezi sa svojim pravima i potrebama;

 2. Podsticanje srednjoškolaca da preduzmu akciju po pitanjima koja su im bitna i da aktivno rade na razvoju i/ili doprinosu inicijativama koje pozitivno utiču na njihove živote i živote njihove zajednice u celini;

 3. Animirati učenike/ce srednjih škola da neguju i razvijaju svoje umetničke talente;

 4. Poboljšati okruženje za učenje u školi nagrađenoj za izuzetan angažman.

Ko može da se prijavi

Učenici i učenice svih srednjih škola i gimnazija, bez obzira na razred, iz 99 lokalnih samouprava koje učestvuju u realizaciji programa EU PRO Plus: https://euproplus.org.rs/gderadimo

Učenici i učenice koji su na prethodnim konkursima zauzeli prvo, drugo ili treće mesto nemaju pravo da ponovo dobiju bilo koju od te tri nagrade. Oni, međutim, imaju pravo da učestvuju na konkursu i zauzmu neko od preostalih devet mesta.

Propozicije likovnog konkursa za kalendar za 2024.

Uputstvo za nastavnike i učesnike

Nazad^
Nazad^

Tema takmičenja

Tema

Evropska komisija proglasila je 2023. i 2024. za „Evropske godine veština“, fokusirajući se se na podizanje kvaliteta stručnog obrazovanja kako bi pomogli mladim ljudima da se lakše snađu na novom tržištu rada. Jedna od ključnih promena jeste rastuća popularnost cirkularne ekonomije, koja zahteva veštine efikasnog i održivog korišćenja resursa.

Konkurs poziva mlade umetnike da istraže koncept cirkularne ekonomije, i uzimajući u obzir svoja interesovanja i talente, razmisle i kroz crteže prikažu svoje sadašnje ili buduće aktivnosti pa i potencijalne karijere i poslove u oviru cirkularne ekonomije. Umetnički radovi treba da prikažu aktivnosti mladih koje doprinose održivoj budućnost kao i inovativna rešenja za cirkularnost u svojim zajednicama. 

Ovaj konkurs podstiče učenike da kritički razmišljaju o životnoj sredini i da zamisle kako kroz svoje buduće profesije mogu postati pokretači pozitivnih promena, ističući na koje način se smanjenju otpad, reciklira, produžava i unapređuje upotreba materijala i postiže održivost. Kroz svoje radove, učesnici/ce treba da pokažu kako svoje umetničke talente tako i svoju posvećenost oblikovanju zelenije budućnosti za sve.

 

Pitanja da podstaknu kreativnost

Šta je cirkularna ekonomija?

Zamislite svet u kome se ništa ne baca,  gde se proizvodi i materijali koriste mudro i drže u opticaju što je duže moguće. To znači i dizajniranje proizvoda koji će duže trajati,  ali i pronalaženje kreativnih načina za prenamenu predmeta i konačno, recikliranje materijala od kojih su ti predmeti pravljeni. Ovo je način života koji je posvećen čistijem okruženju, brizi o prirodi a koji za rezultat ima zeleniju budućnosti naše planete. Zapamtite magične reči: Smanjite, Ponovo upotrebite, Reciklirajte. Ovo su pojmovi koji nas podstiču da koristimo i trošimo manje kad god možemo, da dvaput razmislimo pre kupovine novih stavri, i da nađemo inovativne načine da starim stvarima dajemo nov život. A onda kada nešto ne može ponovo da se  iskoristi, često se pretvori u nešto potpuno novo, pa tako na primer stare novine postaju grafitne olovkestare patike postanu podloga za sportski teren

Inspirisani ste? Mogli biste postati eko-preduzetnik, praveći neverovatne proizvode od recikliranih materijala ili prenamenom starih predmeta u nešto još bolje. Možda bi mogli, u vašem mestu, da organizujete razmenu odeće, knjiga ili igrica među meštanima? Naučite kako se popravljaju bicikli i pokrenite mali biznis ili osnujte Klub za ozeljenjavanje da biste promovisali ekološke akcije, kao što je čišćenje obala reka, sadnja drveća ili reciklaža. Istražite održivo baštovanstvo, digitalnu reciklažu, ekološku umetnost ili osmislite sopstveni posao - mogućnosti su neograničene! Ovde možete naći još materijala za razmišljanje.

Nazad^
Nazad^

Pravila konkursa

Format radova

 • Radovi prijavljeni na kalendarski konkurs treba da se pridržavaju sledećih smernica:

 • Format: A3 (42 x 29,7 cm).

 • Prihvatljivi mediji: ilustracije, crteži, slike ili kolaži.

 • Na poleđini umetničkog dela, navedite sledeće informacije:

  • Sažeti pasus (približno 30 reči / 100 karaktera) koji opisuje rad;

  • Puno ime i prezime učenika/ca sa njihovim kontakt telefonom i email adresom;

  • Godina i razred učenika/ce;

  • Puno ime i prezime, kontakt telefonom i email adresa odgovornog nastavnika;

  • Naziv i adresa škole.

Radovi poslati bez tekstualnog objašnjenja neće biti uzeti u obzir. Objašnjenja treba jasno da prenesu suštinu predatog rada.

Primer podnošenja podataka nagrađenog rada sa likovnog konkursa EU PRO Plus programa iz 2022. godine “Tvoje ideje, tvoja budućnost”

Primer pasusa (približno 30 reči) kojim se objašnjava šta rad predstavlja:
Angažovanje mladih na svojoj budućnosti putem pokretanja akcija kako bi se rešili postojeći problemi zajednice ključna je stavka za bolju budućnost svih građana Niša. (primer ima 22 reči)

Ime, prezime i kontakt telefon i email učenika/ce:
Anđela Bučić, 060 000 000, email@email

Godina i razred koju učenik/ca pohađa: III2

Ime, prezime i kontakt telefon i email profesora/ke:
Danijela Davidović, 060 000 000, email@email

Naziv i adresa škole: Umetnička škola Niš, Prvomajska 6, Niš

 

 

Opšta pravila konkursa

 • EU PRO Plus ne snosi troškove izrade  i slanje likovnih radova

 • Učešće na konkursu je besplatno, a prijave mogu biti pojedinačne (pojedinačno učenik/ca) ili grupne (školske) prijave;

 • Svi radovi koji ne odgovaraju temi ili ne ispunjavaju tehničke i autorske zahteve biće diskvalifikovani;

 • Samo neobjavljeni likovni radovi mogu da konkurišu na konkursu  

 • Umetnički radovi sa neprikladnim naslovima ili porukama biće diskvalifikovani;

 • Neophodno je izbegavati stereotipe, ismevanje, uvredljive ili neprikladne prikaze ranjivih grupa, njihovih društvenih pozicija, stilova života i kultura. Umetnička dela koja sadrže takav sadržaj biće automatski diskvalifikovana;

 • Autori i škole moraju da obezbede da svi elementi dostavljenih umetničkih dela budu originalni i da nisu kopirani iz drugih izvora;

 • Sve slike koje se koriste u umetničkim delima moraju biti u skladu sa postojećim Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije;

 • Učešćem na ovom konkursu autori/ke i škole su saglasni sa tim da EU PRO Plus i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji mogu da koriste radove u svrhu promocije, publiciteta, vesti, tokom edukativnih radionica kao i informativnih kampanja i kampanja vezanih za temu konkursa, a bez prethodne dozvole autora/ke.

 • Imena autora/ki biće navedena na kalendaru EU PRO Plus programa za 2024;

 • Učenici i učenice koji su na prethodnim konkursima zauzeli prvo, drugo ili treće mesto nemaju pravo da ponovo dobiju bilo koju od te tri nagrade. Oni, međutim, imaju pravo da učestvuju na konkursu i zauzmu neko od preostalih devet mesta.

Obaveze škola koje učestvuju na konkusu

 • Srednje škole koje učestvuju u kalendarskom takmičenju moraju da se pridržavaju sledećih smernica:

 • Organizovati interni konkurs otvoren za sve učenike/cei izabrati do deset (10) najboljih umetničkih radova za prijavu na konkurs;

 • Podsticati nastavnike da pokreću diskusije i angažuju se sa učenicima o temi predviđenoj za takmičenje;

 • Svaki učenik ima pravo da prijavi samo jedan umetnički rad za EU ​​PRO Plus kalendarsko takmičenje;

 • Rok za predaju radova je 17. novembar 2023. do 12 časova.

 • Radovi odabrani za prijavu moraju se poslati poštom u kancelariju EU PRO Plus u Beogradu na sledeću adresu:

  UNOPS/EU PRO Plus
  Napomena: „Likovni konkurs“
  Skrelićeva 4,
  11000 Beograd

Dodatno, osim pojedinačnog konkursa likovnih radova, škole mogu dobiti priznanja i nagrade na osnovu kvaliteta organizacije internih školskih takmičenja. Da biste se kvalifikovali za ovu nagradu, interno školsko takmičenje treba dokumentovati i dostaviti u obliku kratkog pisanog opisa, propraćenog fotografijama i/ili video zapisima. Ove materijale treba poslati zajedno sa umetničkim delima.

Nazad^
Nazad^

Proces selekcije radova

 • Samo pristigli radovi koji se u potpunosti pridržavaju pravila konkursa će se kvalifikovati za početni krug ocenjivanja;

 • 20 najboljih umetničkih dela iz ovog kruga biće prikazano na zvaničnom sajtu EU PRO Plus i biće kvalifikovano za onlajn glasanje;

 • Onlajn glasanje biće otvoreno pet dana i dostupno svim građanima Srbije;

 • Nakon završetka perioda onlajn glasanja, svi glasovi će se zbrojiti. Umetničko delo sa najvećim brojem lajkova dobiće jedan glas publike, što je ekvivalentno jednom glasu ostalih članova žirija;

 • Komisija za izbor EU PRO Plus-a, koja se sastoji od najmanje četiri člana, od kojih najmanje jedan član ima umetničko iskustvo, nadgledaće sledeću fazu;

 • Od 12 radova koji uđu u uži izbor, Komisija za selekciju će proglasiti treći najbolji, drugi najbolji i najbolji umetnički rad;

 • Važno je napomenuti da samo jedno umetničko delo po školi može biti izabrano među 12 najboljih, bez obzira na njegovo rangiranje nakon procesa glasanja.

Nazad^
Nazad^

Nagrade 

Za 12 najboljih radova i tri nastavnika/ce biće dodeljene sledeće nagrade:

 • Prva nagrada – laptop računar

 • Druga i treća nagrada – tablet računari

 • Devet utešnih nagrada – mobilni telefoni

 • Tri tablet računara (jedan po školi) će dobiti mentori pobedničkih radova

Nagrada za pobedničku školu

Komisija za izbor će takođe oceniti posvećenost škole organizovanju internog školskog takmičenja. Jedna srednja škola koja pokaže izuzetnu posvećenost, kako kvantitetom tako i kvalitetom pristiglih radova, dobiće posebnu nagradu.

Ovoj pobedničkoj školi biće dodeljen vredan paket, uključujući laptop računar, projektor i prateću opremu. Ovi resursi imaju za cilj da unaprede okruženje za učenje i obrazovne mogućnosti za svoje učenike.

Ceremonija dodele nagrada 

EU PRO Plus će biti domaćin ceremonije dodele nagrada u decembru 2023. godine, a format će zavisiti od preovlađujućih epidemioloških uslova u to vreme. Učesnici će blagovremeno dobijati obaveštenja o specifičnostima događaja. Svečanost će obuhvatiti izložbu na kojoj će biti prikazani najbolji pristigli radovi, uz predstavljanje kalendara EU PRO Plus za 2024. godinu.

Nazad^
Nazad^

Glasanje za najbolje radove

Onlajn glasanje za najbolje likovne radove je otvoreno do 01. decembra 2023. do 12 časova.

Kako bi učestvovali u onlajn glasanju molim Vas da se registrujete koristeći svoju mejl adresu. Pošto unesete svoju mejl adresu i lozinku na vaš mejl će stići potvrda o registraciji i link za prijavljivanje posle koga možete da pristupite glasanju.

Nakon registracije možete glasati za svaki rad koji vam se sviđa po jednom i to klikom na srce ispod rada. Ponovnim klikom na plavo srce poništavate glas.

Kada podelite svoje glasove dovoljno je da zatvorite stranicu za glasanje odnosno napustite internet stranicu programa, a vaši glasovi će biti automatski registrovani u našoj bazi podataka.

Hvala vam na izdvojenom vremenu i pomoći u odabiru najboljih likovnih radova koji će se naći na stranicama kalendara EU PRO Plus programa za 2024. godinu.

Nazad^
Nazad^

Prijavite se

 • Rok za predaju radova je 17. novembar 2023. do 12 časova.

 • Radovi odabrani za prijavu moraju se poslati poštom u kancelariju EU PRO Plus u Beogradu na sledeću adresu:

  UNOPS/EU PRO Plus
  Napomena: „Likovni konkurs“
  Skrelićeva 4,
  11000 Beograd

 

Nazad^