Grad Leskovac

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1064

Aktivnih preduzetnika - 4237

132.764


Broj stanovnika
h-money

47.509


Prosečna zarada

1.025


Površina
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac

1


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

1


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

81.768 evra

75.710 evra

(93% EU PRO)

6.058 evra

(7% sufinansiranje)

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca bavi se urbanim područjem sa populacijom od 144.206 stanovnika, koje se nalazi na važnim saobraćajnim koridorima. Na teritoriji se nalazi značajan broj braunfild i grinfild lokacija, kao i turistički potencijali planine Kukavica i kanjona reke Vučjanke – područje koje obuhvata Skobajić grad, hidroelektranu Vučje, Teokarevićevu kuću i Muzej tekstila, a predstavlja prekretnicu početka tekstilne industrije u Srbiji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

49.983 evra

Podrška Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga: Zeleni talas – ozelenjavanje malog biznisa

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je unapređenje otpornosti i konkurentnosti 150 malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji (prerada hrane, drvoprerada, prerada metala, hemikalije, tekstil, odeća, koža i obuća) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz ublažavanje posledica pandemije kovida-19.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.983 evra

49.983 evra

-

31.785 evra

Podrška Udruženju roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“: Unapređenje savetodavnih, terapijskih i obrazovnih usluga za korisnike usluga ličnog pratioca i njihove porodice u vremenima potrebe, poput pandemije

Socijalna kohezija

Unapređenje savetodavne, terapijske i edukativne usluge za 48 dece sa invaliditetom kroz uspostavljanje neurofidbek terapije i organizovanje istraživanja njenog uticaja na decu sa autizmom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.785 evra

25.727 evra

6.058 evra