Grad Leskovac

Južna i istočna Srbija - Jablanički Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1086

Aktivnih preduzetnika - 4479

124.467


Broj stanovnika
h-money

57.468


Prosečna zarada

1.025


Površina
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac

1


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

10


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

2


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

504.589 evra

414.702 evra

(82% EU PRO)

89.887 evra

(18% sufinansiranje)

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Leskovca bavi se urbanim područjem sa populacijom od 144.206 stanovnika, koje se nalazi na važnim saobraćajnim koridorima. Na teritoriji se nalazi značajan broj braunfild i grinfild lokacija, kao i turistički potencijali planine Kukavica i kanjona reke Vučjanke – područje koje obuhvata Skobajić grad, hidroelektranu Vučje, Teokarevićevu kuću i Muzej tekstila, a predstavlja prekretnicu početka tekstilne industrije u Srbiji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

300.454 evra

Podrška Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga: Zeleni talas – ozelenjavanje malog biznisa

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je unapređenje otpornosti i konkurentnosti 150 malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji (prerada hrane, drvoprerada, prerada metala, hemikalije, tekstil, odeća, koža i obuća) u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz ublažavanje posledica pandemije kovida-19.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

49.983 evra

49.983 evra

-

Podrška preduzeću za proizvodnju prehrambenih proizvoda - Lena Fruits

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom organskog voća planira nabavku komore za sušenje voća u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i uvođenja novih proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju proizvoda udruženjima za pomoć deci sa smetnjama u razvoju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

20.289 evra

16.202 evra

4.087 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju prehramenih proizvoda - Start agrar d.o.o. Vučje

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje proizvodi pekarske proizvode planira da nabavi profesionalnu pećnicu na gas sa industrijskom rernom kako bi poboljšalo produktivnost i odgovorilo na rastuće zahteve tržišta. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojećih šest. Aktivnost DOP predviđa besplatne obroke za đake iz osetljivih grupa, donaciju brašna i rekonstrukciju lokalnog vrtića.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.208 evra

20.434 evra

10.774 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Miodrag Stojanović PR Radnja za obradu i prevlačenje metala BMG Inox

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće za obradu metala (nerđajući čelik) i proizvodnju opreme za hemijsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju planira da nabavi CNC fiber laser ​​za sečenje radi unapređenja poslovanja, povećanja produktivnosti, ubrzanja procesa proizvodnje i poboljšanja kvaliteta obrade metala. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju deset komada hromiranih posuda od 80 litara za potrebe ugroženog seoskog stanovništva, deset hromiranih kotlova od 80 litara za potrebe hraniteljskih porodica i donaciju kazana za topljenje masti i pripremu ajvara ili džema Narodnoj kuhinji.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

43.963 evra

34.056 evra

9.907 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju građevinske stolarije - Dobrivoje Mitrović PR Stolarska radnja W&D Docko

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom stolarije planira da nabavi kantericu za obradu ivica i dva seta alata za obradu ivica. Kao rezultat , biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju sopstvenih proizvoda onkološkom i dečjem odeljenju lokalne bolnice.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

33.953 evra

27.142 evra

6.811 evra

Podrška preduzeću za preradu drveta - Dragoslav Pavlović PR Proizvodnja drvne ambalaže Velika Kopašnica

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom paleta za građevinsku industriju planira da nabavi tri mašine (viljuškar, motornu testeru, pilanu) kako bi povećalo proizvodne kapacitete i uvelo nove proizvode. Kao rezultat toga, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa donaciju opreme za dečje igralište u seoskom području.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

19.612 evra

16.185 evra

3.427 evra

Podrška preduzeću za obradu metala - Vesna Stojanović PR Mašinska obrada Motoremont NDN

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi preradom metala (popravka i remont glave motora) planira da nabavi ugaonu brusilicu radi poboljšanja usluge popravke. Kao rezultat, biće otvoreno jedno novo radno mesto, uz postojećih pet. Aktivnost DOP predviđa finansijsku podršku humanitarnim organizacijama na području Leskovca.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

14.597 evra

11.228 evra

3.368 evra

Podrška IT preduzeću - TangledHub d.o.o.

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi razvojem softverskih modula za klijente planira da nabavi različitu računarsku opremu radi poboljšanja svojih usluga. Kao rezultat, biće otvoreno pet radnih mesta, uz postojećih osamnaest. Aktivnost DOP predviđa organizovanje IT obrazovnog kampa za pripadnike/ce ugroženih grupa kako bi ih pripremili za karijeru u IT sektoru.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.810 evra

24.334 evra

7.477 evra

Podrška ordinaciji opšte medicine - Home Medical Gorina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Ordinacija opšte medicine planira da nabavi medicinska sredstava (aparat za dijagnostiku kardiovaskularnih poremećaja, monitor vitalnih funkcija, aparat za detekciju proširenja vena, ultrazvuk sa tri sonde) radi povećanja obima i kvaliteta usluga. Kao rezultat, biće otvorena tri nova radna mesta, uz postojeća dva. Aktivnost DOP predviđa zdravstvene preglede za korisnike domova za stara i odrasla lica, udruženja građana obolelih od multiple skleroze i udruženje distrofičara.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

32.188 evra

25.748 evra

6.440 evra

Podrška lekarskoj ordinaciji - Lekarska ordinacija Dr Igor Milošević

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Lekarska ordinacija planira nabavku ultrazvučnog aparata, termokautera, hirurškog stola i hirurškog reflektora. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa ozelenjavanje i opremanje mobilijarom igrališta osnovne škole u seoskom području.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

22.851 evra

17.577 evra

5.274 evra

204.135 evra

Podrška Udruženju roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“: Unapređenje savetodavnih, terapijskih i obrazovnih usluga za korisnike usluga ličnog pratioca i njihove porodice u vremenima potrebe, poput pandemije

Socijalna kohezija

Unapređenje savetodavne, terapijske i edukativne usluge za 48 dece sa invaliditetom kroz uspostavljanje neurofidbek terapije i organizovanje istraživanja njenog uticaja na decu sa autizmom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

31.785 evra

25.727 evra

6.058 evra

Unapređenje energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Guberevcu-Leskovac kroz energetsku sanaciju objekta

Lokalna infrastruktura

Energetska sanacija osnovne škole „Bora Stanković“ u leskovačkom selu Guberavac izgrađene 1882. godine, doprinosi boljim uslovima obrazovanja za preko 240 učenika i 28 zaposlenih uz smanjenje gubitaka energije, omogućava uštedu i unapređuje zaštitu životne sredine. Projekat podrazumeva zamenu fasadne stolarije, postavljanje termoizolacije i završnu obradu fasadnog maltera, zaštitu tavanskog prostora toplotnom izolacijom i zamenu rasvete u prostoriji za nastavnike.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

172.350 evra

146.086 evra

26.264 evra