Leskovac, 24. maj 2024.

EU podržala razvoj obrazovanja i turizma u Leskovcu, nastavlja saradnju u zaštiti životne sredine

Šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini danas je u Leskovcu sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem obišao projekte koje je EU podržala kako bi se unapredili uslovi za obrazovanje dece i turistička ponudu grada. Ovi projekti sprovedeni su preko programa prekogranične saradnje Srbija - Severena Makedonija i EU PRO Plus koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Prilikom posete Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Guberevcu koja ima preko 200 đaka a koja je energetski sanirana uz podršku EU preko programa EU PRO Plus Nikola Bertolini je rekao:

„Obrazovanje i  zaštita živitne sredine su dva najvažnija aspekta za razvoj društva. Podrškom ovakvim projektima stvaramo bolje uslove za našu decu, bolje uslove za obrazovanje kako bi živeli bolje i mogli da se suoče sa globalnim izazovima.  U ovom cilju računamo na podršku svih, a posebno cenimo ulogu obrazovnih institucija kao što su ove u Leskovcu. Kroz kvalitetne projekte, nastojimo da približimo Leskovac Evropskoj uniji, osiguravajući tako bolju budućnost za našu decu jer samo ujedinjeni možemo ostvariti te ciljeve”.

Gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović je podsetio da je uz podršku Evropske unije realizovano niz projekata u oblastima obrazovanja, kulture, zdravstva i zaštite životne sredine. Naglasio je da će, uz dalju podršku kroz program EU PRO Plus, uskoro započeti dva nova projekta fokusirana na upravljanje otpadom i rekultivaciju zatvorene deponije Brst.

„Saradnja sa EU ne temelji se samo na materijalnim resursima, već i na razmeni znanja, ideja i iskustava. Otvoreni smo za nove ideje i partnerstva, jer verujemo da samo zajedno sa Evropom kao partnerom možemo ostvariti velike ciljeve”, zaključio je gradonačelnik Cvetanović, dodajući da su već postavljeni čvrsti temelji za buduće projekte.

Bertolini i Cvetanović su u Leskovcu obišli i studentski hostel u Vučju koji je opremljen kroz projekat Programa prekogranične saradnje Srbija - Severna Makedonija „Ruralni turizam - nova perspektiva mobilnosti mladih”. Kroz ovu inicijativu koje su zajedno sprovele lokalna srednja škola „Svetozar Krstić – Toza” i srednja škola „Mitko Pendžukliski" iz Kratova iz Severne Makedonije, opremljena su dva školska hostela i kuhinje, pokrenuto je školsko turističko preduzeće, a skoro 1.000 učenika je imalo praktičnu obuku za svoja buduća zanimanja. 

„Ovaj projekat je usmeren na mlade koji su budućnost Evrope, Srbije i Severne Makedonije. A u budućnosti svi treba da se okrenemo ruralnom turizmu, priorodnim lepotama i zdravoj hrani ”, rekao je Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije EU.

„Uz podršku Evropske unije i trud obe škole Vučje sada ima studentski hostel i ova znaajna investicija od 200.000 doprineće razvoju našeg obrazovnog sistema. Naš zadatak je da nastavimo da ulažemo u obrazovanje i razvoj mladih jer su oni i budućnost našeg grada i naše zemlje a ovaj hostel može da postane mesto gde će rađati nove ideje, stvarati prijateljstva i graditi bolja budućnost za sve nas ”, naveo je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Predsednik opštine Kratovo Todorče Nikolovski je istakao potencijale koje i Kratovo i Leskovac imaju oblasti turizma i kako ih kroz ovakve slične projekte treba razvijati.

Direktori dve srednje škole Stanko Ranđelović i Aleksandar Hristov su ovom prilikom potpisali i povelju o bratimljenju škola i tako potvrdili da će uspešnu saradnju nastavi i u budućnosti.

Predstavnik Delegacije EU je u Vučju video i kako je Leskovac kroz dva projekta prekogranične saradnje Srbija - Severena Makedonija „Povezivanje bisera” i „Zemlja legendi" zajedno sa opštinom Kriva Palanka iz Severne Makedonije, unapredio turističku ponudu. Izgrađena je pešačka staza koja vodi od hidroelektrane do vodopada na reci Vučjanki, a uz mapiranje turističkih atrakcija izgrađeno je i dečije igralište.