Vrnjačka Banja, 17. april 2024.

EU podrška je vetar u leđa preduzetnicama i mladim preduzetnicima

Žene i mladi iz ekonomski ugroženih opština – njih 45 – uploviće u nove preduzetničke vode. Zahvaljujući podršci Evropske unije od preko 360.000 evra, pružene kroz program EU PRO Plus, ove žene i mladi dobijaju mogućnost da se osnaže. Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, zajedno sa Ivanom Đurić, predstavnicom Ministarstva za evropske integracije, juče je uručila sertifikate za dodeljene grantove ovim preduzetnicima u Vrnjačkoj Banji.

„Podrška EU malim preduzećima – koja su kičma ekonomskog rasta – ima različite oblike, ali posebnu pažnju poklanjamo ženama i mladima”, rekla je zamenica šefa Delegacije EU Plamena Halačeva.  Ona je rekla da je negovanje preduzetništva među mladima i ženama, posebno u oblastima sa većim ekonomskim potrebama, više od samog ekonomskog osnaživanja. „Znamo da kada žene preduzetnice napreduju, one više ulažu u svoju zajednicu, u obrazovanje, zdravlje dece ili međugeneracijsku solidarnost. Njihovi rezultati i uspesi direktno doprinose lokalnoj ekonomiji i pozitivnim promenama u zajednici, o čemu svedoče svi danas predstavljeni projekti.  Treba da slavimo dostignuća žena i mladih preduzetnika i da ih promovišemo kao pozitivne primere i izvor inspiracije“, rekla je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU. Ona je dodala da kroz programe kao što je EU PRO Plus, Evropska unija nastoji da pruži podršku svakom delu Srbije, obezbeđujući mogućnosti za rast i razvoj.

„Podrška Evropske unije mladim preduzetnicima i ženama u započinjanju i unapređenju njihovih malih uslužnih i proizvodnih poslova pokazuje da su upravo oni pokretači zdravog ekonomskog razvoja u lokalnim sredinama. Srbija i Evropska unija su tu da podrže sve one koji su, javljajući se na naš poziv, pokazali posvećenost, inovativnost ali i odvažnost da razviju svoje poslovne ideje, da unaprede poslovanje i kvalitet proizvoda i usluga. Ova inicijativa sadrži i posebno važnu komponentu jer će imati i širi pozitivni društveni uticaj. Sva podržana preduzeća izabrala su svoj način da društveno odgovorno posluju, odnosno da direktno pomognu svojim sugrađanima u 43 lokalne sredine bilo donacijama socijalno ugroženim grupama, podrškom sportskim klubovima, vrtićima, školama ili učešćem u akcijama zaštite životne sredine”, rekla je Ivana Đurić u ime Ministarstva za evropske integracije.

Kako je navela jedna od novih preduzetnica Ksenija Stojanović, podrška EU je vetar u leđa preduzetnicama u Srbiji da razvijaju poslovne ideje i doprinesu napretku lokalnih zajednica. „Pružićemo zdravu užinu za doljevačke školarce, zaposliti žene iz teže zapošljivih kategorija i voditi računa o životnoj sredini”, rekla je Ksenija Stojanović.

Zamenica šefa Delegacije EU Plamena Halačeva obišla je takođe i projekte koje opština Vrnjačka Banja realizuje uz finansijsku podršku EU od preko milion evra. 

„Evropska unija kontinuirano pomaže lokalnim zajednicama i tri projekta koja smo posetili u Vrnjačkoj Banji pokazuju kako ova podrška konkretno doprinosi kvalitetnijem životu građana Srbije. Među rezultatima kojima smo danas imali prilike da vidimo su stambena rešenja za romske i socijalno ugrožene porodice, koja im omogućuju  pristojan život, energetsku sanaciju zgrade opštine, koja će joj omogućiti da se prepolovi emisija CO2 i da bude primer za druge, a videli smo i radove na izgradnji mosta preko Male Reke, što sve svedoči o našoj širokoj podršci lokalnim zajednicama i solidarnosti prema Srbiji, uključujući i podršku nakon poplava“, rekla je zamenica šefa Delegacije EU Plamena Halačeva.

„Ovo su konkretne koristi koje građani Srbije imaju od evropskih integracija - bolji kvalitet života, unapređena i obnovljena lokalna infrastruktura. Naš zadatak u Ministarstvu za evropske integracije jeste da pomoć koordinišemo ali i da jačamo kapacitete lokalnih administracija i pripadnika civilnog i privatnog sektora za konkurisanje i sprovođenje evropskih projekata”, istakla je Ivana Đurić iz Ministarstva za evropske integracije.

„Bez podrške Evropske unije mi ne bismo mogli da realizujemo ove važne projekte za stanovnike naše opštine”, istakao je predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović.

U Vrnjačkoj Banji, zamenica šefa Delegacije EU Plamena Halačeva je na zatvaranju „EkoBiz forum“, konferencije u organizaciji Udruženja građana „Čep sa osmehom“, podsetila da su društvena odgovornost i zaštita životne sredine visoko na agendi Evropske unije. Ona je izrazila zahvalnost organizatorima konferencije što su prepoznali važnost razmene najboljih praksi u oblasti zaštite životne sredine, podizanja svesti, otvaranja dijaloga i stvaranja prostora za učenje koje doprinosi boljem i zelenijem svetu. Halačeva je podsetila na ambiciozne ciljeve Evropskog zelenog dogovora, koji se ogleda u Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, i višestruku podršku EU Srbiji u ovoj oblasti, od višemilionskih ulaganja u ključnu infrastrukturu kao što su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i deponije, do pružanja tehničke podrške nacionalnim institucijama za zaštitu prirode i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima, za podršku zelenim inovativnim idejama i projektima u zajednicama koji otvaraju radna mesta i promovišu održivost.