Opština Vladičin Han

Južna i istočna Srbija - Pčinjski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 156

Aktivnih preduzetnika - 737

17.615


Broj stanovnika
h-money

58.962


Prosečna zarada

366


Površina
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han
Vladičin Han

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

2


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

-


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

16.393 evra

13.868 evra

(85% EU PRO)

2.525 evra

(15% sufinansiranje)

-
16.393 evra

Podrška preduzeću za obradu drveta Hani Wood doo

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da unapredi posao prerade drveta uz nabavku nove brente. DOP aktivnost predviđa doniranje drvenih elemenata za popravku klupa u gradskom parku i pružanje podrške lokalnoj predškolskoj ustanovi.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

9.583 evra

8.146 evra

1.437 evra

Podrška preduzeću koje pruža usluge šišanja pasa Flekica Grooming

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da unapredi uslugu negovanja pasa i proširi poslovanje uz nabavku bolje opreme. DOP aktivnost predviđa besplatne tretmane za usvojene pse lutalice, doprinoseći tako rešavanju problema pasa lutalica u zajednici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.810 evra

5.722 evra

1.088 evra

-