Opština Velika Plana

Južna i istočna Srbija - Podunavski Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 392

Aktivnih preduzetnika - 1542

35.544


Broj stanovnika
h-money

60.021


Prosečna zarada

345


Površina
Velika Plana
Velika Plana

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

1


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

46.443 evra

42.852 evra

(92% EU PRO)

3.591 evra

(8% sufinansiranje)

-
17.833 evra

Podrška specijalističko neurološkoj ordinaciji - Neuro-B

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Specijalistička neurološka ordinacija planira da nabavi digitalni ultrazvučni kolor dopler sa tri ultrazvučne sonde kako bi se povećao obim i kvalitet usluga. Kao rezultat, biće otvoreno jedno radno mesto, uz jedno postojeće. Aktivnost DOP predviđa ultrazvučne preglede krvnih sudova vrata za socijalno ugrožene kategorije u saradnji sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom ili samostalno.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

17.833 evra

14.242 evra

3.591 evra

28.610 evra

Podrška Udruženju osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom „Volja za životom“: Bolje socijalne usluge za osobe sa invaliditetom u Velikoj Plani

Socijalna kohezija

Unapređenje pružanja usluga i održivosti usluge dnevnog boravka za najmanje 50 dece sa invaliditetom kroz uspostavljanje službe neurofidbek terapije i SOS pozivnog centra za pružanje podrške ugroženim grupama. Takođe, planirana je i adaptacija učionice i unapređenje uslova za pomoć u obrazovanju deci sa invaliditetom u Dnevnom boravku. Pored toga, biće unapređen odgovor lokalnih aktera u vanrednim situacijama kroz razvoj i usvajanje lokalnog protokola za vanredne situacije za ugroženo stanovništvo.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

28.610 evra

28.610 evra

-