Opština Varvarin

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 128

Aktivnih preduzetnika - 700

14.314


Broj stanovnika
h-money

54.928


Prosečna zarada

249


Površina
Varvarin

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

4


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

141.414 evra

116.069 evra

(82% EU PRO)

25.345 evra

(18% sufinansiranje)

-
50.957 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju opreme - Slađan Mitrović PR Proizvodnja kotlova za centralno grejanje na čvrsto gorivo MS Term Bačina

Podrška preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

Preduzeće koje se bavi proizvodnjom kotlova za centralno grejanje i kamina planira da nabavi presu za savijanje lima radi unapređenja proizvodnje i kvaliteta proizvoda. Kao rezultat, biće otvorena dva nova radna mesta, uz postojeća tri. Aktivnost DOP predviđa izradu i donaciju metalne konstrukcije za plastenik, koji će se koristiti kao radna terapija za osobe sa invaliditetom u okviru Centra za osobe sa invaliditetom Kruševac.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

24.458 evra

20.124 evra

4.334 evra

Podrška preduzetnici Milici Pantić

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da uspostavi proizvodnju drvenih i staklenih suvenira uz nabavku CO2 lasera za opremu za sečenje i graviranje. DOP aktivnost predviđa podršku lokalnoj manifestaciji Džemijada, doniranje proizvoda raznim udruženjima građana i donaciju igračaka lokalnom vrtiću.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.852 evra

6.167 evra

685 evra

Podrška preduzetnici Mariji Milenković

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj da započne proizvodnju pica uz nabavku opremu za kvalitetno pravljenje pica i proširenje ponude. DOP aktivnost predviđa donaciju hrane dnevnom boravku za decu i osobe sa invaliditetom u Varvarinu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

6.574 evra

5.917 evra

657 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju hrane Lenkacord doo

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica ima za cilj unapređenje ugostiteljske delatnosti kroz nabavku savremene kuhinjske opreme. DOP aktivnost predviđa donaciju hrane lokalnom dnevnom centru za decu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

13.073 evra

9.915 evra

3.158 evra

90.457 evra

Izgradnja dečjeg igrališta u selu Bačina

Lokalna infrastruktura

Izgradnja prvog dečjeg igrališta u selu Bačina (2.022 stanovnika) u Varvarinu kako bi se stvorio povoljan ambijent za decu i porodice i smanjile negativne demografske tendencije.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

90.457 evra

73.946 evra

16.511 evra