Grad Novi Pazar

Šumadija i zapadna Srbija - Raški Okrug

Stepen razvijenosti - III grupa

Aktivnih privrednih društava - 1276

Aktivnih preduzetnika - 3777

107.822


Broj stanovnika
h-money

45.475


Prosečna zarada

742


Površina
Novi Pazar

1


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

2


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

108.193 evra

101.373 evra

(94% EU PRO)

6.820 evra

(6% sufinansiranje)

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja grada Novog Pazara bavi se urbanim područjem sa izuzetnim kulturnim identitetom i tradicijom. Centralna gradska zona predstavlja jedinstvenu urbanu strukturu i kulturno-istorijsko nasleđe. Mnogi delovi grada su pogođeni poplavama, nedostatkom tretmana otpadnih voda i druge infrastrukture, kao i nekontrolisanom izgradnjom.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

72.865 evra

Podrška Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih udruženja: Jačanje i povećanje konkurentnosti mlekara u jugozapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i tržišnog potencijala 15 mlekara iz jugozapadne Srbije, iz Novog Pazara, Sjenice, Tutina i Raške, kroz optimizovanu marketinšku strategiju i unapređenje kvaliteta proizvoda.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

42.690 evra

42.690 evra

-

Podrška Centru NIT: Razvijanje mogućnosti za IT MSP u jugozapadnoj Srbiji

Podrška organizacijama za podršku poslovanju

Cilj projekta je povećanje tržišnog udela 24 IT MSP u jugozapadnoj Srbiji, kao i njihove sposobnosti da predstave svoje proizvode domaćim i stranim klijentima, kao i potencijalnim investitorima.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

30.175 evra

30.175 evra

-

35.328 evra

Podrška Gradu Novom Pazaru: Porodično savetovanje

Socijalna kohezija

Efikasnija prevencija problema u mentalnom zdravlju za oko 300 osoba koje su žrtve nasilja u porodici uz bolju integraciju kroz pružanje psihosocijalne i terapijske podrške i uspostavljanje porodičnog savetovališta u Centru za socijalni rad u saradnji sa organizacijama civilnog društva.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

35.328 evra

28.508 evra

6.820 evra