Opština Brus

Šumadija i zapadna Srbija - Rasinski Okrug

Stepen razvijenosti - IV grupa

Aktivnih privrednih društava - 116

Aktivnih preduzetnika - 681

13.692


Broj stanovnika
h-money

56.424


Prosečna zarada

605


Površina
Brus

-


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

2


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

-


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

18.333 evra

16.500 evra

(90% EU PRO)

1.833 evra

(10% sufinansiranje)

-
18.333 evra

Podrška mladom preduzetniku Đorđu Stevoviću

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Mladi preduzetnik ima za cilj da osnuje radnju za preradu drveta. DOP aktivnost predviđa sadnju drveća i doniranje ogreva Centru za socijalni rad za ugrožene građane.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

10.000 evra

9.000 evra

1.000 evra

Podrška preduzeću za proizvodnju hrane Pekara Ceca N

Podrška ženama i mladim početnicima u poslovanju

Preduzetnica (prehrambeni sektor) iz Brusa koja se bavi pekarskom proizvodnjom ima za cilj da unapredi poslovnje i proširi asortiman proizvoda uz nabavku nove opreme. DOP aktivnost predviđa obezbeđivanje besplatnih obroka školskoj deci, socijalno ugroženim porodicama i lokalnoj bolnici.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

8.333 evra

7.500 evra

833 evra

-