Grad Bor

Južna i istočna Srbija - Borski Okrug

Stepen razvijenosti - I grupa

Aktivnih privrednih društava - 490

Aktivnih preduzetnika - 1170

43.983


Broj stanovnika
h-money

69.468


Prosečna zarada

856


Površina
Bor

1


Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija

-


Unapređen ekonomski rast u ciljnim opštinama

1


Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija u ciljnim opštinama

29.853 evra

29.853 evra

(100% EU PRO)

-

(0% sufinansiranje)

-

Strategija razvoja urbanog područja grada Bora

Izrada strategije održivog urbanog razvoja

Strategija razvoja urbanog područja Bora bavi se teritorijom koja je i prethodno planski razvijana kao industrijski centar, izgrađen u neposrednoj blizini rudarsko-metalurškog kompleksa. Grad je po stepenu zagađenja i degradacije životne sredine jedno od najugroženijih područja u Srbiji. Snažan turistički potencijal ogleda se u Brestovačkoj banji, Borskom jezeru i turističkom centru „Jelen“ na Crnom vrhu.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

-

-

-

-
29.853 evra

Podrška Udruženju građana „Kokoro“ Bor: Korak dalje

Socijalna kohezija

Unapređenje kvaliteta i održivosti socijalne usluge za resocijalizaciju i prevenciju asocijalnog ponašanja među 80 dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovim porodicama kroz pružanje sveobuhvatnih usluga podrške, uključujući edukaciju, savetovanje, resocijalizaciju i medijaciju, uz jačanje kapaciteta profesionalaca koji rade sa njima, a u okviru Dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju.

Vrednost projekta:

Učešće programa:

Sufinansiranje:

29.853 evra

29.853 evra

-