• zatvoren

Likovni konkurs za kalendar za 2022.

Datum zatvaranja: četvrtak, 25. novembar 2021. 12:00 CET

Datum objave: ponedeljak, 25. oktobar 2021.

O Takmičenju

Kontekst

Program Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus organizuje likovni konkurs za kalendar za 2022. godinu za učenike i učenice srednjih škola i gimnazija iz 99 lokalnih samouprava u Srbiji. Konkurs ima za cilj da podstakne srednjoškolce/ke da saznaju, razmotre i promovišu različite aspekte dugogodišnjih odnosa Srbije i Evropske unije i istraže zajedničke ciljeve i vrednosti.

Konkurs je i prilika da se prepoznaju, ohrabre i nagrade umetnički nadareni i društveno angažovani đaci srednjih škola, kao i same škole koje predano pružaju podršku kreativnom razvoju mladih u opštinama uključenim u Program. 

Ciljevi

  1. Podstaći mlade iz 99 gradova i opština da shvate društvenu odgovornost i budu anagažovani i proaktivni u pogledu prava i potreba mladih na lokalnom nivou;

  2. Motivisati srednjoškolce i srednjoškolke da se aktivno bave za njih važnim temama kao i da rade na razvoju/ili doprinose incijativama koje imaju pozitivan uticaj na njihove živote i živote njihove zajednice u celini;

  3. Unaprediti uslove učenja u školi koja ostvari najbolji rezultat na konkursu; 

  4. Ohrabriti učenike i učenice srednjih škola da neguju svoj umetnički talenat; 

Ko može da se prijavi:

Učenici i učenice svih srednjih škola i gimnazija, bez obzira na razred, iz 99 lokalnih samouprava koje učestvuju u realizaciji EU PRO Plus programa: https://euproplus.org.rs/gderadimo