Nazad^

Cilj: Poboljšanje kvaliteta života stanovništva u 99 lokalnih samouprava kroz unapređenje javnih infrastrukturnih objekata sa posebnom pažnjom usmerenom na pripadnike/ce ugroženih grupa, kao i na oporavak od posledica Кovida-19

Ukupan budžet poziva: 3.420.000 evra namenjeno realizaciji najmanje 30 pojedinačnih projekata

Iznos podrške po pojedinačnom projektu: од 42.000 до 170.000 evra [1]

Ko može da učestvuje: Pravo učešća na konkursu ima 99 lokalnih samouprava iz Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije, samostalno ili u partnerstvu sa drugim lokalnim samoupravama i/ ili javnim preduzećima i institucijama.

Vrsta aktivnosti: Poziv je otvoren za projekte poboljšanja funkcionalnosti postojeće ili izgradnju nedostajuće javne infrastrukture kojima će se unaprediti objekti iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i javne uprave kao i sportska i komunalna infrastruktura.

Poziv obuhvata, ali nije ograničen na sledeće teme:

 • Unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata

 • Unapređenje pristupačnosti javnih objekata

 • Unapređenje i zaštita životne sredine

 • Unapređenje urbane mobilnosti 

 • Proširenje obima ili unapređenje već postojećih javnih usluga.

Korisnici: Direktni korisnici poziva su svi primaoci i pružaoci usluga čije je unapređenje predmet infrastrukturne intervencije, dok su krajnji korisnici svi stanovnici lokalnih samouprava u kojim će se sprovesti aktivnosti.

Rok za prijavu: 31. januar 2022, do 24:00.

 

[1] Minimalni iznos sufinansiranja je 15% od ukupnih prihvatljivih troškova akcije. Ovi doprinosi se moraju finansirati iz drugih izvora osim Evropske unije i moraju biti registrovani u budžetu.

 

Nazad^
Nazad^

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje:

 • Aplikacioni formular (Aneks A)

 • Budžet projekta (Aneks B)

 • Matricu logičkog okvira (Aneks C)

 • Obrazac za partnere (Aneks D)

 • Izjavu podnosioca prijave (Aneks E)

 • Izjavu o sufinansiranju (Aneks F)

 • Kontrolnu ček listu (Aneks G)

 • Obrazac Ugovora o grantu (ne popunjava se) - za informaciju

 • Lista Kvalifikovanih lokalnih samouprava (Aneks I) - za informaciju

 

KRITERIJUMI POZIVA I DOKUMENTA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Javni poziv za projekte lokalne infrastrukture_SRB

Public Call for proposals for local infrastructure projects_ENG

Prijavna dokumentacija

Nazad^
Nazad^

Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta u Užicu uz podršku EU

Uz podršku EU renoviran Dom kulture u Kušiljevu, selu u opštini Svilajnac

Nazad^
Nazad^

Onlajn info-sesija - Javni poziv za projekte lokalne infrastructure

Nazad^
Nazad^

U skladu sa uslovima Javnog poziva, rok za postavljanje pitanja je istekao 15. januara 2022. Ohrabrujemo vas da pretražite odgovore na najčešća pitanja, gde ćete, nadamo se, naći informaciju koja vas zanima. 

 

 

 

Nazad^